Strona głównaBaza wiedzyBlogKara za brak legalizacji tachografu
5 minuty na przeczytanie

Kara za brak legalizacji tachografu

Przez Sebastian Bazylak 26 Luty 2021

System tachografów to technologia niezbędna w zarządzaniu flotą pojazdów, pomagająca kierowcom i przedsiębiorstwom wykonywać pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od maja 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy, w celu bardziej efektywnego gromadzenia danych – istnieją jednak pewne wyjątki. Pomimo że tachografy pomagają w monitorowaniu sytuacji w terenie, już niekoniecznie są w stanie zapobiegać pojawianiu się nielegalnych kodów w raportach kierowców.

Przyjrzymy się najczęstszym nielegalnym kodom tachografów, a także mandatom i karom za brak legalizacji tachografu. Poznajmy również rozwiązania zapobiegające nieprzestrzeganiu przepisów, które mogą przyczynić się do usprawnienia Twojego biznesu i utrzymania efektywnej floty na trasie.

Najczęstsze kary za brak legalizacji tachografu w Polsce

Podstawą prawną nałożenia mandatu za brak legalizacji tachografu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EEC) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym.


Floty pojazdów zarejestrowane w polskich przedsiębiorstwach, jako część UE, podlegały co roku regularnym kontrolom zgodnie z art. 5 sec. 5 TWE 2006/22, koordynowane przez organizacje takie jak ROADPOL [1] ). Źródło (1): https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM.

Według danych ROADPOL (European Road Policing Network) na 210 365 skontrolowanych ciężarówek stwierdzono 63 567 naruszeń w 221 przypadkach trzeba było zakazać dalszej jazdy do czasu przywrócenia właściwego stanu pojazdów lub ładunku. (Źródło: https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM).

Według ROADPOL w 2017 roku najczęściej występujące kody naruszeń tachografów dotyczyły następujących rodzajów wykroczeń [2] : 

  • godziny jazdy i okresy odpoczynku
  • egzekwowanie przepisów dotyczących tachografów
  • stan techniczny pojazdów
  • prędkość

W szczególności:  

  • 7 119 kierowców ciężarówek złamało ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące godzin pracy kierowców, co oznacza, że prowadzili swój pojazd dłużej niż jest to prawnie dozwolone, nie przestrzegając obowiązkowych przerw;
  • tachografy nie były odpowiednio zarządzane w 5 520 przypadkach
  • tachografy cyfrowe były manipulowane 537 razy. (Źródło: https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM)

Może to mieć poważne konsekwencje, zarówno dla kierowcy, jak i dla pracodawcy, a mandaty za tachograf mogą okazać się dość wysokie. Ponadto, w przypadku niektórych naruszeń, brak legalizacji tachografu może prowadzić do postawienia zarzutów karnych. Przyjrzyjmy się rodzajom kar, zanim zastanowimy się, kto jest odpowiedzialny za brak legalizacji i jakie rozwiązania wspierające przestrzeganie przepisów może zaoferować Reveal.

Jakie kary obowiązują za brak legalizacji tachografu?

Kierowca jeżdżący pojazdem wyposażonym w tachograf musi pamiętać o jego okresowej legalizacji. Maksymalna wysokość mandatu za brak legalizacji tachografu określona została na podstawie art. 6, ust. 5 w roz. II Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego[3].  Przyjrzyjmy się więc rodzajom kar za brak legalizacji tachografu.

Na kary narażają się nie tylko kierowcy, ale również przedsiębiorcy. Mandat karny nałożony na kierowcę może wynieść do 200 zł, z kolei wobec przedsiębiorstwa zostanie wszczęte postępowanie o nałożeniu kary w wysokości 1 000 zł. Grzywna w wysokości 2 000 zł grozi zaś zarządzającemu transportem, czyli osobie odpowiedzialnej za flotę oraz właściwe użytkowanie pojazdów i innych urządzeń.

Kierowcę wolno ukarać mandatem m.in. za naruszenie:

  • obowiązku posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów, w tym karty kierowcy,
  • zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy,
  • zasad regulujących użytkowanie urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku.

Inne rodzaje mandatów za brak legalizacji tachografu:

Kary dla właścicieli firm bądź dla zarządzających transportem nakładane są m.in. za brak badań i szkoleń kierowców, niewyposażenie ich w wymagane dokumenty oraz nieprawidłową organizację ich pracy.

Kto jest odpowiedzialny w przypadku naruszenia przepisów?

W przypadku braku legalizacji tachografu nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto ponosi konsekwencje za naruszenie przepisów. Może to być sam kierowca bądź też jego pracodawca. To, kto ponosi odpowiedzialność, zależy od wielu czynników, takich jak sposób wykonywania pracy przez kierowcę czy powód, dla którego nałożono na niego mandat. Jeżeli kierowca odmawia przedstawienia informacji z tachografu, można by rozsądnie pomyśleć, że w takim przypadku to on ponosi odpowiedzialność, jednakże jeżeli pojazd służbowy nie został w pierwszej kolejności prawidłowo wyposażony w tachograf, odpowiedzialność może spoczywać na przedsiębiorstwie.

Sytuacja ta jest jednak niestety nieco mętna i często jest szczegółowo rozpatrywana w kontekście konkretnego przypadku. W rzeczywistości, zarówno kierowcy, jak i ich przedsiębiorstwa mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za brak legalizacji tachografu, co sprawia, że dokładny i niezawodny system tachografu staje się jeszcze ważniejszy.

Rozwiązanie pomagające przeciwdziałać naruszeniom przepisów dotyczących legalizacji tachografów: Telematyka

Rozwiązania cyfrowe w postaci telematyki mogą usprawnić sytuację Twojego biznesu. Być może już wyposażyłeś swoje pojazdy w system śledzenia GPS, co stanowi doskonały krok w kierunku monitorowaniu floty. Śledzenie danych kierowców może być jednak czasochłonne, zwłaszcza gdy dodatkowo wykonujesz inne zadania w swojej firmie.

Oprogramowanie tachografu cyfrowego, takie jak to oferowane przez Verizon Connect, wspiera Twój biznes w monitorowaniu czasu pracy i okresów odpoczynku kierowców. Dodatkowo może również pomóc w prawidłowym zautomatyzowaniu procesu rejestrowania i pobierania danych z tachografu, zdejmując z Ciebie część obowiązków administracyjnych. Pomoże Ci to w zarządzaniu flotą zgodnie z obowiązującymi przepisami i wesprze Twoich kierowców w przestrzeganiu okresów niezbędnego im odpoczynku. Oprogramowanie tachografu cyfrowego Verizon Connect jest aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co oznacza, że wszystkie niezbędne informacje masz w zasięgu ręki i nie musisz żądać od kierowcy ich przesłania. Oprogramowanie tachografu cyfrowego Verizon pozwala na zdalne pobieranie danych z tachografu, co oznacza dla Twoich kierowców możliwość koncentracji na wykonywanym zadaniu i pełnego skupienia na drodze.

[1] https://www.euro-controle-route.eu/

[2] https://www.euro-controle-route.eu/fact-and-figures/coordinated-checks-statistics/coordinated-controls-2017/

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006R0561


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Inspekcje, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów