Strona głównaBaza wiedzyBlogReveal Field - nowa funkcja w Verizon Connect
3 minuty na przeczytanie

Reveal Field - nowa funkcja w Verizon Connect

Przez Sebastian Bazylak 2 Marzec 2020

Rosnące wymagania klientów i wpływ komentarzy pisanych przez nich w sieci, kompleksowość technicznych rozwiązań, zaciekła konkurencja o klientów może być obciążeniem nawet dla najbardziej profesjonalnych firm, małych czy dużych.

Zaawansowane narzędzia do planowania pracy, takie jak Reveal Field, mogą pomóc firmom z branży usług w terenie stawić czoła tym wyzwaniom i rozwijać swój biznes.

Co to jest Reveal Field?

Reveal Field to inteligentne i proste w obsłudze narzędzie pozwające na wyeliminowanie nieefektywnych procesów i zwiększenie produktywności pracowników, jednocześnie podnosząc poziom satysfakcji klientów.

Jest to funkcja płynnie zintegrowana z platformą do monitorowania pojazdów Verizon Connect Reveal, tak aby scentralizować zarządzanie wszystkimi zasobami związanymi z pracą w terenie: zleceniami, harmonogramami, pojazdami, pracownikami mobilnymi.

Dzięki Reveal Field firmy pracujące w terenie mogą odnieść następujące korzyści:

  • Zwiększona efektywność: Zarządzaj w jednym miejscu danymi telematycznymi o pojazdach i informacjami o zleceniach. Łatwiej twórz harmonogramy dzięki wglądowi w obecną sytuację w terenie i szybciej podejmuj decyzje
  • Większa przejrzystość: Przeglądaj lokalizację pojazdów i status wykonywanych prac w niemal rzeczywistym czasie, aby przydziela zlecenia właściwym pracownikom i podawać klientom dokładniejszy szacunkowy czas przybycia pracowników na miejsce zlecenia.
  • Ułatwiona komunikacja:Gromadź notatki, zdjęcia i podpisy z prac w terenie za pomocą aplikacji mobilnej. Automatycznie przesyłaj te dane do osoby odpowiedzialnej za administrację.
  • Dostęp do większej ilości informacji: . Dowiedz się, ile czasu zajmują kierowcom dojazdy, a ile praca w danych miejscach, aby zoptymizować procesy i wpłynąć na bezpieczeństwo kierowców.

Kto powinien skorzystać z Reveal Field?

Właściciele firm muszą monitorować całą działalność operacyjną nie tracąc czasu na drobnostki. Zarządzający firmami usługowymi starają się zapewnić ponadprzeciętną jakość obsługi klienta, jednocześnie starając się o zwiększenie efektywności. Reveal Field pomaga w realizacji tych założeń.

Spedytorzy i menedżerowie floty muszą tworzyć efektywne harmonogramy, biorąc pod uwagę wiele czynników, których analiza tradycyjnymi metodami zajmuje dużo czasu. Często spedytorzy spotykają się z trudnymi sytuacjami związanymi z komunikacją z pracownikami czy nadmierną ilością zleceń. Reveal Field pomógłby im w usprawnieniu procesów dzięki inteligentnemu tworzeniu harmonogramów, ułatwionej komunikacji i przejrzystemu widokowi tego, co dzieje się w terenie.

Technicy i serwisanci muszą być na bieżąco ze zmianami w harmonogramach i powiadamiać o swoim statusie zarówno klientów, jak i spedytorów. Reveal Field pomógłby ułatwić komunikację między wszystkimi stronami, a także pozwoliłby gromadzić pracownikom potwierdzenia, że wykonali powierzone im zadania.

Klienci są sfrustrowani, gdy przychodzi im skorzystać z usług firm, które nie dotrzymują terminów i na domiar złego nie informują o nagłych zmianach. Dzięki Reveal Field mogliby otrzymywać potwierdzenia ich zleceń i powiadomienia w razie jakichkolwiek opóźnień.

Jakie korzyści może odnieść moja firma z Reveal Field?

Jest to narzędzie łatwe w implementacji i proste w użyciu dla pracowników w terenie i w biurze. Efekty używania takiego systemu są wymierne.

  • Zarządzaj swoimi pracami w terenie w jednym miejscu: Zaloguj się do jednego systemu, by monitorować flotę i zarządzać pracą mobilną. Przeglądaj statusy zleceń, ustalaj harmonogram zadań i monitoruj lokalizację pojazdów w czasie zbliżonym do rzeczywistego w jednym narzędziu. Mapa na żywo i kalendarz pomogą Ci lepiej odpowiadać na najpilniejsze zlecenia.
  • Łatwo utrzymuj kontakt z pracownikami w terenie: Przydzielaj zlecenia bezpośrednio swoim pracownikom i pozwól im samodzielnie zmieniać status prac. Mogą oni sprawdzać swój harmonogram, zbierać podpisy, zdjęcia i notatki za pomocą aplikacji mobilnej.
  • Uprość tworzenie harmonogramów z łatwymi w użyciu kalendarzami: Zobacz, którzy pracownicy mobilni są dostępni i ustalaj hamonogram zadań. Dodawaj informacje o klientach i zleceniach, które zostały dla nich wykonane. Jeśli dojdzie do zmiany terminu zadania, wybierz je z listy i przesuń na nowy dzień i godzinę, a pracownik zostanie powiadomiony o aktualizacji.
  • Zwiększ poziom satysfakcji klientów:Uprość zlecanie prac i wysyłaj zautomatyzowane potwierdzenia. Otrzymuj powiadomienia, jeśli pracownik jest spóźniony lub nie zobaczył zlecenia, które zostało mu przypisane. Podawaj klientom dokładniejszy szacowany czas przybycia serwisanta na miejsce dzięki monitoringowi GPS.
  • W terenie czy w biurze, miej wszystko pod kontrolą: Odpowiadaj na pytania klientów widząc przejrzyście, jaki jest status Twoich pracowników i obecnie wykonywanych przez nich prac dzięki Reveal Field. Wszyscy pracownicy zalogowani w jednym systemie to koniec zamieszania z wieloma kalendarzami i arkuszami kalkulacyjnymi.

Istnieją różne trendy I technologie wpływające na sukces firmy w nowoczesnej branży usług serwisowych, takie jak automatyka, decyzje oparte na danych i integracje systemów. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, co Reveal Field może zrobić dla Twojej firmy, kliknij tutaj.


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Obsługa klienta, Planowanie i zlecenia, Routing, Wydajność i produktwność, Zarądzanie w terenie, Zarządzanie zespołem