Strona głównaBaza wiedzyBlogZrównoważony rozwój Twojej floty
8 minuty na przeczytanie

Zrównoważony rozwój Twojej floty

Przez Sebastian Bazylak 27 Czerwiec 2022

Inteligentne dane dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Twojej floty

Inteligentne dane (smart data) to takie, w których algorytmy wydobywają z danych pewne wzorce. W przypadku tradycyjnej analityki, dane są często zbierane w określonych odstępach czasu, a zanim zostaną przeanalizowane, mogą być już nieaktualne i zbyt stare, aby być pomocne.  Dlatego właśnie inteligentne dane to duży krok naprzód. Ale w jaki sposób wiąże się to z zarządzaniem flotą i jak inteligentne dane mogą pomóc Twojej firmie w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju floty? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Czym są inteligentne dane floty i dlaczego są tak ważne?

Minęły już czasy, gdy menedżerowie flot musieli polegać na arkuszach kalkulacyjnych i stosach wydrukowanych dokumentów, aby analizować stan swojej floty. Dzięki cyfryzacji zarządzanie flotą stało się niewyobrażalnie łatwiejsze. Sterty papierów zostały zastąpione rozwiązaniami opartymi na chmurze, które automatycznie gromadzą, rejestrują i analizują wszystkie dane. Przeanalizowane dane można następnie wykorzystać do tworzenia przyszłych planów dotyczących lepszej wydajności floty i zrównoważonego rozwoju. Wystarczy kilka kliknięć, aby dowiedzieć się, kiedy pojazd będzie wymagał kolejnego przeglądu, ile paliwa zużywa, a dzięki proaktywnej konserwacji dowiesz się również, gdy pojazd będzie wymagał wizyty w warsztacie, zanim jeszcze zauważysz jakiekolwiek oznaki zużycia. Utrzymując pojazdy w gotowości, można zapobiec niepotrzebnym przestojom i kosztom spowodowanym awariami pojazdu.

Dzięki inteligentnym danym, takim jak te gromadzone przez oprogramowanie telematyczne, menedżerowie flot mają dostęp do najważniejszych informacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Obejmują one zachowanie kierowców floty, utrudnienia w ruchu drogowym, które wymagają zmiany trasy, oraz nadużycia związane z paliwem. Korzystanie z inteligentnych danych to najlepszy sposób, aby pomóc flocie w osiągnięciu maksymalnej produktywności i wydajności.

W przyszłości oprogramowanie stanie się jeszcze tańsze, ponieważ coraz więcej firm będzie je wdrażać w swojej codziennej działalności. Jednak może się okazać, że manadżerowie będą musieli podnieść swoje umiejętności informatyczne, ponieważ inteligentne dane dostarczają tak wielu informacji, że trzeba będzie wiedzieć, jak je odczytać i w pełni wykorzystać. Inteligentne dane są rewolucyjne dla branży, ponieważ dzięki nim procesy stają się bardziej wydajne niż kiedykolwiek wcześniej, a flota jest jeszcze bardziej zyskowna.[1]

Obecne wykorzystanie big data w krajach UE

Zanim zajmiemy się statystykami dotyczącymi UE, warto poznać różnicę między big data a smart data (inteligentne dane). Big data to ogromne ilości danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Mogą one być nieustrukturyzowane lub ustrukturyzowane. Najciekawsze elementy można następnie wyodrębnić i przekształcić w inteligentne dane, które można analizować w celu zapewnienia korzyści flocie.[2]

Cyfrowy kompas 2030 i technologie cyfrowe

Cel Cyfrowego Kompasu 2030 określa wizje cyfrowej transformacji Europy do roku 2030. Jednym z celów jest, aby co najmniej 90% małych i średnich przedsiębiorstw posiadało podstawowy poziom intensywności cyfrowej. W 2020 r. odsetek ten wynosił jedynie 60%. Wyniki poszczególnych krajów UE znacznie się od siebie różnią: Dania i Finlandia prawie osiągnęły poziom 88%, natomiast Bułgaria i Rumunia mają jeszcze sporo do nadrobienia, będąc na poziomie 33%.[3]

Cyfrowy Kompas wymaga również, aby do 2030 r. trzy czwarte przedsiębiorstw korzystało z technologii sztucznej inteligencji, chmury i big data. Obecnie tylko 25% firm korzysta z AI lub chmury obliczeniowej, a 14% z big data. Dania, Finlandia i Szwecja są najbardziej zaawansowane, jeśli chodzi o cyfrową transformację przedsiębiorstw.[4]

Wdrażając technologie cyfrowe, przedsiębiorstwa mogą łatwiej konkurować, ulepszać swoją ofertę i zwiększać zasięg rynkowy, a także korzystać z nowych możliwości. Według DESI[5] w 2020 r. 14% przedsiębiorstw korzystało z big data, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z 2018 r.

