Strona głównaBaza wiedzyBlogMonitoring GPS pojazdów ciężarówych
6 minuty na przeczytanie

Monitoring GPS pojazdów ciężarówych

Przez Sebastian Bazylak 10 Lipiec 2020

Monitoring GPS pozwala znaleźć się w fotelu pasażera każdego pojazdu znajdującego się w Twojej flocie. Wykorzystując monitoring pojazdów ciężarowych, możesz uzyskać pełną kontrolę, znacznie obniżyć koszty i poprawić wydajność.

Zmniejszenie kosztów paliwa

Prawie wszystkie monitorowane przez systemy GPS czynniki mają wpływ na koszty paliwa. Prędkość jest jednym z najważniejszych z nich: utrzymanie właściwych prędkości może znacznie zmniejszyć ilość zużywanego paliwa. Wiele rozwiązań telematycznych dostarcza informacji o prędkości i alarmuje o przekroczeniu ustawionych wcześniej progów.

Do wysokich kosztów paliwa przyczynić się może także nadmierna praca na biegu jałowym. Kiedy kierowcy bezproduktywnie je marnują, wykorzystując pojazd jako system klimatyzacji, tracą niepotrzebnie pieniądze firmy. Monitoring pojazdów ciężarowych może pomóc w skróceniu tego czasu poprzez ostrzeżenia, które mogą z kolei pomóc w pozbyciu się problemu.

Monitorowanie pojazdów zapewnia również informacje na temat lokalizacji, z których mogą korzystać dyspozytorzy, aby zapewnić kierowcom znajdującym się w terenie właściwe informacje dotyczące tras. Ponadto wiele systemów ma możliwość zlokalizowania pojazdu znajdującego się najbliżej dowolnego miejsca pracy, co może jeszcze bardziej ograniczyć niepotrzebne zużycie paliwa.

Poprawa zachowań kierowców

Inne istotne czynniki wpływające na wysokie koszty eksploatacji floty to nieuprawnione korzystanie z pojazdów i niewłaściwe zachowania kierowców. Systemy GPS do monitorowania pojazdów ciężarowych mogą przekazywać różne informacje dotyczące nawyków kierowców, w tym o prędkości pojazdu, czasu rozruchu czy wyłączania silnika oraz pracy na biegu jałowym.

Informacje te mogą być wykorzystywane do egzekwowania zasad prowadzenia pojazdów i ograniczania niepożądanych zachowań, takich jak przekraczanie prędkości, opóźnienia czy zbyt długa praca silnika na biegu jałowym. Badania pokazują, że monitoring pojazdów ciężarowych zachęca pracowników do bardziej efektywnej pracy i zaprzestania wykorzystywania firmowych samochodów do osobistego użytku.

Wysokiej jakości rozwiązania w zakresie monitorowania floty mogą również zapewnić możliwość zautomatyzowania arkuszy czasu pracy. Dzięki temu będziesz dokładnie wiedzieć, kiedy pracownicy rozpoczynają pracę lub ile czasu spędzają na przerwie. Dokładne, weryfikowalne arkusze pracy usprawnią procesy płacowe i pomogą uniknąć niezamierzonych błędów oraz oszustw.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Rozwiązanie GPS do monitorowania pojazdów może przyczynić się również do poprawy bezpieczeństwa Twojej floty. W przypadku kradzieży ukryty odbiornik GPS może pomóc w szybkim odzyskaniu aktywów i wszelkiego rodzaju sprzętu czy zapasów. Ponadto, niektóre systemy oferują funkcje, które natychmiast ostrzegają właścicieli, jeśli pojazd jest używany poza określonymi godzinami pracy.

Niektórzy dostawcy usług telematycznych oferują funkcje ostrzegania, które informują o konieczności przeprowadzenia rutynowego przeglądu pojazdu. Prawidłowa konserwacja zapewnia zgodność floty z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i może pomóc w zmniejszeniu kosztów napraw w dłuższej perspektywie.

Lepsza jakość obsługi klienta

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu właściciele i zarządzający flotą znają dokładną lokalizację każdego pojazdu. Daje to dyspozytorom możliwość skutecznego nawigowania kierowców do wyznaczonego miejsca pracy. Ponadto, najbliższy pojazd można zlokalizować i wysłać w dowolne miejsce. System GPS dla ciężarówek zapewnia lepsze wyznaczanie tras i wysyłkę, co zmniejsza zużycie paliwa, ilość pokonywanych kilometrów i zwiększa liczbę wykonanych zadań w ciągu dnia.

Rozwiązania w zakresie monitorowania floty mogą zawierać szereg funkcji, które pomagają usprawnić obsługę klienta. Lepsze planowanie tras i wysyłka pomaga w szybszym dotarciu. Będziesz też w stanie określić, kiedy ciężarówka dojechała na miejsce zlecenia i kiedy je opuściła, co zapewni dokładny i niepodważalny dowód świadczenia usług.

