Strona głównaBaza wiedzyBlogPrzepisy dotyczące czasu pracy kierowcy tira
4 minuty na przeczytanie

Przepisy dotyczące czasu pracy kierowcy tira

Przez Sebastian Bazylak 31 Lipiec 2020

Monitorowanie godzin jazdy kierowcy tira i okresów odpoczynku ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania flotą. Nie tylko przyczynia się to do ochrony kierowców i pozostałych użytkowników dróg przed wypadkami, ale też pomaga osobom zarządzającym flotą w przestrzeganiu europejskich przepisów dotyczących tachografów. Prawdziwym wyzwaniem jest osiągnięcie widoczności statusu floty, a w szczególności uzyskanie dostępu do informacji tachografu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Na szczęście systemy zarządzania flotą mogą pomóc firmom w uzyskaniu pełnej widoczności w zakresie godzin jazdy i odpoczynku.

Przyjrzyjmy się, jakie są zasady i przepisy dotyczące godzin jazdy kierowcy tira oraz w jaki sposób systemy zarządzania flotą mogą ułatwić przestrzeganie przepisów, poprawiając jednocześnie wydajność w pracy.

Znaczenie przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy ciężarówki

Według Komisji Europejskiej ds. mobilności i transportu zmęczenie jest głównym czynnikiem znacznej części (10–20%) wypadków drogowych.[1] W 2021 roku w Polsce doszło do 244 wypadków śmiertelnych i 1.977 wypadków drogowych z udziałem samochodów ciężarowych. (Źródło: https://www.pzpm.org.pl/en/Automotive-market/Road-Accidents-in-Poland). Wniosek nasuwa się sam: zmęczeni kierowcy stanowią znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Wskazuje to również, że osoby zarządzające flotą powinny priorytetowo traktować odpoczynek kierowcy – w celu ochrony kierowców i społeczeństwa.

Dbanie o bezpieczeństwo i wypoczynek kierowców jest zatem jednym z głównych powodów opracowania europejskich przepisów dotyczących tachografów. Przepisy w zakresie godzin jazdy kierowcy tira mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze i zapewnienie kierowcom dobrych warunków pracy.

Jakie są dokładnie zasady i przepisy dotyczące godzin jazdy kierowcy?

Polska podlega rozporządzeniu (WE) nr 561/2006[3]. Przepisy powyższego rozporządzenia w sposób jednoznaczny oraz szczegółowy określają minimalne okresy odpoczynku oraz maksymalny czas prowadzenia pojazdu. Zasady te odnoszą się do wszystkich kierowców pojazdów transportu drogowego i pojazdów transportu pasażerskiego, z pewnymi wyjątkami. Zakres działania zgodnie z przepisami jest dość szeroki i obejmuje, między innymi, zarówno godziny jazdy za granicą jak i na terenie kraju, długie i krótkie dystanse, zatrudnionych pracowników, jak i osoby pracujące na własny rachunek.

Zgodnie z przepisami kierowcy nie mogą prowadzić dłużej niż:

  • 9 godzin dziennie (czas ten może być przedłużony do 10 godzin dwa razy w tygodniu).
  • 56 godzin tygodniowo i 90 godzin co dwa tygodnie.

Zgodnie z zasadami unijnymi, kierowcy muszą:

  • Korzystać z codziennego i cotygodniowego okresu odpoczynku.
  • Odpoczywać co najmniej 11 godzin każdego dnia (czas ten można skrócić trzykrotnie do 9 godzin odpoczynku między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku).
  • Odpoczywać przez 45 godzin bez przerwy co tydzień lub 24 godziny co drugi tydzień. Brać cotygodniowy odpoczynek po sześciu kolejnych dniach roboczych.
  • Robić co najmniej 45-minutową przerwę (którą można podzielić na jedna przerwę 15-minutową i jedną przerwę 30-minutową) po upływie maksymalnie 4,5 godziny jazdy.

