Strona głównaBaza wiedzyBlogTechnologia flotowa, a wydajność pracy
5 minuty na przeczytanie

Technologia flotowa, a wydajność pracy

Przez Sebastian Bazylak 14 Kwiecień 2022

Zanim wyjaśnimy, w jaki sposób można zwiększyć wydajność pracy za pomocą technologii flotowej, musimy najpierw zagłębić się w obecną sytuację w zakresie wydajności pracy i dowiedzieć się, dlaczego w ogóle potrzebna jest interwencja. Oto jak wygląda obecnie sytuacja w Europie, a konkretnie w Polsce:

Obecna sytuacja w zakresie wydajności pracy

Od połowy lat dziewięćdziesiątych w całej Europie obserwuje się spowolnienie wzrostu gospodarczego, które uważa się za spowodowane niską wydajnością pracy. W tym samym dziesięcioleciu wydajność pracy w Europie spadła nawet w porównaniu z wydajnością w Stanach Zjednoczonych, odwracając trend, który był wcześniej obserwowany między obiema gospodarkami.

Podczas gdy Stany Zjednoczone były w stanie przywrócić wzrost wydajności, Europa, z drugiej strony, nie zdołała wykorzystać wielu możliwości, takich jak rewolucja w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które doprowadziłyby do zwiększenia wydajności. Spowodowało to powstanie znacznej różnicy w wydajności pracy między USA a UE.

W latach 2000 nasiliło się rozpowszechnianie technologii cyfrowych i oczekiwano, że spowoduje to nową falę wzrostu produktywności, podobną do tych, jakie miały miejsce w przeszłości, np. w wyniku elektryfikacji (od połowy lat 80. XIX w.) oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji w technologie informacyjno-komunikacyjne (w latach 90.). Tak się jednak nie stało, co sprawiło, że wiele osób wciąż zastanawia się, czy efekty wprowadzania nowych technologii będą widoczne później, a także rozważa czynniki strukturalne i pomiarowe.

Wydajność pracy przed wybuchem pandemii COVID-19

Zanim doszło do kryzysu COVID-19, wiele uwagi poświęcono spadkowi długoterminowej produktywności, który odnotowano w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Był on znany jako paradoks produktywności, ponieważ spowolnienie miało miejsce w okresie znaczących zmian technologicznych. Uwaga powinna ponownie skupić się na produktywności i nabrać większego znaczenia, gdy w pełni rozpocznie się odbudowa po pandemii COVID-19.

Wydajność pracy: Perspektywy na rok 2022

W wielu krajach grupa firm o niskiej produktywności (składająca się głównie z małych przedsiębiorstw) współistnieje z dużymi firmami, które z drugiej strony są bardzo produktywne i konkurują nawet z międzynarodowymi organizacjami. Ponieważ dużym firmom łatwiej jest wykorzystać rosnące korzyści skali, produktywność ma tendencję do wzrostu, im większa jest firma.

Mniejsze firmy nie muszą się jednak martwić, ponieważ wiele z nich jest w stanie wywołać wzrost produktywności poprzez wdrażanie nowych technologii. Pandemia skłoniła wiele firm do przyjęcia technologii cyfrowych, o czym świadczą wyniki wielu badań biznesowych przeprowadzonych na całym świecie w 2020 roku. Wyniki te ujawniły, że większość firm (w tym mniejszych) zwiększyła wykorzystanie technologii cyfrowych w czasie kryzysu COVID-19. Widać to także w raporcie 2022 Technologiczne Trendy Flotowe w Europie.

Niemniej jednak, wśród mniejszych firm często istnieje obawa o koszty oraz brak umiejętności i świadomości narzędzi cyfrowych, co powstrzymuje je przed inwestowaniem w technologie cyfrowe.

Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być rozpowszechnianie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach, aby zapobiec dalszemu zwiększaniu się różnic w produktywności w obrębie gospodarek i zapewnić utrzymanie wzrostu produktywności po pandemii.

Jak zwiększyć wydajność pracy dzięki technologii flotowej

Systemy monitorowania floty GPS mogą zwiększyć wydajność pracy Twojego zespołu, poprzez dokładne zarządzanie czasem pracy oraz:

  • Planowanie zadań w efektywnej kolejności, aby zmieścić więcej spotkań z klientami w ciągu dnia pracy.
  • Tworzenie zoptymalizowanych tras i ich szybka aktualizacja w przypadku stale zmieniających się warunków drogowych. 
  • Znajomość lokalizacji każdego pojazdu w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu wysłania najbliższego z nich do wykonania usługi.
  • Monitorowanie czasu pracy, eliminowanie jego marnotrawstwa i nieuprawnionego użycia pojazdów.

W rzeczywistości, według raportu 2022 Technologiczne Trendy Flotowe w Europie, 54% firm w Polsce zwiększyło swoją produktywność po wdrożeniu rozwiązania do monitorowania floty.

Jak wyższa wydajność pracy może wpłynąć na doświadczenia klientów

Klienci są niezbędni dla każdej firmy i utrzymanie ich zadowolenia jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza w czasach usług na żądanie. Jednym ze sposobów na poprawę obsługi klienta jest wdrożenie technologii flotowej. Pozwala to na:

  • Szybszą reakcję: Wykorzystaj dane o lokalizacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby szybciej i dokładniej odpowiadać na zapytania klientów i proaktywnie zarządzać ewentualnymi opóźnieniami.
  • Informowanie klientów na bieżąco: Zapewnij swoim klientom dokładne informacje o przewidywanym czasie przybycia i pozwól im monitorować lokalizację kierowców w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Poprawiając doświadczenie i obsługę klienta, możesz szybko dokonać zmiany, która pomoże w jego utrzymaniu i zwiększy zadowolenie.

Według raportu 2022 Technologiczne Trendy Flotowe w Europie 65% firm w Polsce odnotowało poprawę obsługi klienta po wdrożeniu rozwiązania do monitorowania floty.


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Kontrola kosztów, Wydajność i produktwność

Może ci się spodobać również

Przydatne zasoby