Aktywne i pasywne monitorowanie pojazdów

Oznacza to, że dane z odbiornika GPS są przesyłane do zdalnego użytkownika w regularnych odstępach czasu, co pozwala uzyskać informacje o lokalizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

W przypadku monitorowania pasywnego wszystkie dane GPS są przechowywane w odbiorniku i muszą zostać pobrane po powrocie pojazdu do firmy. Należy zachować ostrożność w przypadku systemów z „aktualizacjami” co 5, 10 lub 15 minut, ponieważ nie są one dostępne na żywo, a ich dostawcy często pobierają dodatkowe opłaty za  pojazdu pomiędzy tymi okresami.

Użytkownicy systemu GPS do monitorowania floty zgłaszają dodatni zwrot z inwestycji w mniej niż sześć miesięcy. Uzyskaj więcej interesujących danych z raportu „Trendy Flotowe na rok 2019”. Pobierz go już teraz!

Monitorowanie w czasie rzeczywistym (aktywne) stało się najpopularniejszą metodą monitorowania pojazdów ciężarowych z powodu ogromnych korzyści płynących z posiadania informacji w czasie rzeczywistym, które pozwalają na sprawne podejmowanie decyzji. Wiele systemów GPS do monitorowania pojazdów ciężarowych wykorzystuje autorskie oprogramowanie, które wymaga instalacji na komputerze. W wielu przypadkach rozwiązania te wymagają również częstych ręcznych aktualizacji. Kolejną wadą jest to, że interfejs może być używany tylko na komputerach z odpowiednim oprogramowaniem.

Rozwiązania GPS do monitorowania pojazdów mogą dostarczać informacji w bezpieczny sposób przez internet. Póki znasz login i hasło, możesz uzyskać dostęp do swojego konta z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Elastyczność i całodobowa dostępność rozwiązania internetowego sprawia, że jest to zdecydowanie najlepszy wybór. Znaczenie mapowania floty wymaga bieżących i przejrzystych informacji. Niektóre rozwiązania zostały opracowane we współpracy ze znanymi dostawcami w celu uzyskania najdokładniejszych i aktualnych map. Najlepsze funkcje mapowania pozwalają na powiększenie aż do poziomu ulicy i zapewniają dokładny widok terenu. Ponadto, dzięki mapowaniu możesz uzyskać informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, aby pomóc kierowcom w uniknięciu opóźnień. Korzystanie z rozwiązań GPS do monitorowania floty, takich jak platforma Reveal, pozwala na zautomatyzowanie raportów w cyklu tygodniowym lub miesięcznym. Dane mogą zostać zorganizowane tak, aby dostarczyć informacje o codziennej aktywności pojazdu lub kierowcy, przekraczaniu prędkości, naruszaniu polityki firmy w zakresie prowadzenia pojazdów, nadmiernym czasie jałowej pracy silnika i wielu innych.

Rozwiązania GPS do monitorowania floty posiadają również rozbudowane funkcje raportowania. Możesz uzyskać dostęp do danych GPS zebranych od momentu rozpoczęcia korzystania z niego. Możesz porównywać wydajność pracowników między sobą lub względem średniej w takich obszarach jak prędkość, czas pracy na biegu jałowym, przejechane kilometry czy czas włączania i wyłączania silnika. Funkcje ostrzegawcze mogą powiadomić Cię o niepożądanych zachowaniach. Alerty powinny być oznaczone w odpowiednich raportach, a użytkownik może być powiadamiany o każdym z nich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego. Powiadomienia mogą być także wysyłane w przypadku przekroczenia wyznaczonych granic na mapie.

Wyjaśnianie pracownikom możliwości monitorowania pojazdów

Po podjęciu decyzji o monitorowaniu pojazdów ważne jest, aby do programu włączyli się kierowcy i personel. Monitorowanie floty to sposób na nagradzanie ciężkiej pracy i eliminowanie złych nawyków, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych.

Daj swoim kierowcom znać, że jest to ważna funkcja bezpieczeństwa zarówno dla firmy, jak i dla nich samych. System GPS pozwala na właściwe utrzymanie pojazdów w ruchu, zapewniając im dodatkowo bezpieczeństwo na drodze. Ponadto, monitorowanie pojazdów pozwoli Ci na szybsze odzyskanie skradzionych aktywów, co pomoże uchronić firmę przed ponoszeniem strat.

Monitorowanie pojazdów jest również niezbędnym narzędziem obsługi klientów, które może prowadzić do zwiększenia ich satysfakcji, a także chronić kierowców przed fałszywymi skargami dotyczącymi zawyżonych opłat i niewyświadczonych usług.

Co najważniejsze, monitorowanie pojazdów zapewnia wiele korzyści, które pomagają zwiększać przychody. Zwiększone przychody natomiast zwiększają stabilność finansową i zapewniają kierowcom bezpieczeństwo stanowiska. Wiele firm wykorzystuje to do nagradzania pracowników premiami. Nagrody oparte mogą być na namacalnych danych z monitoringu, więc zwiększają morale i pomagają w szybszym zaakceptowaniu nowego rozwiązania.

Choć monitorowanie pojazdów może być nowością w Twojej firmie, GPS jest sprawdzoną technologią, która szybko staje się branżowym standardem wśród firm zarządzających flotą pojazdów. Nie podążając za trendami, możesz narazić siebie, swoją firmę i pracowników na ryzyko.

 


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów, Analiza danych, Kontrola kosztów