Cała jazda objęta tym zasadami unijnymi dotyczącymi godzin pracy kierowców musi być rejestrowana na tachografie. Zgodność z tymi zasadami podlega stałemu monitorowaniu, w kraju i za granicą, dzięki sprawdzaniu zapisów tachografów na poboczu drogi i w terenie. W przypadku „jazdy bez karty” bez stosownego wyjaśnienia grozi kara finansowa do 5000,00 PLN.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?

Floty obsługiwane przez polskie firmy podlegają regularnym i skoordynowanym kontrolom, zgodnie z art. 5 (5) dyrektywy WE 2006/22. Kontrole te zarządzane są przez kilka organizacji takich jak ROADPOL. Dzięki nim mamy przegląd najczęstszych naruszeń tachografów. 

Według danych ROADPOL (European Road Policing Network), na 210 365 skontrolowanych ciężarówek, stwierdzono 63 567 naruszeń i w 221 przypadkach trzeba było zakazać dalszej podróży do czasu przywrócenia właściwego stanu pojazdów lub ładunku. (Źródło: https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM)
Najwięcej wykroczeń stwierdzono w zakresie prędkości, wykroczeń technicznych, przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku oraz ustawień tachografu:

  • 7 119 kierowców ciężarówek złamało ogólnoeuropejskie przepisy dotyczące godzin pracy kierowców, co oznacza, że prowadzili swój pojazd dłużej niż jest to prawnie dozwolone, nie przestrzegając obowiązkowych przerw;
  • w 5 520 przypadkach tachografy nie były odpowiednio zarządzane;
  • tachografy cyfrowe były manipulowane 537 razy. (Źródło: https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM)

Tachografy cyfrowe i systemy zarządzania flotą: idealne dopasowanie

Systemy lokalizacji GPS i systemy zarządzania flotą, w połączeniu z oprogramowaniem do tachografów cyfrowych Verizon Connect mogą pomóc osobom odpowiedzialnym za zarządzanie flotą w zdalnym uzyskiwaniu dostępu do danych tachografu i godzin jazdy kierowcy. Pomaga to w monitorowaniu godzin jazdy i okresów odpoczynku ekipy prowadzącej, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo na drodze i pomagając uniknąć błędów, które mogą prowadzić do kar finansowych, jak na przykład w razie niewłożenia karty kierowcy.

Oprogramowanie do zarządzania flotą zapewnia lepszą widoczność całej floty przez cały czas, dzięki czemu idealnie nadaje się do monitorowania godzin jazdy. Oferuje w każdej chwili całkowity i zdalny dostęp do statusu kierowcy, danych pojazdu, danych silnika i danych tachografu cyfrowego. Można nawet zautomatyzować zdalne pobieranie tachografu z biura, zwiększając bezpieczeństwo sprzętu i pojazdów na drodze. Dzięki łatwemu dostępowi do tych danych w dowolnym momencie, bez zakłócania pracy kierowcy, pomaga również osobom zarządzającym flotą w skuteczniejszym przydzielaniu nowych miejsc pracy w ramach bezpiecznych limitów jazdy.

Wdróż system GPS do lokalizacji i zarządzania flotą za pomocą cyfrowego tachografu, aby zapewnić sobie zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i sprawne zarządzanie swoją flotą.

Pobierz swój eBook na temat zgodności z cyfrowymi tachografami

 

 

 

 

 

[1] https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/ersosynthesis2018-fatigue.pdf

[2] https://www.prawodrogowe.pl/informacje/statystyka/wiecej-wypadkow-z-udzialem-samochodow-ciezarowych-wskazuja-ekspe

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302

[4] https://www.euro-controle-route.eu/fact-and-figures/coordinated-checks-statistics/coordinated-controls-2017/

[5] https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7d46cac0-6cf5-11ea-b735-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

[6] https://poradniktransportowy.pl/04/ewidencja-czasu-pracy-kierowcow/


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów, Inspekcje, Wydajność i produktwność, Zarządzanie zespołem