Strona głównaBaza wiedzyBlogEkologiczne samochody w Europie
10 minuty na przeczytanie

Ekologiczne samochody w Europie

Przez Sebastian Bazylak 16 Maj 2022

Czym są ekologiczne samochody?

Ekologiczne samochody uważane są za bezpieczniejsze dla środowiska niż pojazdy używające benzyny lub oleju napędowego. Mogą być one napędzane paliwem alternatywnym lub energią elektryczną.

Różne rodzaje samochodów ekologicznych

Pojazdy ekologiczne to bardzo zróżnicowana kategoria. Należą do nich pojazdy elektryczne, hybrydowe i hybrydowe typu plug-in, oraz pojazdy napędzane biodieslem. Inne, mniej znane rodzaje ekologicznego transportu to pojazdy napędzane wodorem i ogniwami paliwowymi, pojazdy zasilane energią słoneczną, oraz pojazdy napędzane sprężonym powietrzem. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat głównych typów pojazdów ekologicznych:

Pojazdy w pełni elektryczne (BEV): Pojazdy BEV są zasilane wyłącznie energią elektryczną, która jest pobierana z akumulatorów umieszczonych w pojeździe. Charakteryzują się one większą mocą w porównaniu z pojazdami hybrydowymi i hybrydowymi pojazdami elektrycznymi typu plug-in.

Hybrydowe pojazdy typu plug-in (PHEV): PHEV posiada zarówno zbiornik paliwa, jak i port ładowania, dzięki czemu może być zasilany paliwem, jeśli akumulator się rozładuje, lub energią elektryczną, jeśli paliwo zostanie całkowicie zużyte. Mają one zazwyczaj większe akumulatory i silniki elektryczne o większej mocy niż pojazdy hybrydowe.

Pojazdy hybrydowe (HEV): Najbardziej rozpowszechnioną formą pojazdu HEV jest hybrydowy samochód elektryczny, choć istnieją również hybrydowe elektryczne ciężarówki, autobusy, łodzie i samoloty. W pojazdach HEV cała moc pochodzi z paliwa, ale istnieje również silnik elektryczny, który może wspomagać silnik napędzany paliwem. 

Samochody na biodiesel:

Ten rodzaj samochodów ekologicznych, nie różniący się zbytnio od pojazdów napędzanych olejem napędowym. Ma jednak wiele zalet, jeśli chodzi o oszczędność paliwa i energii. Biodiesel jest wytwarzany przez człowieka, co znacznie ułatwia producentom jego produkcję i sprawia, że jest on znacznie mniej szkodliwy dla środowiska.

Ekologiczne samochody i ich zalety

Ekologiczny transport przynosi znaczące korzyści dla środowiska. Jego główne zalety to:

 • Zmniejszona emisja CO2
 • Mniejszy hałas
 • Lepsza jakość powietrza
 • Bardziej zrównoważone użytkowanie
 • Efekt domina: Spadek popytu na paliwa kopalne i wzrost zainteresowania energią odnawialną

Korzyści odnosi również właściciel samochodu ekologicznego. Obejmują one:

 • Tańsze koszty eksploatacji i konserwacji
 • Łatwe i szybkie ładowanie w domu
 • Cicha i bardziej relaksująca jazda

Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule na temat pojazdów elektrycznych.

Floty pojazdów użytkowych według typów paliwa w Europie

Lekkie pojazdy użytkowe

Według ACEA, tak wygląda podział lekkich samochodów dostawczych w Europie, ze względu na napęd:

 • Diesel: 91,2%
 • Benzyna: 6,2%
 • LPG: 0,8%
 • Gaz ziemny: 0,6%
 • Pojazdy elektryczne: 0,4%
 • Pojazdy hybrydowe typu plug-in: 0,01%
 • Pojazdy hybrydowe: 0.06%

W Polsce, 87,7% pojazdów jeździ na oleju napędowym, 7,1% na benzynie, 4.8% na LPG, a 0,1% na gazie. Dla 0.3% pojazdów, dane nie zostały zebrane.

Na podstawie raportu ACEA można zauważyć, że 91,2% floty samochodów dostawczych w UE napędzanych jest olejem napędowym, a jedynie 0,4% korzysta z akumulatorów elektrycznych. Oznacza to, że lekkie samochody dostawcze napędzane olejem napędowym są nadal bardziej rozpowszechnione we wszystkich krajach UE (z wyjątkiem Grecji). 