Stosowanie technologii cyfrowych według typów przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwa są bardziej skłonne do wdrażania nowych technologii niż ich mniejsze odpowiedniki. Świadczy o tym fakt, że 80% dużych przedsiębiorstw korzysta z oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), a jedynie 35% MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) korzysta z takiego oprogramowania. MŚP nie korzystają również z handlu elektronicznego, ponieważ tylko część z nich (17%) prowadzi sprzedaż internetową, w porównaniu z 39% dużych przedsiębiorstw. Tylko 8% prowadzi sprzedaż zagraniczną, podczas gdy w przypadku dużych przedsiębiorstw jest to prawie jedna czwarta. MŚP mogłyby zatem naprawdę skorzystać z usług w chmurze i big data.[6]

Cele związane z big data w UE

Przedsiębiorstwa w UE korzystają z nowych technologii, aby lepiej analizować swoje dane, co z kolei pomaga zwiększyć wydajność ich działalności. Osiągnięcie celu Cyfrowego Kompasu – 75% firm w UE stosujących technologię big data do 2030 roku – nie powinno więc stanowić większego wyzwania. Warto jednak pamiętać, że w 2020 r. jedynie 14% firm przeprowadziło analizę big data.

34% dużych firm już teraz w pełni wykorzystuje big data, choć MŚP pozostają nieco w tyle z wynikiem 14%. Na Malcie prawie jedna trzecia przedsiębiorstw analizuje big data, a w Holandii i Danii odsetek ten wynosi 27%. Niektóre kraje pozostają jednak w tyle, np. Rumunia, Cypr, Słowacja i Bułgaria, gdzie tylko 5-6% przedsiębiorstw analizuje big data.[7]

Jak inteligentne dane mogą pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju floty

Liczne korzyści płynące z inteligentnych danych pomagają firmie nie tylko w zwiększeniu produktywności, ale także w zachowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez ograniczenie marnotrawstwa i optymalizację zużycia paliwa, czy zmniejszenie liczby niepotrzebnych przejazdów. Wszystkie te zachowania mogą prowadzić do zwiększonej emisji i większego śladu węglowego. Osoby zarządzające flotą mogą wykorzystać informacje zebrane dzięki inteligentnym danym, aby wydłużyć okres eksploatacji pojazdów i zapobiec nieoczekiwanym przestojom dzięki proaktywnej konserwacji.[8]

Oto niektóre z inteligentnych danych, których mogą dostarczyć systemy monitorowania floty:

Raporty

 • Raport wydajności paliwowej: Pomiar efektywności paliwowej pojazdów poprzez porównanie

zużycia paliwa z nadmierną prędkością, ostrą jazdą i pracą na biegu jałowym.

 • Raport o zakupionym paliwie: Przegląd zakupów paliwa dla każdego pojazdu.
 • Raport strat paliwa: Ujawnia, czy pojazd nie został zatankowany mimo użycia karty paliwowej lub czy nie zakupiono więcej paliwa, niż może pomieścić zbiornik pojazdu.
 • Raport z emisji dwutlenku węgla: Mierzy emisję dwutlenku węgla przez pojazd.
 • Raport dotyczący przebytych odległości: Oblicza odległość przebytą przez flotę w godzinach pracy w określonym czasie.
 • Raport stanu pojazdu: Wyświetla datę następnego przeglądu pojazdu i zaznacza wszystkie zaległe przeglądy, aby utrzymać flotę w jak najlepszym stanie.

Czas pracy na biegu jałowym

Praca na biegu jałowym ma miejsce wtedy, gdy silnik pojazdu pracuje, ale wykrywany jest niewielki lub żaden ruch. Kierownicy flot mogą ustawić dopuszczalny czas pracy biegu jałowego, a w przypadku jego przekroczenia otrzymają powiadomienie.

Zmarnowane paliwo

Czas pracy na biegu jałowym porównuje się z szacunkowymi kosztami dla pojazdu, aby ustalić, ile paliwa (a tym samym budżetu) marnuje się w wyniku pracy na biegu jałowym.

Agresywne manewry

Obejmuje to mocne przyspieszanie, ostre hamowanie i zbyt szybkie pokonywanie zakrętów. Wszystkie te przypadki są wyświetlane w raporcie, a najgorsze zachowania zostają wyróżnione.

