Strona głównaBaza wiedzyBlogSpostrzeżenia dla Branży Transportowej: jak technologia flotowa może pomóc zwiększyć ich konkurencyjność
1 minuta do przeczytania

Spostrzeżenia dla Branży Transportowej: jak technologia flotowa może pomóc zwiększyć ich konkurencyjność

Przez Sebastian Bazylak 22 Wrzesień 2022

Przewóz towarów ma kluczowe znaczenie dla gospodarki UE. Odegrał też bardzo ważną rolę podczas pandemii. Konkretnie "europejski rynek przewozów towarowych skurczył się o 0,9% od 2019 do 2020 roku, przerywając wzrostowy trend notowany w ostatnich latach".

Zasadniczo, głównym czynnikiem był "spadek transportu międzynarodowego przy jednoczesnym ograniczeniu transportu krajowego".(1)

Pomimo to 76% przewozu towarów w UE stanowił transport drogowy, który wzrósł w 2021 r. i będzie nadal rosnąć w 2022 r. (2)

Rynek transportowy jest również jednym z 5 największych sektorów, które wykorzystują technologię śledzenia floty GPS w swojej codziennej działalności. Konkretnie, 50% europejskich firm z rynek transportowy korzystało z technologii śledzenia GPS w 2021 roku*.

Raport na temat Technologii Flotowej dla Branży Transportowej w Europie, oparty na badaniu Fleet Technology Trends Survey przeprowadzonym dla Verizon Connect przez ABI Research, pokazuje, że technologia śledzenia floty GPS jest kluczem do pomocy w osiąganiu wyników biznesowych i budowaniu odporności na zachwiania rynku dla wszystkich głównych branż.

Pobierz raport na temat zaawansowanych technologii flotowych dla europejskiej  branży transportowej i poznaj spostrzeżenia dotyczące tego ważnego sektora.

Oto niektóre z najważniejszych wniosków na temat branży przewozu towarów:

  • 62% respondentów mówi, że jakość obsługi klienta wzrosła od czasu wdrożenia rozwiązania do śledzenia floty.
  • 52% respondentów poprawiło produktywność.
  • 36% wdrażających monitoring GPS obniżyło koszty paliwa.
  • 44% ograniczyło liczbę wypadków, a 25% obniżyło koszty pracy.

Dowiedz się, dlaczego 84% respondentów General Freight uważa rozwiązanie do śledzenia floty GPS za "bardzo" lub "bardzo korzystne" w zarządzaniu flotą. 

Pobierz raport na temat zaawansowanych technologii flotowych dla europejskiej  branży transportowej i poznaj spostrzeżenia dotyczące tego ważnego sektora.

Źródło 1: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Road_freight_transport_statistics

Źródło 2:https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/13394938/KS-EI-21-001-EN-N.pdf/ad9053c2-debd-68c0-2167-f2646efeaec1?t=1632300620367 


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Przychody i ROI