Strona głównaBaza wiedzyBlogPołączone samochody, czyli flota przyszłości
6 minuty na przeczytanie

Połączone samochody, czyli flota przyszłości

Przez Sebastian Bazylak 23 Kwiecień 2020

Wkrótce wszystkie nowe samochody będą standardowo wyposażone w łącze internetowe. Potencjalny wzrost europejskiego przemysłu połączonych pojazdów jest zdumiewający. Oczekuje się, że w latach 2018-2023 rynek jako całość osiągnie wartość 30,44 mld USD, rozwijając się przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 7%. W szczególności oczekuje się, że do 2023 roku wartość europejskiego rynku połączonych samochodów osobowych osiągnie 17,10 mld USD, przy 3 % CAGR. Podobną tendencję można zaobserwować na europejskim rynku połączonych samochodów ciężarowych, który rozwija się w tempie 12%, a w 2023 roku osiągnie wartość 13,33 mld USD. W skali globalnej szacunki wskazują, że rynek połączonych samochodów osiągnie 142,49 mld USD do 2026 roku przy CAGR 16,4%.[1] Szacunki te podkreślają znaczenie rozwijającej się branży. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, czym właściwie są połączone pojazdy i jakie korzyści mogą przynieść organizacjom zarządzającym flotami.

Co to są połączone pojazdy?

Zasadniczo połączonym pojazdem można nazwać każdy pojazd z połączeniem internetowym. Jednakże, aby mógł korzystać z pełni funkcji jako połączony samochód osobowy, ciężarowy lub dostawczy, pojazd musi zostać wyposażony w urządzenie z dostępem do internetu i odpowiednie aplikacje. Powinien również umożliwiać transmisję danych z silnika, podwozia i elektroniki do urządzenia monitorującego. Dane są następnie przesyłane w celu przetworzenia lub pojawiają się w postaci alertów, bezpośrednio w smartfonie kierowcy. Łączność z pojazdem opiera się na połączeniu technologii wbudowanych i dodatkowych. Większość nowoczesnych pojazdów użytkowych jest wyposażona w urządzenia z wbudowanym oprogramowaniem, które mogą łączyć się z dodatkowymi urządzeniami. Są one połączone z centralnym systemem zarządzania danymi, na przykład oprogramowaniem do zarządzania flotą.

Technologia połączonych pojazdów: komunikacja V2X, V2V i V2I

Technologia połączonych pojazdów przybiera różne formy, z których wszystkie mogą być wykorzystane w komercyjnych przedsiębiorstwach transportowych. Trzy główne technologie to V2V, V2I oraz V2X. Przyjrzyjmy się im szczegółowo aby zrozumieć czym są i w jaki sposób działają.

Vehicle-to-Vehicle (V2V)

Skrót V2V odnosi się do inteligentnej technologii, która pozwala na wymianę danych między pojazdami, w celu zmniejszenia liczby wypadków i korków drogowych. Odbywa się to za pomocą dedykowanej komunikacji krótkiego zasięgu (300 metrów), która pozwala połączonym, znajdującym się w pobliżu siebie pojazdom na wzajemny dostęp do informacji. Są one wykorzystywane do ostrzegania kierowców o potencjalnych zagrożeniach. V2V może również wykrywać niebezpieczne warunki ruchu drogowego, problemy terenowe i zagrożenia pogodowe.

Vehicle-to-Infrastructure (V2I)

Technologia V2I przechwytuje dane takie jak natężenie ruchu drogowego, czy zalecenia pogodowe. Są one  bezprzewodowo przesyłane, by ostrzegać kierowców o potencjalnych zagrożeniach, których powinni być świadomi, przyczyniając się tym samym do poprawy bezpieczeństwa. Technologia V2I zasila również inteligentne znaki drogowe, które pomagają kierowcom w oszacowaniu warunków ruchu drogowego. Dzięki temu istnieje możliwość uzyskania dokładniejszego przewidywanego czasu przybycia (ETA) i lepszej komunikacji między kierowcą a klientem.

Vehicle-to-Everything (V2X)

V2X to zarówno oprogramowanie V2V, jak i V2I. Zasadniczo, technologia V2X działa w celu uczynienia każdego samochodu na drodze bardziej inteligentnym, dając mu możliwość „komunikowania się” z systemem ruchu drogowego, w tym z innymi podłączonymi samochodami oraz infrastrukturą. Kierowcy mogą otrzymywać powiadomienia o niesprzyjających warunkach pogodowych, a także o pobliskich niebezpiecznych zachowaniach podczas jazdy innych kierowców, wypadkach czy korkach. V2X automatyzuje również płatności za przejazdy i parkowanie, usprawniając tym samym proces przejazdu. Technologie te są przyszłością połączonych i autonomicznych pojazdów. Jednak V2V, V2I i V2X staną się najbardziej efektywne, gdy każda ciężarówka, autobus, samochód, motocykl, a nawet rower, będą standardowo wyposażone w tę technologię.

Inne rodzaje technologii połączonych pojazdów

Podczas gdy to właśnie V2V, V2I i V2X przyciągają największą uwagę, jeśli chodzi o technologie połączonych pojazdów, istnieją również inne innowacje, które są skutecznie rozwijane i wykorzystywane.

Połączenie pojazdu z siecią (V2N): Technologia ta umożliwia komunikację między pojazdami poprzez sieci komórkowe, takie jak LTE.

