Strona głównaBaza wiedzyBlogPrzewodnik po kartach do tachografów
4 minuty na przeczytanie

Przewodnik po kartach do tachografów

Przez Sebastian Bazylak 11 Luty 2021

Tachograf cyfrowy jest cennym narzędziem pracy dla osób zarządzających flotą, umożliwiającym monitorowanie aktywności takich jak czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców. W tej konkurencyjnej branży dane takie są niezbędne zarówno w kwestii zapewnienia zgodności z przepisami, jak i zwiększenia aktywności operacyjnej. Karty do tachografów cyfrowych stanowią kluczowy element systemu tachografów, gdyż pomagają usprawnić proces rejestracji i dostępu do danych dotyczących kierowców.

W poniższym artykule zawarliśmy najważniejsze informacje na temat kart do tachografów.

Czym są karty do tachografów cyfrowych? 

Karty do tachografów stanowią część kompleksowego systemu tachografów cyfrowych wraz z czujnikiem ruchu i czytnikiem, inaczej zwanym urządzeniem rejestrującym (VU), które są instalowane w TIR-ach, samochodach ciężarowych i autobusach. W przeciwieństwie do tachografów analogowych system cyfrowy rejestruje aktywność kierowcy w dwóch miejscach – na kartach do tachografów oraz w urządzeniu rejestrującym pojazdu.

Zarejestrowana aktywność obejmuje wszystkie istotne informacje dotyczące zgodności operacyjnej, takie jak identyfikator kierowcy, daty i godziny użytkowania, używane pojazdy oraz czas jazdy i odpoczynku.

Wyróżniamy cztery rodzaje kart do tachografów:

  • Karty kierowcy
  • Karty przedsiębiorstwa
  • Karty warsztatowe
  • Karty kontrolne

Oto przegląd wszystkich rodzajów kart, ich funkcji oraz głównych cech:

Karty kierowcy do tachografów

Kierowcy komercyjni potrzebują karty kierowcy, aby móc legalnie prowadzić pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe. Podobnie jak w przypadku standardowego prawa jazdy, są to plastikowe karty identyfikacyjne ze zdjęciem. Zawierają one jednak również mikroprocesor do rejestrowania i przechowywania wszystkich czynności związanych z prowadzeniem pojazdu w ciągu około czterech ostatnich tygodni (zazwyczaj 28 dni). Dane te można także zapisywać w pamięci urządzenia tachografu. Karty kierowcy do tachografów cyfrowych są unikalne dla każdego kierowcy, który zobowiązany jest umieszczać je w czytniku każdego prowadzonego przez siebie pojazdu. Karty ważne są przez pięć lat i muszą być okazywane funkcjonariuszom organów uprawnionych do kontroli transportu drogowego na żądanie, np. podczas rutynowej kontroli drogowej.

Karty przedsiębiorstwa do tachografów

Karty przedsiębiorstwa do tachografów wydawane są operatorom flot, którzy używają ich do pobierania danych na temat aktywności swoich kierowców z pamięci tachografu cyfrowego. Ponadto, karty te umożliwiają operatorom umieszczanie blokady na danych kierowcy w celu uniemożliwienia dostępu do nich nieupoważnionym osobom trzecim, takim jak inni operatorzy. Informacje z tachografu pomagają nie tylko planistom zarządzającym flotą w uproszczeniu przestrzegania przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku, ale także w procesie optymalizacji wydajności i efektywniejszym przydzielaniu zadań.

Karty warsztatowe do tachografów

Karty te umożliwiają uprawnionym warsztatom instalację i kalibrację urządzeń rejestrujących tachografów cyfrowych. Karty warsztatowe zawierają dzienne rejestry danych dotyczące zmian systemowych dokonanych w urządzeniu tachografu, jak również szczegóły dotyczące samego warsztatu. Ze względów bezpieczeństwa są one chronione kodem PIN. Karty warsztatowe do tachografów są ważne przez jeden rok.

Karty kontrolne do tachografów

Karty kontrolne do tachografów używane są przez organy uprawnione do kontroli transportu drogowego podczas przeprowadzania rutynowych kontroli drogowych pojazdów. Karty takie umożliwiają funkcjonariuszom dostęp do danych z tachografu w celu zapewnienia zgodności z przepisami i właściwego użytkowania tachografu cyfrowego. Mogą oni używać karty do pobierania danych z karty kierowcy bądź z przyrządu rejestrującego (czytnika) do tachografów. Ponadto karty kontrolne uprawniają funkcjonariuszy do unieważnienia wszelkich blokad danych do tachografów wprowadzonych przez operatorów.

Jak złożyć wniosek o wydanie karty do tachografów w Polsce? 

Zakres odpowiedzialności za wydawanie kart do tachografów cyfrowych i procedura składania wniosków mogą się różnić w zależności od kraju. W Polsce odbywa się to za pośrednictwem PWPW[1] (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych). Aby złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy, należy wypełnić formularz „WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY” i przesłać go na adres PWPW. Oprócz nowych wniosków formularz ten służy do ubiegania się o kartę zastępczą (np. w przypadku nieprawidłowo działających lub uszkodzonych kart), wydawania wznowień i zmiany danych osobowych. Operatorzy flot mogą również składać wnioski o karty do tachografów w imieniu swoich kierowców.

UWAGA: Każdy kierowca musi posiadać dokładnie jedną ważną kartę kierowcy do tachografów. W celu monitorowania niniejszego systemu stworzono ogólnounijną sieć telematyczną o nazwie TACHOnet. Sieć ta umożliwia automatyczną wymianę danych z kart do tachografów między krajowymi organami wydającymi w całej UE[2].

Telematyka i tachograf cyfrowy – inteligentne rozwiązanie dla flot 

Korzystanie z rozwiązania do zarządzania flotą, takiego jak Verizon Connect, pomaga w maksymalnym wykorzystaniu tachografu cyfrowego pod względem zgodności z przepisami – na przykład, w celu uniknięcia kosztownych kar wynikających z błędów ludzkich, takich jak jazda bez prawidłowego włożenia karty kierowcy do gniazda urządzenia rejestrującego. Dzięki podłączonemu tachografowi cyfrowemu Verizon Connect możesz na bieżąco śledzić aktualne odczyty dla każdego z kierowców i skonfigurować oprogramowanie, aby ostrzegało Cię, jeśli kierowcy nie przestrzegają przepisów.

Jednakże wymienione korzyści wykraczają poza zwykłe przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy. Znajomość aktualnego stanu przestrzegania przepisów przez kierowców może również pomóc operatorom w szybszym i bardziej efektywnym przydzielaniu zadań, w oparciu o aktualne informacje dostępne za pośrednictwem internetowej tablicy. Ponadto, niniejsze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów umożliwia dostęp w czasie niemal rzeczywistym do statusu kierowcy, danych pojazdu i silnika, a także do danych z tachografu. Wszystkie te informacje zapewniają doskonałą widoczność całej floty, pomagając w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji operacyjnych.

[1] Informacje uruchominego przez PWPW serwisu info-car:https://info-car.pl/new/tachograf/informacje-o-dokumencie

[2] https://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/tachograph/tachonet_pl


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Analiza danych, Inspekcje