Nadmierna prędkość

Dopuszczalne prędkości mogą zostać ustalone przez kierownika floty. Za każdym razem, gdy zostaną one przekroczone, takie zdarzenie będzie zarejestrowane i pojawi się w raporcie, sklasyfikowane według jego wagi.

Optymalizacja trasy

Oprogramowanie do planowania tras pomaga w obliczaniu najbardziej opłacalnych tras. Zmiany i aktualizacje są widoczne niemal w czasie rzeczywistym, dzięki czemu łatwiej na nie reagować.

Według raportu o trendach w technologiach flotowych w Europie w 2022 roku, przeprowadzonego dla Verizon Connect przez ABI Research, firmy, które wprowadziły system monitorowania floty GPS, częściej zauważają pozytywne zmiany w swojej codziennej działalności. Po wdrożeniu systemu monitorowania floty GPS w 2021 r. przedsiębiorstwa zauważyły następujące ulepszenia:

 • Lepsza obsługa klienta: 56%
 • Zgodność z tachografem: 43%
 • Lepsze planowanie tras: 45%
 • Zwiększona produktywność: 45%
 • Zmniejszenie zużycia paliwa: 52%
 • Zmniejszenie liczby wypadków: 43%
 • Lepsza konserwacja pojazdów: 36%
 • Obniżenie kosztów pracy: 27%[9]

Jak wygląda przyszłość inteligentnych danych flotowych, zarządzania flotą oraz IoT dla flot?

Ponieważ wiele części Europy zostało dotkniętych kryzysem COVID-19, przedsiębiorstwa nie prosperowały w ostatnich latach tak dobrze, jak się spodziewano. Oznacza to jednak, że w nadchodzących latach, w miarę jak przedsiębiorstwa będą stawać na nogi, jeszcze większy nacisk będzie kładziony na efektywność kosztową i ochronę środowiska. Są to potwierdzone korzyści wynikające z zastosowania technologii zarządzania flotą. Firma Berg Insight, zajmująca się badaniem rynku, przewiduje nawet, że sprzedaż wróci do normy w 2022 roku. Przewiduje się, że liczba systemów zarządzania flotą będących w aktywnym użyciu będzie rosła w tempie 14,4% rocznie, z 11,5 miliona jednostek na koniec 2020 roku do 22,5 miliona w 2025 roku.[10]

Wielka Brytania/Irlandia i kraje Beneluksu są nadal najbardziej zaawansowanymi rynkami rozwiązań do zarządzania flotą w Europie. Berg Insight szacuje, że na koniec 2020 roku wskaźniki penetracji rynku wyniosły odpowiednio 31,7% i 31,2%. W krajach skandynawskich wskaźnik penetracji wyniósł 23,4%. Francja, Niemcy i Europa Środkowa były mniej obecne ze wskaźnikami pomiędzy 13 a 20%, choć wciąż wyższymi niż kraje śródziemnomorskie (10,9%).[11]

Różnice w tych liczbach wynikają z kilku powodów. Począwszy od tego, że niektóre kraje chętniej niż inne wprowadzają zdalne monitorowanie, kończąc na fakcie, że w niektórych krajach jest więcej lekkich pojazdów użytkowych (w Hiszpanii jest ich dwa razy więcej niż np. w Niemczech), co może powodować, że tamtejsi menedżerowie flot są mniej skłonni do wypróbowywania nowych technologii.[12]

Menedżerowie flot będą musieli doskonalić swoje umiejętności informatyczne w miarę rozwoju zarządzania flotą, a także korzystać z nowych technologii, aby móc w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez inteligentne dane. W miarę rozwoju telematyki będzie powstawać coraz więcej danych, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co z tymi danymi robić i jak je najlepiej wykorzystać, aby flota i firma były bardziej wydajne i zrównoważone.[13]

[1] https://thefutureofthings.com/13114-heres-why-big-data-is-the-future-of-fleet-management

[2] https://www.dataversity.net/big-data-vs-smart-data/

[3] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021

[4] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021

[5] DESI 2021, European Commission

[6] Eurostat, European Union survey on ICT usage and e-commerce in enterprises

[7] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021

[8] https://reveal-help.verizonconnect.com/hc/en-us

[9] https://www.verizonconnect.com/pl/zasoby/ebook/raport-trendach-technologiach-flotowych-europie-2022-roku/

[10] https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe

[11] https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe

[12] https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe

[13] https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Kontrola kosztów, Wydajność i szkolenia

Może ci się spodobać również

Przydatne zasoby