Strona głównaBaza wiedzyBlog70% menedżerów floty ankietowanych w Polsce stwierdziło, że rozwiązanie GPS jest „niezwykle” lub „bardzo” korzystne w zarządzaniu ich flotą
4 minuty na przeczytanie

70% menedżerów floty ankietowanych w Polsce stwierdziło, że rozwiązanie GPS jest „niezwykle” lub „bardzo” korzystne w zarządzaniu ich flotą

Według badania Technologiczne Trendy Flotowe przeprowadzonego dla Verizon Connect przez ABI Research, menedżerowie floty odpowiadali pozytywnie na pytanie o to, czy rozwiązanie GPS przyniosło korzyści ich flocie.

70%  menedżerów floty ankietowanych w Polsce stwierdziło, że rozwiązanie GPS jest „niezwykle” lub „bardzo” korzystne w zarządzaniu ich flotą.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o stanie technologii w branży flotowej w 2021 roku oraz o pojawiających się trendach flotowych na przyszły rok w Europie.

Ponadto liczba flot korzystających z technologii monitorowania GPS w różnych europejskich krajach rośnie, co świadczy o tym, że jest to sprawdzone i rozwijające się rozwiązanie dla firm w Europie.

Odsetek flot korzystających z technologii monitorowania GPS w Polsce wynosi 64%, czyli 4 punkty procentowe poniżej średniej europejskiej wynoszącej 68% w 2021 r 

Badanie na temat technologii flotowych wykazało, że technologia obecnie stosowana w tych krajach jest kluczem do osiągania wyników dla wszystkich głównych badanych branż.

Raport ten, oparty na ankietach wypełnionych przez ponad 1350 europejskich fleet managerów, kadry kierownicze i innch specjalistów z branży mobilnego biznesu, podkreśla korzyści, jakich doświadczają firmy flotowe dzięki inwestycjom w technologię monitorowania floty.

Wpływ pandemii na meneżdzerów floty i ich zespoły

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi każdego dnia stają fleet managerowie, jest zapewnienie bezpieczeństwa swojemu zespołowi. Po doświadczeniu skutków pandemii i wynikających z niej konsekwencji ekonomicznych, wiele firm zadecydowało o podjęciu działań mających na celu przygotowanie flot na przyszłe ewentualności.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o środkach zaradczych, które wielu fleet managerów planuje wdrożyć w swoich firmach.

10 największych wyzwań, z którymi każdego dnia mierzą się fleet managerowie

Menedżerowie floty muszą codziennie pokonywać liczne przeszkody, aby ich firmy pozostawały konkurencyjne i przygotowane na wszystko, co może je spotkać. Jako profesjonaliści, fleet managerowie wiedzą, że jeśli chcą poprawić swoją konkurencyjność, sensowne jest przeprowadzenie głębokiej analizy obecnej sytuacji. Powinni oni również dążyć do poprawy strategicznych obszarów. Należą do nich: promowanie bezpieczeństwa floty, redukcja kosztów paliwa, poprawa produktywności, zwiększenie wydajności, wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów oraz poprawa obsługi klienta.

Poznaj 10 największych wyzwań, z którymi każdego dnia muszą mierzyć się fleet managerowie, aby utrzymać konkurencyjność swoich firm.

Czy technologia monitorowania floty ma wpływ na ROI?

Technologia monitorowania floty prowadzi do poprawy w kluczowych dla biznesu obszarach, takich jak obsługa klienta, zgodność z przepisami, wyznaczanie tras, czy wydajność. Wdrożenie tego typu rozwiązania skutkuje również zmniejszeniem zużycia paliwa, mniejszą liczbą wypadków, rzadszymi przeglądami pojazdów i niższymi kosztami pracy, co może pomóc firmom w zwiększeniu konkurencyjności rynkowej.

Większość respondentów ze wszystkich badanych branż stwierdziła, że osiągnęła pozytywny zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu pierwszego roku od wdrożenia systemu monitorowania floty GPS.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o pozytywnych zmianach, jakie wdrożenie systemu monitorowania floty GPS może przynieść w kluczowych obszarach, takich jak lepsza obsługa klienta, zgodność z przepisami, niższe zużycie paliwa i zwiększona produktywność. Dowiedz się między innymi, ile czasu zajęło firmom osiągnięcie pozytywnego zwrotu z inwestycji po wdrożeniu systemu GPS.

Oszczędność kosztów ma znaczenie

Dla fleet managerów, oszczędność kosztów jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności firmy. Według naszego badania, 70% firm w Europie stwierdziło, że wzrost kosztów jest jednym z największych wyzwań biznesowych („bardzo” lub „niezwykle” znaczącym). Następnie wskazywano na zużycie paliwa (69%) oraz spełnianie oczekiwań klientów (63%). Ci, którzy korzystają z technologii do monitorowania floty, odnotowali znaczny postęp w zakresie tych wyzwań oraz poprawę innych kluczowych wskaźników wydajności.

We wszystkich branżach, użytkownikom systemu GPS udało się obniżyć koszty paliwa średnio o 8%. Odnotowano także 15% spadek kosztów wypadków i 12% spadek ogólnych kosztów pracy.

Pobierz raport i poznaj najbardziej znaczące koszty dla polskich przedsiębiorstw oraz wyniki, jakie osiągnęli fleet managerowie w Polsce po wdrożeniu rozwiązania do monitorowania GPS.

Najważniejsze informacje dotyczące monitorowania GPS

Budowanie prężnie działającej firmy jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Menedżerowie floty mogą wykorzystywać dane z systemów GPS do podejmowania długoterminowych decyzji, które pomogą ich flotom przetrwać złożone środowisko biznesowe i przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe.

Technologia monitorowania floty wykracza poza zwykłe kropki na mapie. Daje menedżerom bardzo potrzebny wgląd w zachowanie kierowców, koszty, czy zużycie pojazdów. Dzięki intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym i konfigurowalnym raportom możesz w każdej chwili sprawdzić stan swojej floty.

Pobierz raport Technologiczne Trendy Flotowe w Polsce i poznaj stan branży zarządzania flotą oraz trendy na rok 2022.

Dowiedz się więcej o stanie technologii w branży flotowej w pozostałej części Europy i odkryj pojawiające się trendy flotowe na przyszły rok z raportu Technologiczne Trendy Flotowe 2022. 


Zespół Verizon Connect

Prowadzimy połączony świat w ciągłym ruchu! Automatyzujemy, optymalizujemy i rewolucjonizujemy sposób poruszania się ludzi, pojazdów i rzeczy na całym świecie


Tagi: Analiza danych, Kontrola kosztów, Obsługa klienta, Routing