Strona głównaBaza wiedzyBlogOprogramowanie do konserwacji zapobiegawczej
4 minuty na przeczytanie

Oprogramowanie do konserwacji zapobiegawczej

Przez Sebastian Bazylak 6 Listopad 2020

Konserwacja zapobiegawcza (predictive maintenance, PdM) to program konserwacji, który wykorzystuje dane z czujników i narzędzia do monitorowania kondycji sprzętu, aby poprawić działanie zasobów. Dane generowane przez te czujniki pozwalają stwierdzić w czasie zbliżonym do rzeczywistego, że dany zasób wymaga konserwacji. Dzięki takiemu typowi modelowania predykcyjnego organizacja może opracować strategię zarządzania konserwacją, która pozwala jak najdłużej korzystać ze sprzętu, jednocześnie zapobiegając jego awariom.

W organizacjach, których funkcjonowanie zależy od floty, unieruchomienie nawet jednego pojazdu ma duży wpływ na ogólną produktywność, a w rezultacie na wyniki finansowe. Jednocześnie zajmowanie się regularnymi przeglądami pojazdów bywa pełnoetatowa pracą dla menedżerów floty. Wdrożenie strategii PdM z wykorzystaniem rozwiązania do śledzenia pojazdów opartego na GPS pozwala łatwo przewidzieć, kiedy trzeba wycofać pojazd z użytku w celu przeprowadzenia napraw lub konserwacji. Czujniki podłączone do rozwiązania do śledzenia floty monitorują dane diagnostyczne pojazdu i powiadamiają o spełnieniu pewnych warunków, które wskazują na konieczność przeprowadzenia konserwacji.

Przekonajmy się, jak oprogramowanie do konserwacji predykcyjnej pomaga ograniczyć nieplanowane przestoje i ograniczyć koszty pracy oraz awarii sprzętu.

Konserwacja predykcyjna a prewencyjna

Zarówno konserwacja predykcyjna, jak i prewencyjna są kluczowymi elementami strategii konserwacji pojazdów, ale choć są podobne, każda zapewnia unikatowe korzyści.

 • Konserwacja predykcyjna polega na przewidywaniu, na podstawie wstępnie określonych parametrów, kiedy sprzęt lub zasoby będą wymagać konserwacji. Parametry te są nieustannie monitorowane przez czujniki. Dane dostarczane przez czujniki w czasie zbliżonym do rzeczywistego wyzwalają alarm, który sygnalizuje konieczność konserwacji, kiedy zostanie spełniony określony warunek.
 • Konserwacja predykcyjna to regularny, planowy proces wykonywania rutynowych czynności, takich jak rotacja opon i zmiana oleju, a także większych napraw. Konserwacja tego typu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania kondycją wszystkich pojazdów floty i przeprowadza się ją w regularnych odstępach czasu; często jednak wiąże się z dodatkowym obciążeniem, jakim jest prowadzenie harmonogramu konserwacji.

Zarówno w przypadku konserwacji predykcyjnej, jak i prewencyjnej, rozwiązanie do śledzenia oparte na GPS może ograniczyć presję, jakiej podlegają menedżerowie floty i zespoły konserwacyjne, pomagając im skupić się na innych produktywnych zajęciach.

Dowiedz się, jak telematyka może usprawnić konserwację floty. Pobierz szczegółowy przewodnik.

Zalety PdM

Strategia oparta na rozwiązaniu PdM zapewnia wiele korzyści, w tym obniżenie kosztów i wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy pojazdów. Oto pięć głównych zalet programu PdM:

 1. Zmniejsz koszty. Przewiduj problemy serwisowe, zanim zmienią się w bardziej kosztowne naprawy lub długie przestoje pojazdów. Ogranicz koszty pracy, wzywając techników serwisowych tylko wtedy, gdy są potrzebni, i (lub) do wykonania konkretnych zadań.
 2. Ogranicz ryzyko. Aktywnie monitoruj problemy serwisowe związane z bezpieczeństwem, które mogą zagrozić kierowcom, pracownikom albo innym osobom znajdującym się w pobliżu pojazdu lub na drodze. 
 3. Ogranicz nieoczekiwane awarie. Aktywnie monitoruj dane diagnostyczne sprzętu i identyfikuj takie problemy, jak usterki maszyn, zanim dojdzie do poważnej awarii.
 4. Ogranicz przestoje pojazdów. Ogranicz przedwczesną konserwację i niepotrzebne przestoje, wykonując prace konserwacyjne tylko wtedy, gdy spełnione są pewne warunki. 
 5. Przedłuż okres użytkowania pojazdów.Utrzymuj wszystkie pojazdy w bezpiecznym stanie operacyjnym poprzez ciągłe monitorowanie ich kondycji oraz wykrywaj zachowania, które mogą prowadzić do niepotrzebnego zużycia.  

Twoja strategia konserwacji predykcyjnej

Nie ulega wątpliwości, że PdM przynosi korzyści firmom, których funkcjonowanie zależy od floty, ale żeby w pełni wykorzystać zalety PdM, konieczne jest wprowadzenie kompleksowej strategii.

Skuteczna strategia PdM powinna obejmować pięć poniższych elementów: 

 1. Identyfikacja zasobów. Uwzględnianie każdego pojazdu w strategii PdM może nie być konieczne. Ustal, co ma największy sens, na podstawie stopnia wykorzystania zasobu, jego istotności dla firmy, wysokich kosztów naprawy lub innych parametrów.
 2. Pomiar danych. PdM wykorzystuje dane z czujników podłączonych do pojazdów. Aby uzyskiwać właściwe dane, trzeba skonfigurować monitorowanie konkretnych warunków. Dane te można następnie mierzyć, aby ustalić ich wpływ na działanie pojazdów i potrzeby w zakresie konserwacji.
 3. Śledzenie działania zasobów pod kątem awarii. Określ i śledź „stany awaryjne” dla każdego pojazdu lub zasobu, który jest objęty strategią PdM.
 4. Czujniki zainstalowane w pojazdach nieustannie monitorują konkretne warunki oraz stany awaryjne i przekazują dane menedżerom floty. Dysponując tymi informacjami, możesz uprościć podejmowanie decyzji o konserwacji i z wyprzedzeniem planować naprawy oraz przestoje, aby ograniczyć ich wpływ na funkcjonowanie firmy.
 5. Mierzenie wyników. Aby strategia PdM była dokładna i skuteczna, musi być nieustannie mierzona i aktualizowana. Dodanie nowych pojazdów lub zasobów może wymagać zrekonfigurowania lub zmodyfikowania strategii.          

Zastosowania konserwacji predykcyjnej w różnych branżach

Konserwacja predykcyjna znajduje zastosowania w wielu branżach, od transportu do budownictwa oraz wydobycia ropy naftowej i gazu. Menedżerowie floty uświadomili sobie, że konserwacja predykcyjna wspierana przez odpowiednie rozwiązanie do śledzenia floty oparte na GPS pozwala zapobiegać problemom serwisowym oraz utrzymywać pojazdy w doskonałym stanie. To z kolei umożliwia im zapewnienie wyników, na jakie liczą firmy.

Czy jesteś zainteresowany korzyściami, jakie może przynieść śledzenie floty oparte na GPS oraz oprogramowanie do konserwacji predykcyjnej? Pobierz bezpłatny e-book, aby dowiedzieć się więcej.


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Konserwacja pojazdu