Sprzedaż samochodów osobowych o napędzie alternatywnym wzrosła w ostatnich latach, ale mimo to stanowią one jedynie 5,3% całej floty samochodowej UE. Inne samochody ekologiczne, takie jak samochody w pełni elektryczne i hybrydy typu plug-in, stanowią odpowiednio 0,5% i 0,6% całości, a 1,2% wszystkich samochodów w Unii Europejskiej to samochody hybrydowe.

Średnie i ciężkie pojazdy użytkowe

Według ACEA, oto jak wygląda zasilanie średnich i ciężkich pojazdów użytkowych w Europie:

 • Diesel: 96,3%
 • Benzyna: 0,7%
 • Gaz ziemny: 0,5%
 • Pojazdy elektryczne: 0,24%
 • LPG: 0,1%
 • Pojazdy hybrydowe: 0.02%
 • Pojazdy hybrydowe typu plug-in: 0,0%

Jedynie 0,24% ciężarówek poruszających się po drogach UE nie emituje zanieczyszczeń. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 0,04% w 2019 r.

Udział paliw wykorzystywanych w Polsce przedstawia się następująco: 98,1% średnich i ciężkich pojazdów użytkowych jeździ na oleju napędowym, 0,8% na gazie, 0,3% na benzynie, a 0,2% na LPG. Dla 0,6% pojazdów, dane nie zostały zebrane.

Autobusy

Według ACEA, tak wygląda zasilanie autobusów w Europie:

 • Diesel: 93,5%
 • Gaz ziemny: 3,5%
 • Pojazdy hybrydowe: 1.4%
 • Pojazdy elektryczne: 0,9%
 • Benzyna: 0,2%
 • LPG: 0,1%
 • Pojazdy hybrydowe typu plug-in: 0,03%

Chociaż 93,5% autobusów w UE używa oleju napędowego, niektóre kraje przodują w dziedzinie autobusów elektrycznych. W Holandii, flota składa się w 12,4% z autobusów elektrycznych, a w Luksemburgu odsetek ten wynosi 6,6%.

W Polsce wskaźniki procentowe wyglądają następująco: 96,9% autobusów jeździ na olej napędowy, 1,1% na gaz, 0,6% autobusów to hybrydy, 0,5% to autobusy elektryczne, 0,3% używa benzyny, 0,1% LPG. 0,2% autobusów w Polsce używa innych paliw, natomiast dla 0,3% dane nie zostały zebrane.

Cele dotyczące emisji na lata 2020-2024

Unia Europejska postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w stosunku do poziomu z roku 1990. Cel ten powinien zostać osiągnięty do 2030 roku. Niektóre sektory nie są objęte unijnym systemem handlu emisjami i dlatego do 2030 roku będą musiały ograniczyć emisje o 30% w porównaniu z poziomem z 2005 roku.

Obowiązkowe normy emisji CO2 dla nowych pojazdów okazały się skuteczne w ograniczaniu szkodliwych emisji, ale obecnie w Europie normy te obowiązują jedynie dla samochodów osobowych i dostawczych. Pojazdy ciężarowe (obok samochodów osobowych i dostawczych) są również odpowiedzialne za wytwarzanie znacznych ilości gazów cieplarnianych. Unia Europejska jest jedynym dużym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, który nie nakłada norm emisji CO2 na pojazdy ciężarowe.

Gdyby środki wdrożone w celu ograniczenia emisji obejmowały:

 • wytyczne dotyczące emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, 
 • obowiązkowe kryteria emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych, które wymagają rocznej redukcji o 3% począwszy od 2020 r.,
 • zwiększenie podatków od paliwa o dodatkowe 20 centów za litr we wszystkich państwach członkowskich UE,

szacuje się, że do 2030 r. emisja CO2 zmniejszyłaby się o 14% rocznie. Porównanie dotyczy poziomu z roku 2005, przy założeniu, że w roku 2025 norma emisji CO2 dla samochodów wyniesie 78 g/km według pomiaru NEDC (około 3,9% rocznej redukcji CO2).

