Integracja API

Strona głównaZestaw narzędzi API

Narzędzia, których potrzebujesz, aby wykorzystać swoje dane do pracy

Verizon Connect to przyjazna dla integracji platforma z solidnym zestawem narzędzi, które w łatwy sposób mogą udostępniać informacje innym istniejącym rozwiązaniom z zakresu oprogramowania biznesowego (płatności, płace, HR, konserwacja, CRM, finanse, BHP).

Nasz elastyczny, a jednocześnie niezawodny zestaw narzędzi API, który pozwala wewnętrznym inżynierom oprogramowania lub zewnętrznym programistom na tworzenie niestandardowych połączeń między naszym oprogramowaniem a innym rozwiązaniem z zakresu księgowości, zasobów ludzkich itp.

Nasze API dla telematyki jest przyjazne dla programistów, wykorzystuje powszechnie przyjęte standardy i niezawodne protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić efektywne, bezpieczne i szybkie udostępnianie danych – dzięki temu cała firma może czerpać maksymalne korzyści z danych gromadzonych przez mobilnych pracowników.

Dowiedz się więcej o integracjach API

Elektroniczne arkusze czasu pracy i powiadomienia

Wszystkie informacje dotyczące dostawy – nazwa, lokalizacja, okna czasowe, czas dostawy – są przechowywane w Twoim systemie ERP. API umożliwia wyeksportowanie wszystkich informacji o dostawie do oprogramowania do planowania tras Verizon Connect w celu utworzenia zoptymalizowanych tras. API może następnie wysłać te informacje o trasie (takie jak czas rozpoczęcia i zakończenia podróży lub przewidywany czas dojazdu) z powrotem do systemu ERP w celu wystawienia rachunku lub powiadomienia klienta.

Wydajność kierowcy – ocena pracowników

Możesz zaimportować dane kierowców z oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów Verizon Connect do systemu kadrowego, aby monitorować liczbę naruszeń przepisów ruchu drogowego, które otrzymali Twoi kierowcy w określonym czasie. Może to być również wykorzystywane do rejestrowania wszelkiego rodzaju zdarzeń lub wyjątków, które zostaną określone przez użytkownika, np. pojazdy znajdujące się poza wyznaczonym obszarem lub pojazdy rozpoczynające i kończące jazdę na czas.

Usprawnienie logowania personelu

Utrzymuj synchronizację rozwiązania do monitorowania pojazdów z całym zapleczem w zakresie informacji o kierowcy, pojeździe, grupie i kluczowej lokalizacji. Zarządzaj dostępem użytkowników, a nawet dostosuj członków grupy automatycznie w miarę zmian w Twojej organizacji.

Przypisywanie kierowców do zadań

Twoi dyspozytorzy mogą korzystać z CRM do zarządzania interakcją z klientami. Korzystając z interfejsu API Verizon Connect, mogą oni przypisać kierowcę do nowego zadania z Twojego systemu CRM, wysyłając je bezpośrednio do kierowcy w celu przetworzenia.

Zlecenia pracy osób trzecich

Uzupełnij swój pogląd na codzienną działalność o raportowanie podsumowujące i raportowanie rozbieżności w oprogramowaniu Verizon Connect do monitorowania floty, aby uwzględnić dane o zleceniach pracy innych firm.

Historia podróży

Możesz w czasie rzeczywistym przeglądać szczegółowe lub podsumowujące dane dotyczące lokalizacji i statusów kierowców oraz pojazdów, wszędzie tam, gdzie są one najbardziej potrzebne w systemach dyspozytorskich, GIS, CRM lub innych.

Wewnętrzne programy bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo programów flotowych, zbierając w czasie rzeczywistym informacje o niebezpiecznej jeździe i zdarzeniach związanych z dużą prędkością od Twoich kierowców i pojazdów.

Monitorowanie zgodności

Informacje o statusie kierowcy w godzinach pracy (HOS) w systemach zaplecza w celu sprawdzenia przepracowanych godzin i zgodności z przepisami.

Amortyzacja pojazdów

Możesz zaimportować informacje (takie jak dane o przebiegu) o swoich pojazdach flotowych do swojego oprogramowania ERP w celu obliczenia amortyzacji dla celów księgowych.

Serwisowanie pod pełną kontrolą

Możesz dopasować programy i systemy konserwacji floty, aby monitorować koszty eksploatacyjne swoich pojazdów z profilaktycznymi i niezbędnymi usługami.

Marketplace

Nasi autoryzowani partnerzy mogą pomóc w rozszerzeniu funkcjonalności Twojego oprogramowania telematycznego, włącznie z integracją z rozwiązaniami branżowymi.

Dowiedz się więcej

Zostań partnerem

Oferujemy różnorodne programy partnerskie.

Dowiedz się więcej