Strona głównaBaza wiedzyBlogTechnologie flotowe dla małych firm
5 minuty na przeczytanie

Technologie flotowe dla małych firm

Przez Sebastian Bazylak 21 Marzec 2022

Jak technologia flotowa może pomóc małej firmie

W Unii Europejskiej działa około 24 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co stanowi 99% wszystkich firm na kontynencie[1]. Przyczyniają się one do wytworzenia ponad połowy produktu krajowego brutto UE i są odpowiedzialne za zatrudnienie około 100 milionów pracowników.[2]

Ze względu na ogromną liczbę MŚP w Europie, sensowne jest wykorzystanie technologii, która w jak największym stopniu ułatwi zarządzanie takimi przedsiębiorstwami. Od początku pandemii COVID-19 aż 70% MŚP zwiększyło wykorzystanie technologii cyfrowych. Jednakże, pomimo oczywistych korzyści, wiele MŚP waha się przed wprowadzeniem nowych systemów, co z kolei może prowadzić do zwiększenia nierówności pomiędzy ludźmi czy firmami.[3] Aby zrozumieć, jak wdrażanie technologii flotowych może poprawić zarządzanie małym przedsiębiorstwem, warto przyjrzeć się niektórym codziennym wyzwaniom, z którymi borykają się małe firmy.

Wyzwania stojące przed małymi firmami w Europie po pandemii COVID-19

Małe firmy w całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii zostały mocno dotknięte przez COVID-19, a cała sytuacja ciągle nie ma swojego finału. Wiele z tych przedsiębiorstw nadal stoi przed zagrożeniem likwidacji. Wiele zależy od tego, w jakim sektorze działają lub jakie ograniczenia nałożył na nie rząd, jak również od tego, czy są uprawnione do jakiejkolwiek pomocy finansowej.[4]

57% wszystkich MŚP w Europie odnotowało pogorszenie wyników z powodu COVID-19. Jednak przedsiębiorstwa o różnych rozmiarach, zdawały się odczuwać skutki w nieco inny sposób: 60% mikroprzedsiębiorstw, 56% małych MŚP oraz 43% średnich MŚP zgłosiło spadek zysków[5]. W rozbiciu na poszczególne kraje, 65% MŚP we Francji, 58% MŚP we Włoszech, 51% MŚP w Holandii oraz 38% MŚP w Niemczech doświadczyło spadku obrotów podczas pandemii.[6]

Wyzwania, przed którymi codziennie stają menedżerowie flot w Polsce

Oto przeszkody, które menedżerowie flot muszą pokonywać każdego dnia.

Według raportu 2022 Technologiczne Trendy Flotowe w Europie, 76% manadżerów flot wskazuje na koszty paliwa, jako na główne wyzwanie, któremu muszą sprostać każdego dnia aby zapewnić konkurencyjność biznesu. Innymi wyzwaniami są: spełnianie wymagań i oczekiwań klientów (73%), zwiększone koszty ogólne (70%), koszty pracy (70%), oraz zapewnienie bezpieczeństwa (66%).

Z tych właśnie powodów Unia Europejska zachęca przedsiębiorstwa do inwestowania w gospodarkę danych (data economy), sztuczną inteligencję, inteligentną produkcję, internet rzeczy (IoT) oraz w quantum computing. Pandemia popchnęła wiele małych firm w kierunku cyfrowych modeli biznesowych.[7]

Aktualny stan cyfryzacji małych firm w Europie

Jedynie 17% MŚP z powodzeniem wdrożyło do tej pory technologię cyfrową w swoich firmach.[8]

Z badania MŚP wynika, że większe MŚP częściej posiadają strategię lub plan, które mają ukierunkować ich działania w zakresie digitalizacji. 59% średnich MŚP zgłosiło posiadanie takiego planu, w porównaniu z zaledwie 32% mikroprzedsiębiorstw.

71% MŚP poinformowało również, że rozważy przyjęcie bardziej zaawansowanych technologii.[9]

Jak technologia GPS może pomóc małym firmom

Wdrożenie technologii GPS w małych i średnich przedsiębiorstwach jako części procesu cyfryzacji, może pomóc Twojej firmie  , obniżyć koszty operacyjne i poprawić obsługę klienta. Oto sposoby, w jakie technologia ta może pomóc:

  • Lepsze doświadczenie klienta (customer experience): Rozwiązania do monitorowania floty GPS mogą pomóc w informowaniu klientów o lokalizacji kierowców, jak również umożliwić Twojej firmie szybsze i dokładniejsze reagowanie na zapytania klientów na temat przewidywanego czasu przybycia.
  • Zmniejszone koszty działalności: Rozwiązania do zarządzania flotą mogą pomóc w monitorowaniu nieekonomicznych zachowań kierowców, takich jak jazda na biegu jałowym, nadmierna prędkość, czy gwałtowne przyspieszanie, które przyczyniają się do zwiększonego zużycia paliwa. Możliwe jest również monitorowanie nieuprawnionego użycia i czasu bezczynności.
  • Zwiększona wydajność: Systemy te mogą również pomóc w usprawnieniu planowania zadań oraz tworzeniu optymalnych tras, które pozwolą na zmieszczenie większej ilości klientów w ciągu dnia roboczego bez marnowania czasu i pieniędzy.

W jaki sposób monitorowanie GPS usprawniło działanie małych firm

Oto kilka przykładów, w jaki sposób wdrożenie systemu monitorowania floty pomogło w zarządzaniu małymi firmami w Polsce.

Według raportu Technologiczne Trendy Flotowe w Europie przeprowadzonego dla Verizon Connect przez ABI Research, 54% polskich przedsiębiorstw odnotowało wzrost produktywności po wdrożeniu rozwiązania do monitorowania floty GPS, 65% zgłosiło poprawę obsługi klienta, 45% obniżyło koszty paliwa, a 18% obniżyło koszty pracy.

Dowiedz się, jak możemy pomóc w rozwoju Twojej małej firmy. Skorzystaj z bezpłatnej prezentacji zobacz rozwiązanie Verizon Connect w akcji.

[1] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

[2] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

[3] https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf

Ile paliwa marnuje i co oznacza bieg jałowy dla zużycia paliwa

[4] https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2021-what-challenges-and-opportunities-are-ahead-european-smes

[5] https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-performance-review_en

[6] https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-performance-review_en

[7] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

[8] https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

[9] https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-performance-review_en

 


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Kontrola kosztów

Może ci się spodobać również

Przydatne zasoby