Odpowiadałoby to około połowie wymaganej redukcji (30%) dla sektora transportu do roku 2030. Jeśli norma emisji CO2 dla nowych samochodów na rok 2025 zostałaby określona na poziomie 68 g/km (około 6,8% rocznej redukcji CO2), w sektorze transportu do roku 2030 można by uzyskać ogólną redukcję rocznej emisji CO2 o 22%. Choć byłoby to bliższe unijnemu celowi 30%, nadal nie byłoby to wystarczające, co oznacza, że konieczne będzie wdrożenie innych środków, takich jak częstsze korzystanie z kolei niż z dróg.

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/631

W dniu 14 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia UE poprzez określenie kryteriów emisji CO2 dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych w ramach planu "Fit for 55". Główne cele tego wniosku obejmują:

 • Przyczynienie się do realizacji celów klimatycznych UE na lata 2030 i 2050 poprzez zmniejszenie emisji CO2 przez samochody dostawcze i osobowe.
 • Przyniesienie korzyści obywatelom, poprzez dalsze wdrażanie pojazdów o zerowej emisji. Korzyści te obejmują poprawę jakości powietrza, niższe koszty posiadania pojazdu i oszczędność energii.
 • Promowanie innowacji w zakresie technologii zeroemisyjnych, wzmocnienie wiodącej pozycji technologicznej producentów i dostawców z UE oraz tworzenie miejsc pracy w tej dziedzinie.

We wniosku proponuje się zmiany do rozporządzenia (UE) 2019/631, poprzez ustanowienie bardziej ambitnych norm w zakresie redukcji emisji CO2 pochodzących z nowych samochodów osobowych i dostawczych. Każdy nowy samochód osobowy zarejestrowany w UE musiałby emitować o 55% mniej zanieczyszczeń, a nowe samochody dostawcze o 50% mniej w porównaniu z docelowymi poziomami emisji CO2 obowiązującymi w 2021 r. Do 2035 r. emisje CO2 nowych samochodów osobowych i dostawczych musiałyby zostać ograniczone o 100%, a zatem wszystkie nowe pojazdy byłyby całkowicie ekologiczne ze względu na zerową emisję.

Komisja musiałaby co dwa lata przedstawiać sprawozdanie na temat stanu realizacji planu zerowej emisji, a w 2028 roku należałoby dokonać przeglądu jego skuteczności i wpływu.

Kary za nadmierną emisję spalin

Samochody osobowe i furgonetki zaliczane są do kategorii lekkich pojazdów dostawczych i przyczyniają się odpowiednio do około 12% i 2,5% całkowitej ilości dwutlenku węgla (głównego gazu cieplarnianego) wytwarzanego w UE.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wprowadzono rozporządzenie (UE) 2019/631, którego zadaniem było określenie norm emisji CO2 dla lekkich pojazdów dostawczych. Określono poziomy docelowe emisji CO2 dla całej floty pojazdów w UE na lata 2020, 2025 i 2030, a także wprowadzono plan promowania samochodów ekologicznych, tj. o zerowej lub niskiej emisji.

W związku z tymi surowymi kryteriami, producentom pojazdów grożą kary za każdy zarejestrowany pojazd, jeżeli w danym roku przekroczona zostanie wartość docelowa emisji. Kara wynosi 95 euro za każdy g/km, który przekroczył normę.

Ekologiczne samochody i ich przyszłość

Podobnie jak w przypadku większości nowych technologii, również ekologiczne samochody muszą stawić czoła pewnym wyzwaniom. Do przeszkód należą m.in:

 • mała ilość stacji ładowania,
 • stosunkowo długi czas ładowania,
 • wysokie koszty początkowe,
 • wpływ na sieć energetyczną,
 • niski zasięg.

Przyszłość samochodów ekologicznych rysuje się bardzo pozytywnie. W miarę wzrostu popytu na ekologiczne środki transportu, pojawiać się będą kolejne korzyści, takie jak niższe koszty akumulatorów, co przekłada się z kolei na niższe ceny pojazdów, a także atrakcyjne zachęty rządowe. Ponieważ coraz więcej czasu i wysiłku wkłada się w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a ludzie stają się coraz bardziej świadomi ich skutków, popyt na ekologiczne samochody bez wątpienia będzie rósł, a przyszłość transportu będzie się zmieniać na lepsze.

Dowiedz się także, jak zarządzać flotą pojazdów elektrycznych z Verizon Connect.


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Wydajność i produktwność