Strona głównaBaza wiedzyBlogLokalizator GPS z baterią
4 minuty na przeczytanie

Lokalizator GPS z baterią

Przez Sebastian Bazylak 23 Czerwiec 2020

W przypadku wdrażania telematyki opartej na systemie GPS, powszechne jest skupianie się jedynie na pojazdach. Można jednak korzystać z tej samej technologii, by monitorować inne cenne aktywa, także takie, które nie są w żaden sposób zasilane.

Czym są niezasilane aktywa i czego potrzebujesz do ich monitorowania?

Niezasilane aktywa obejmują generatory, zbiorniki, narzędzia, wywrotki, przyczepy i wszelkie inne urządzenia, które nie mogą być zasilane z własnego źródła, ale mają kluczowe znaczenie dla wydajności firmy.

Do monitorowania takich aktywów można wykorzystać tę samą technologię GPS opartą na telematyce, której używa się w przypadku pojazdów. Należy pamiętać, że urządzenie GPS musi mieć własne źródło zasilania, którym może być akumulator wielokrotnego ładowania lub zasilany bateryjnie, o długiej żywotności. Urządzenie takie musi być na tyle wytrzymałe i wodoszczelne, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki (np. atmosferyczne). Możesz zdecydować się na samo zasilane urządzenie monitorujące o żywotności baterii do czterech lat lub wybrać spośród innych opcji, w tym 12V DC, 24V DC, 48V AC, 110V AC lub 220V AC. Co więcej, wybierając sieć komórkową GPRS , możesz nadal monitorować zasoby, nawet jeśli znajdują się one poza zasięgiem sieci komórkowej 4G/5G LTE. Poprzez wdrożenie takiego rozwiązania, Twoja firma otrzymuje różnego rodzaju powiadomienia dotyczące np. otwierania drzwi, prędkości, aż po zmiany temperatury, czy siłę wibracji w przyczepie.

Korzyści płynące z wdrożenia zasilanych bateryjnie urządzeń monitorujących

Niezależnie od tego, czy starasz się uzyskać lepszą widoczność swoich aktywów, czy chcesz poprawić ich wykorzystanie lub usprawnić proces konserwacji, pomocne może okazać się wprowadzenie rozwiązania do monitorowania aktywów opartego na systemie GPS. Może ono przynieść wiele korzyści.

Wykorzystanie i monitorowanie zasobów: Wraz z rozwojem floty zwiększa się liczba aktywów. Może to stanowić wyzwanie dla pracowników administracyjnych, szczególnie jeżeli chodzi o monitorowanie i zarządzanie cennym sprzętem. Trudno jest nie tylko ustalić dokładną liczbę posiadanych przez firmę aktywów, ale także określić, w jaki sposób wykorzystywane jest każde z nich. Zwłaszcza, że niektóre spełniają jednocześnie wiele różnych funkcji.

Oprogramowanie monitorujące oparte na systemie GPS może pomóc w lepszym zorientowaniu się, które aktywa są wykorzystywane, w jakiej lokalizacji oraz w jaki sposób. Może również wskazywać, które z nich uzyskują optymalną wydajność. Taki rodzaj pełnej widoczności zasobów poprawia efektywność ich wykorzystania i wyniki finansowe firmy oraz pozwala na:

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania do zarządzania aktywami, korzystając z naszego szczegółowego przewodnika.

 • Identyfikację aktywów, które można sprzedać lub usprawnić ich wykorzystanie,
 • Monitorowanie wykorzystania aktywów w celu poprawy analizy kosztów,
 • Świadomość na temat tego, kiedy konkretne aktywa są wykorzystywane i czy jest to zgodne z ich przeznaczeniem,
 • Uzyskanie scentralizowanego, kompleksowego wglądu we wszystkie dane w celu poprawy wykorzystania zasobów,
 • Wykorzystanie raportów w celu poznania częstotliwości użytkowania aktywów w różnych lokalizacjach,
 • Podejmowanie bardziej świadomych decyzji o wynajmie dodatkowego sprzętu,
 • Podejmowanie decyzji, które sprzęty powinny być monitorowane i z jaką częstotliwością urządzenie GPS ma tworzyć raporty tak, aby spełnić potrzeby biznesowe Twoje i Twojej firmy,
 • Bezpieczeństwo: „Kradzież sprzętu to ogromny problem we wszystkich krajach europejskich. Według ERA (European Rental Association) kradzież aktywów kosztuje branże wynajmu, budownictwa i rolnictwa około 1,5 mld euro rocznie w całej Europie. Co więcej, problem ten wykazuje trend wzrostowy.”[1]

