Strona głównaBaza wiedzyBlogPrzepisy dotyczące czasu pracy kierowcy tira
4 minuty na przeczytanie

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy tira

Przez Sebastian Bazylak 31 Lipiec 2020

Monitorowanie godzin jazdy kierowcy tira i okresów odpoczynku ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania flotą. Nie tylko przyczynia się to do ochrony kierowców i pozostałych użytkowników dróg przed wypadkami, ale też pomaga osobom zarządzającym flotą w przestrzeganiu europejskich przepisów dotyczących tachografów. Prawdziwym wyzwaniem jest osiągnięcie widoczności statusu floty, a w szczególności uzyskanie dostępu do informacji tachografu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Na szczęście systemy zarządzania flotą mogą pomóc firmom w uzyskaniu pełnej widoczności w zakresie godzin jazdy i odpoczynku.

Przyjrzyjmy się, jakie są zasady i przepisy dotyczące godzin jazdy kierowcy tira oraz w jaki sposób systemy zarządzania flotą mogą ułatwić przestrzeganie przepisów, poprawiając jednocześnie wydajność w pracy.

Znaczenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy ciężarówki

Według Komisji Europejskiej ds. mobilności i transportu zmęczenie jest głównym czynnikiem znacznej części (10–20%) wypadków drogowych.[1] W Polsce w 2017 r. doszło do 244 wypadków śmiertelnych z udziałem samochodów ciężarowych.[2] Wniosek nasuwa się sam: zmęczeni kierowcy stanowią znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Wskazuje to również, że osoby zarządzające flotą powinny priorytetowo traktować odpoczynek kierowcy – w celu ochrony kierowców i społeczeństwa.

Dbanie o bezpieczeństwo i wypoczynek kierowców jest zatem jednym z głównych powodów opracowania europejskich przepisów dotyczących tachografów. Przepisy w zakresie godzin jazdy kierowcy tira mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze i zapewnienie kierowcom dobrych warunków pracy.

Jakie są dokładnie zasady i przepisy dotyczące godzin jazdy kierowcy?

Polska podlega rozporządzeniu (WE) nr 561/2006[3]. Przepisy powyższego rozporządzenia w sposób jednoznaczny oraz szczegółowy określają minimalne okresy odpoczynku oraz maksymalny czas prowadzenia pojazdu. Zasady te odnoszą się do wszystkich kierowców pojazdów transportu drogowego i pojazdów transportu pasażerskiego, z pewnymi wyjątkami. Zakres działania zgodnie z przepisami jest dość szeroki i obejmuje, między innymi, zarówno godziny jazdy za granicą jak i na terenie kraju, długie i krótkie dystanse, zatrudnionych pracowników, jak i osoby pracujące na własny rachunek.

Zgodnie z przepisami kierowcy nie mogą prowadzić dłużej niż:

  • 9 godzin dziennie (czas ten może być przedłużony do 10 godzin dwa razy w tygodniu).
  • 56 godzin tygodniowo i 90 godzin co dwa tygodnie.

Zgodnie z zasadami unijnymi, kierowcy muszą:

  • Korzystać z codziennego i cotygodniowego okresu odpoczynku.
  • Odpoczywać co najmniej 11 godzin każdego dnia (czas ten można skrócić trzykrotnie do 9 godzin odpoczynku między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku).
  • Odpoczywać przez 45 godzin bez przerwy co tydzień lub 24 godziny co drugi tydzień. Brać cotygodniowy odpoczynek po sześciu kolejnych dniach roboczych.
  • Robić co najmniej 45-minutową przerwę (którą można podzielić na jedna przerwę 15-minutową i jedną przerwę 30-minutową) po upływie maksymalnie 4,5 godziny jazdy.

Cała jazda objęta tym zasadami unijnymi dotyczącymi godzin pracy kierowców musi być rejestrowana na tachografie. Zgodność z tymi zasadami podlega stałemu monitorowaniu, w kraju i za granicą, dzięki sprawdzaniu zapisów tachografów na poboczu drogi i w terenie. W przypadku „jazdy bez karty” bez stosownego wyjaśnienia grozi kara finansowa do 5000,00 PLN.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy tira wiąże się zwykle z niewłaściwym postępowaniem z tachografem (np. fałszowanie zapisów) lub nieprzestrzeganiem wymaganej ilości godzin jazdy kierowców. Wykroczenia te były zdecydowanie najczęstszym rodzajem naruszeń odnotowanym przez Euro Contrôle Route (ECR) w 2017 r.[4]

W ciągu jedenastu miesięcy 2016 r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili ponad 196 000 kontroli pojazdów drogowych. W rezultacie wydano ponad 15 000 decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia grzywny za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego, a także blisko 40 000 mandatów karnych. 51% stwierdzonych pogwałceń prawa dotyczyło godzin jazdy i przerw, a około 36% było związanych z niewłaściwym użytkowaniem urządzenia rejestrującego. Inteligentne tachografy zaprojektowano tak, aby uniknąć kosztownych kontroli.[5] Suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli drogowej mogła wynieść 15 000 PLN w 2016 r.[6]

Dla osób zarządzających flotą bardzo ważne jest unikanie tak wysokich kar. Nieuwzględnianie czasu jazdy i okresów odpoczynku może szybko wpłynąć na rentowność prowadzonej działalności.

 

Tachografy cyfrowe i systemy zarządzania flotą: idealne dopasowanie

Systemy lokalizacji GPS i systemy zarządzania flotą, w połączeniu z oprogramowaniem do tachografów cyfrowych Verizon Connect mogą pomóc osobom odpowiedzialnym za zarządzanie flotą w zdalnym uzyskiwaniu dostępu do danych tachografu i godzin jazdy kierowcy. Pomaga to w monitorowaniu godzin jazdy i okresów odpoczynku ekipy prowadzącej, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze i pomagając uniknąć błędów, które mogą prowadzić do kar finansowych, jak na przykład w razie niewłożenia karty kierowcy.

Oprogramowanie do zarządzania flotą zapewnia lepszą widoczność całej floty przez cały czas, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania godzin jazdy. Oferuje w każdej chwili całkowity i zdalny dostęp do statusu kierowcy, danych pojazdu, danych silnika i danych tachografu cyfrowego. Można nawet zautomatyzować zdalne pobieranie tachografu z biura, zwiększając bezpieczeństwo sprzętu i pojazdów na drodze. Dzięki łatwemu dostępowi do tych danych w dowolnym momencie, bez zakłócania pracy kierowcy, pomaga również osobom zarządzającym flotą w skuteczniejszym przydzielaniu nowych miejsc pracy w ramach bezpiecznych limitów jazdy.

Wdróż system GPS do lokalizacji i zarządzania flotą za pomocą cyfrowego tachografu, aby zapewnić sobie zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i sprawne zarządzanie swoją flotą.

Pobierz swój eBook na temat zgodności z cyfrowymi tachografami

 

 

 

 

 

[1] https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-fatigue.pdf

[2] https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/wiecej-wypadkow-z-udzialem-samochodow-ciezarowych-wskazuja-ekspe

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302

[4] https://www.euro-controle-route.eu/fact-and-figures/coordinated-checks-statistics/coordinated-controls-2017/

[5] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7d46cac0-6cf5-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

[6] https://poradniktransportowy.pl/04/ewidencja-czasu-pracy-kierowcow/


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów, Inspekcje, Wydajność i produktwność, Zarządzanie zespołem