Vehicle-to-Grid (V2G): Umożliwia komunikację między pojazdami za pośrednictwem sieci komórkowych, takich jak LTE: wciąż rozwijana technologia V2G koncentruje się wokół idei wykorzystania akumulatorów pojazdów napędzanych energią elektryczną jako źródła zasilania w sieci elektrycznej. Wykorzstanie to opierałoby się na zapotrzebowaniu na energię elektryczną w czasie rzeczywistym.

Brain-to-Vehicle (B2V): Wprowadzona przez Nissana koncepcja tej technologii skupia się na podłączeniu mózgu kierowcy do jego pojazdu. Obecnie nie jest ona wykorzystywana, jednak może radykalnie zmienić przyszłość jazdy i bezpieczeństwa drogowego.

Plutonowanie: Teoretycznie, plutonowanie połączyłoby dwie lub więcej ciężarówek w transporcie, w celu zmniejszenia zużycia paliwa i emisji CO2. Automatyczne układy hamulcowe zostałyby wdrożone w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia wydajności.

Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy, korzystając z naszego przewodnika dla klienta.

Korzyści płynące z podłączenia flot dla właścicieli i kierowców

Prowadzenie połączonej floty może pomóc firmom w lepszej obsłudze klienta, zwiększeniu wydajności, promowaniu bezpieczniejszych nawyków związanych z jazdą i niezawodnym zarządzaniu zwrotem z aktywów i pojazdów. Wykorzystanie systemu łączności opartego na telematyce pozwala także na zintegrowanie wszystkich pojazdów w strumień danych, w celu ich połączenia i uczynienia autonomicznymi. Pomaga to właścicielom i kierowcom flot pojazdów w osiągnięciu konkretnych korzyści:

Wydajniejsze wykorzystanie aktywów

Menedżerowie floty mogą lepiej planować trasy, identyfikując podłączone pojazdy, które utknęły w korku lub te, które musiały zrobić nieplanowany postój. Dane z monitoringu pozwalają również na analizę efektywności pojazdów, dzięki czemu zarządzający flotą mogą planować optymalne trasy i lepiej zrozumieć zasady działania zasobów. Może to prowadzić do bardziej efektywnego tworzenia harmonogramu całej floty.

Zgodność z przepisami

Dane zbierane z podłączonego samochodu mogą pomóc kierownikom flot w zapewnieniu, że ich kierowcy przestrzegają przepisów drogowych, robią wymagane przerwy, wypełniają formalności i przeprowadzają niezbędne kontrole bezpieczeństwa. Zebrane dane mogą również okazać się przydatne do zapewnienia, że towary są zawsze przewożone w wymaganych warunkach, na przykład w wymaganym zakresie temperatur. Ponadto, posiadanie łączności opartej na telematyce pomaga przygotować samochody ciężarowe i ich kierowców do spełniania wymogów dotyczących cyfrowych tachografów.

Zwiększona wydajność

Dane dotyczące pojazdów pomagają kierownikom w monitorowaniu wydajności kierowców w wielu kluczowych obszarach. Mogą one obejmować styl jazdy, oszczędność paliwa, bezpieczeństwo lub wydajność. Pracownicy zaplecza biurowego mogą dzięki temu łatwiej ustalić najlepszego kierowcę na podstawie lokalizacji pojazdu i danych o stanie pracy.

Większe bezpieczeństwo i lepsza konserwacja

Połączone pojazdy mogą wysyłać komunikaty diagnostyczne do kierowników flot w celu rozwiązania problemów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Istnieje również możliwość tworzenia szczegółowych rejestrów stanu technicznego pojazdów w czasie, aby zapewnić, że rutynowa konserwacja jest zawsze przeprowadzana zgodnie z harmonogramem. Połączone pojazdy mogą pomóc kierowcom w zachowaniu bezpieczeństwa poprzez wysyłanie powiadomień o zbliżających się zagrożeniach, takich jak wypadki drogowe lub niesprzyjająca pogoda. Kierownicy flot mogą zestawiać dane i wykorzystywać je do identyfikacji wszelkich potrzebnych programów szkoleniowych dla kierowców.

Usprawnienie procesów biurowych

Podłączona flota może korzystać z elektronicznych zleceń pracy, aby zredukować czas poświęcany na nadrabianie zaległości i wypełnianie papierkowej roboty. Zdjęcia i podpisy są wgrywane w miarę wykonywania zadań, a GPS weryfikuje lokalizację pracownika lub kierowcy.

Przyszłość połączonych samochodów

Kolejne działania w dziedzinie łączenia ze sobą pojazdów będą skupiały się na połączeniu ze sobą wszystkich aktywów i produktów na poziomie modułów, co umożliwi lepsze osiągi i bezpieczniejszą eksploatację pojazdów. Pozwoli to również przedsiębiorstwom na osiągnięcie lepszej efektywności paliwowej i zarządzanie osiągami na podstawie bardziej szczegółowych kryteriów, takich jak rodzaj przewożonego ładunku lub teren, po którym porusza się pojazd. Zbliżające się wprowadzenie sieci komórkowej 5G może także w znaczącym stopniu wpłynąć na możliwości komunikacyjne połączonych pojazdów. Szybsza transmisja danych przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa oraz wydajności każdej floty.

[1] Fortune Business Insights, “Connected car Market Size, Share & Industry Analysis By Service, by Connectivity, by Vehicle, and Regional Forecasts, 2019-2026”, Nov 2019, https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/connected-car-market-101606


Sebastian Bazylak

Sebastian odpowiada za marketing Verizon Connect. Lubi dzielić się informacjami z rynku, użytecznymi wskazówkami i historiami naszych klientów.


Tagi: Bezpieczeństwo pojazdów i aktywów, Bezpieczeństwo cyfrowe, Analiza danych