Skradzione aktywa mogą prowadzić do znacznych kosztów, nieplanowanych przestojów oraz frustracji ze strony klientów i pracowników. Niezależnie od tego, czy jest to urządzenie wolnostojące, czy też część pojazdu, wymagane są takie same zabezpieczenia i środki ostrożności, jak w przypadku samych pojazdów. Inwestowanie w technologię monitorowania GPS może zapewnić dodatkowe zabezpieczenie aktywów, czy to w celu powstrzymania złodziei przed kradzieżą, czy też zlokalizowania utraconych już zasobów. Zapewnia także:

 • Powiadomienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gdy aktywa są używane w nieautoryzowanych okresach lub poza godzinami pracy,
 • Powiadomienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gdy aktywa przemieszczają się lub są holowane,
 • Powiadomienia w czasie zbliżonym do rzeczywistego, gdy aktywa znajdą się poza określonymi obszarami geograficznymi,
 • Możliwość lokalizacji aktywów i pomoc w ich odzyskaniu,
 • Możliwość wykorzystania natychmiastowych alertów w celu powiadomienia policji,
 • W przypadku kradzieży przez kierowcę pojazdu podłączonego do urządzeń monitorujących, możliwość rozpoznania kluczyków, które zostały użyte w celu odpalenia silnika,
 • Cyfrową kopię zapasową danych skradzionego aktywa w celu uzyskania dowodu własności przy składaniu roszczenia.

Nieodpowiednio konserwowane urządzenia i pojazdy wymagają wymiany o średnio 80 000 kilometrów szybciej w porównaniu z dobrze konserwowanymi aktywami.

Właściwa konserwacja aktywów jest jednym z najważniejszych kroków, jakie można podjąć w celu utrzymania wymaganej wydajności i rentowności floty. Jednak aby zapewnić wysoki poziom usług serwisowych i napraw, konieczna może być pomoc w przejściu od ręcznego prowadzenia dokumentacji do elektronicznego monitoringu. Wdrożenie rozwiązania do monitorowania aktywów opartego na systemie GPS może pomóc w złagodzeniu problemów związanych z konserwacją, a także pomagając w:

 • Redukcji kosztownych przestojów i minimalizowaniu przerw w pracy dzięki serwisowaniu prewencyjnemu,
 • Osiąganiu proaktywnego, zintegrowanego zarządzania konserwacją poprzez alarmy diagnostyczne,
 • Poprawie dokładności planowania konserwacji na podstawie danych (np. czasu pracy silnika),
 • Przeprowadzaniu kontroli w celu zapewnienia optymalnego stanu wszystkich aktywów,
 • Tworzeniu alertów dla aktywów wymagających wymiany.

Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie do monitorowania aktywów

Inwestując w technologię monitorowania aktywów GPS, ważne jest, aby szukać rozwiązań, które zapewnią wszechstronne funkcje, spełniające Twoje unikalne potrzeby. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać:

 • Możliwość monitorowania zasilanych i niezasilanych aktywów w jednym miejscu,
 • Intuicyjne, wszechstronne i łatwe w użyciu oprogramowanie,
 • Rozwiązanie, które płynnie integruje się z istniejącymi systemami, technologią zarządzania flotą pojazdów oraz innymi oprogramowaniami (np. telematyką zainstalowaną fabrycznie).

 

Sources:

1 https://www.nicb.org/sites/files/2017-10/CommercialHE.pdf

2 https://www.bankrate.com/auto/true-cost-of-not-maintaining-your-car/

 

[1] https://www.cesarscheme.org/Downloads/era_guide_for_theft_prevention.pdf

I think this is meant to say GSM but I'm not an expert as to GPRS vs GSM


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów