Strona głównaBaza wiedzyBlogZagłuszacze GPS: co trzeba wiedzieć o jammerach?
3 minuty na przeczytanie

Zagłuszacze GPS: co trzeba wiedzieć o jammerach?

Przez Sebastian Bazylak 8 Wrzesień 2020

Właściciele i operatorzy flot komercyjnych wiedzą, że branża zmierza w kierunku integracji technologii z praktycznie każdym systemem. Powszechnie stosuje się rozwiązania do zautomatyzowanego zarządzania flotą i monitoringu pojazdów opartego na globalnym systemie pozycjonowania (GPS). Pomaga to firmom zoptymalizować działalność, zwiększyć bezpieczeństwo kierowców i ściślej przestrzegać regulacji prawnych.

Jednakże urządzenia znane jako zagłuszacze GPS i zagłuszacze sygnału telefonów komórkowych mogą zakłócać działanie urządzeń GPS, które mają kluczowe znaczenie dla systemów monitoringu pojazdów. Użycie zagłuszaczy GPS jest nielegalne w Unii Europejskiej (zgodnie z prawem mogą ich używać tylko służby specjalne), ale i tak często stwarzają one problemy i zagrożenia dla osób działających w branży transportowej, które próbują utrzymać kontrolę nad swoimi pojazdami.

Co to jest zagłuszacz GPS?

Zagłuszacze GPS to małe nadajniki radiowe, które zakłócają działanie legalnych urządzeń komunikacyjnych – telefonów komórkowych, odbiorników GPS, sieci Wi-Fi, a także systemów pobierania opłat drogowych.

Jak działają zagłuszacze GPS?

Odbiorniki GPS wykorzystują sygnały mikrofalowe niskiej mocy, które są nadawane przez satelity GPS. Zagłuszacze sygnału zakłócają tę komunikację satelitarną sygnałami radiowymi o wyższej mocy, ale krótszym zasięgu, aby stworzyć „szum”, który sprawia, że systemy śledzenia GPS nie są w stanie wykryć sygnałów GPS.

Jak wyglądają zagłuszacze GPS?

Ponieważ urządzenia, które mogą blokować sygnał GPS, są wytwarzane przez wielu producentów, mają najróżniejsze kształty i rozmiary, przez co trudno je zauważyć w pojeździe. Najczęściej mają krótki zasięg i są na tyle małe, że można podłączyć je do gniazda zapalniczki, a po uruchomieniu blokują sygnał odbiornika GPS zainstalowanego w kabinie pojazdu.

Czy zagłuszacze GPS są nielegalne?

Zagłuszacze GPS są nielegalne w Unii Europejskiej do użytku cywilnego.[i] Pomimo to zagłuszacze GPS i urządzenia do blokowania sygnałów można łatwo zamówić online.

Jammery zwiększają ryzyko

Niektórzy postrzegają zagłuszacze GPS jako narzędzie, które pozwala kierowcom (i firmom) omijać przepisy i regulacje telematyczne w celu zyskania przewagi konkurencyjnej, albo używają ich ze względu na obawy o osobistą prywatność. Jednak każdy pojazd, który jest wyposażony w urządzenie zapobiegające śledzeniu, korzysta z niezabezpieczonego sprzętu, który może pozwolić hakerom na dostęp do pokładowych systemów telematycznych i wpływać na działanie systemów GPS, takich jak nawigacja, pozycjonowanie itd.

Ponadto, jeśli pojazd zostanie skradziony, zagłuszacze utrudniają organom ścigania zlokalizowanie pojazdu, co wpływa na harmonogram pracy firmy i ewentualnie na jej wyniki finansowe, jeśli pojazdu nie uda się odnaleźć. Dlatego właściciele flot powinni zwracać baczną uwagę na każdą modyfikację, której kierowcy dokonują w swoich pojazdach.

Wpływ zagłuszaczy GPS na floty

Menedżerowie flot muszą mieć możliwość monitorowania zachowań kierowców oraz kondycji pojazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa floty oraz zoptymalizowania kosztów. Zagłuszacze GPS uniemożliwiają dokładny monitoring pojazdów, w tym przebiegu, czasu spędzanego na drodze, przekroczeń dozwolonej prędkości oraz zbyt ostrej jazdy. Brak możliwości dokładnego mierzenia tego rodzaju danych może prowadzić do urzędowych kontroli, kar finansowych oraz sytuacji, w których pojazdy nie są prawidłowo konserwowane, co ostatecznie wpływa na przychody oraz bezpieczeństwo.

Zapobieganie użytkowaniu zagłuszaczy GPS

Właściciele i menedżerowie flot muszą rozumieć możliwości istniejących urządzeń do śledzenia oraz systemów nawigacyjnych opartych na GPS, aby wiedzieć, czy i kiedy są one zakłócane przez zagłuszacze GPS. Monitorowanie trendów dotyczących niezgłaszających się urządzeń (Non Reporting Unit, NRU) pomaga zidentyfikować potencjalne problemy z urządzeniami do śledzenia GPS zainstalowanymi w pojazdach. Trzeba też rozumieć słabe punkty i luki w zabezpieczeniach sieci, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów.

Jeśli chodzi o zapobieganie manipulowaniu danymi, bardzo pomocne może również być regularne konserwowanie sieci informatycznej i rozwiązywanie pojawiających się w niej problemów. Wreszcie jasne komunikowanie zasad użytkowania pojazdów firmowych oraz zakazanych urządzeń, w tym zagłuszaczy GPS, może odwieść pracowników od korzystania z takich urządzeń.

[i] https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/619323,nowe-modne-gadzety-nielegalne-zagluszacze.html


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo cyfrowe, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów