Strona głównaBaza wiedzyBlogSpostrzeżenia dla branży budowlanej: Dlaczego technologia flotowa jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców sektora budowlanego?
1 minuta do przeczytania

Spostrzeżenia dla branży budowlanej: Dlaczego technologia flotowa jest jednym z najlepszych sprzymierzeńców sektora budowlanego?

Przez Sebastian Bazylak 16 Wrzesień 2022

Przemysł budowlany jest jednym z najważniejszych sektorów w gospodarce UE. Konkretnie, „sektor sektor budowlany ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej, będąc filarem zarówno dla gospodarki i społeczeństwa.

Generuje on prawie 9% produktu krajowego brutto (PKB) w Unii Europejskiej i zapewnia 18 milionów bezpośrednich miejsc pracy, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi i na jakość życia”.1 

Budownictwo jest również jednym z 5 największych sektorów, które wykorzystują technologię śledzenia floty GPS w swojej codziennej działalności. Aż 79% europejskich firm z  

Raport na temat Technologii Flotowej dla Branży Budowlanej w Europie, oparty na badaniu Fleet Technology Trends Survey przeprowadzonym dla Verizon Connect przez ABI Research, pokazuje, że technologia śledzenia floty GPS jest kluczem do pomocy w osiąganiu wyników biznesowych i budowaniu odporności na zachwiania rynku dla wszystkich głównych branż. 

Pobierz raport na temat zaawansowanych technologii flotowych dla branży budowlanej w Europie i poznaj spostrzeżenia dotyczące tego ważnego sektora.

Poznaj niektóre z celów, jakie osiągnęły firmy po wdrożeniu rozwiązania do śledzenia GPS: 

  • 61% respondentów mówi, że jakość obsługi klienta wzrosła od czasu wdrożenia rozwiązania do śledzenia floty.
  • 51% respondentów poprawiło produktywność.
  • 49% wdrażających monitoring GPS obniżyło koszty paliwa.
  • 37% ograniczyło liczbę wypadków, a 18% obniżyło koszty pracy.
  • Budownictwo to jeden z 5 czołowych sektorów, które używają technologii śledzenia GPS w codziennej działalności. W 2021 r. w branża budowlana z technologii śledzenia GPS korzystało 79% flot. 

Dowiedz się, dlaczego 83% respondentów z branży budowlanej uważa śledzenie GPS za „nadzwyczaj” lub „bardzo” korzystne w zarządzaniu flotą.

Pobierz raport na temat zaawansowanych technologii flotowych dla branży budowlanej w Europie i poznaj spostrzeżenia dotyczące tego ważnego sektora.

Źródło1: https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/analytical-reports_en


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Kontrola kosztów