Strona głównaBaza wiedzyBlog86% użytkowników systemu monitorowania floty GPS osiągnęło dodatni zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu roku lub mniej
5 minuty na przeczytanie

86% użytkowników systemu monitorowania floty GPS osiągnęło dodatni zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu roku lub mniej

Przez Zespół Verizon Connect 30 Listopad 2021

COVID-19 okazał się wielkim wyzwaniem zeszłego roku. Dotyczy to między innymi cyfryzacji biznesu i utrzymania konkurencyjności firm w hiperpołączonym świecie i w następnej erze inteligentnego przemysłu znanego jako Przemysł 4.0. Jednak pomimo wszystkich wyzwań i niepewności na rynku, rok 2021 pokazuje rozwój technologii flotowych w Europie i Wielkiej Brytanii, który pozwala firmom na zachowanie konkurencyjności rynkowej.

Według raportu 2022 Technologiczne Trendy Flotowe w Europie, technologia monitorowania floty GPS staje się niezbędna dla firm w celu uzyskania lepszych wyników i wzrostu zarówno na lokalnym, jak i globalnym rynku. Pomimo niepewności, rok 2021 pozwolił więc na rozwój technologii flotowej w Europie i Wielkiej Brytanii oraz umożliwił uzyskanie lepszych wyników i utrzymanie konkurencyjności rynkowej.

W raporcie Fleet Trends Report Survey przeprowadzonym dla Verizon Connect przez ABI Research badacze podali, że liczba flot korzystających z technologii monitorowania GPS wyniosła 68% w 2021 roku, co pokazuje, że jest to coraz popularniejsze rozwiązanie wśród firm w Europie i Wielkiej Brytanii. To samo badanie wykazało również, że technologia monitorowania floty GPS pomaga w poprawie produktywności, zmniejszając jednocześnie koszty i usprawniając obsługę klienta.

Raport ten, oparty na ankietach wypełnionych przez ponad 1350 europejskich menedżerów flot, kadry kierowniczej i innych specjalistów z branży mobilnego biznesu, podkreśla pozytywny wpływ technologii monitorowania GPS na codzienne operacje i działalność flot.

Niektóre z kluczowych wniosków badania pokazały, że obsługa klienta wyłoniła się jako jeden z ważniejszych czynników dla firm, które przyjęły technologię monitorowania floty. Aż 56% respondentów odnotowało znaczną poprawę tego istotnego wskaźnika KPI.

Badanie wykazało również, że wiele firm odnotowało negatywne skutki pandemii i wiele z nich podjęło decyzję o podjęciu działań mających na celu przygotowanie flot na przyszłe wyzwania.

Przewaga konkurencyjna dzięki technologii flotowej

Większość respondentów z różnych branż stwierdziła, że monitorowanie floty GPS miało pozytywny wpływ na ich działalność – 74% uznało ten wpływ za „bardzo” lub „niezwykle” korzystny. Daje to tym firmom, zwłaszcza z branży transportowej i usług, poważną przewagę konkurencyjną w nowym krajobrazie biznesowym, po 2021 roku.

W branży transportowej, 62% firm korzystających obecnie z rozwiązania do monitorowania floty GPS poprawiło obsługę klienta, a 57% osiągnęło cele związane z tachografami i zgodnością z przepisami. 51% zauważyło poprawę w wyznaczaniu tras, 52% poprawiło produktywność (w tym liczbę i wykorzystanie pojazdów), a 36% usprawniło konserwację pojazdów.

Również w branży usługowej duży odsetek respondentów osiągnął kluczowe cele dzięki technologii monitorowania floty GPS. Konkretnie, 56% z nich usprawniło konserwację pojazdów, a 54% zmniejszyło zużycie paliwa. Ponadto 31% respondentów zwiększyło produktywność pod względem miejsc pracy i wykorzystania pojazdów.

Większość respondentów ze wszystkich badanych branż była w stanie osiągnąć kluczowe cele biznesowe. Pobierz pełny raport, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

W jaki sposób technologie flotowe mogą pomóc w sprostaniu codziennym wyzwaniom i obniżeniu kosztów

Temat redukcji kosztów pozostaje ważnym zagadnieniem dla flot firmowych, szczególnie ze względu na pandemię.

Według badania, 70% firm stwierdziło, że ciągłe wzrosty kosztów są jednym z największych wyzwań. Technologia okazuje się w tym przypadku najlepszym sprzymierzeńcem, ponieważ pomaga w ich kontrolowaniu praktycznie we wszystkich obszarach.

Użytkownicy technologii monitorowania floty GPS wykazali znaczące korzyści w zakresie tych i innych wskaźników KPI. We wszystkich branżach obniżyli oni koszty paliwa średnio o 8%. Odnotowali również spadek kosztów wynikających z wypadków średnio o 15% oraz spadek ogólnych kosztów pracy o 12%.

Mówiąc o obniżaniu kosztów, nie można pominąć możliwości osiągnięcia dodatniego zwrotu z inwestycji technologicznych. Warto zauważyć, że większość firm z branży transportu, budownictwa i usług osiągnęła dodatni zwrot z inwestycji w ciągu roku lub mniej, po wdrożeniu systemu monitorowania floty GPS.

Firmy mogą oczekiwać poprawy wskaźnika ROI, dzięki wdrożeniu rozwiązania do monitorowania floty, poprzez:

  1. Promowanie bezpieczeństwa kierowców: Korzystając z systemu monitorowania GPS, menedżerowie mogą proaktywnie kontrolować i ograniczać zachowania, które zwiększają prawdopodobieństwo spowodowania wypadku przez kierowcę. Podróż może być jeszcze bezpieczniejsza poprzez zastosowanie alarmów w kabinie.

  2. Poprawę wykorzystania zasobów: Technologia monitorowania floty obejmuje szereg pulpitów nawigacyjnych, które pokazują wydajność operacyjną i wykorzystanie floty. Pozwala to menedżerom na sprawdzenie, w jaki sposób jeżdżą poszczególne pojazdy, a następnie zrównoważenie ich wykorzystania w celu redukcji liczby przejechanych kilometrów i zużycia paliwa.

  3. Obniżenie bezpośrednich kosztów pracy: Osoby zarządzające mobilnymi pracownikami stają przed wyzwaniem niewielkiego wglądu w to, jak pracownicy spędzają czas. Dzięki monitorowaniu GPS, menedżerowie mogą z łatwością sprawdzić historię pojazdu z danego dnia, w tym wszystkie odbyte podróże, postoje, a nawet czas pracy na biegu jałowym.

Jakie znaczenie mają te dane dla Twojej floty?

Dane zebrane w raporcie na temat Technologicznych Trendów Flotowych w Europie wskazują na to, że firmy implementują technologię, aby budować stabilność i konkurencyjność rynkową. Technologia może okazać się Twoim największym sprzymierzeńcem w osiągnięciu sukcesu. Podczas podejmowania decyzji na temat wyboru rozwiązania do monitorowania floty, zwróć szczególną uwagę na kilka istotnych czynników:

  • Dostęp: Możliwość przeglądu danych i map z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu i w każdym momencie.
  • Szczegółowe mapy: Wgląd w aktywności i aktualny stan pojazdów, pracowników i sprzętu, w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
  • Łatwy w zrozumieniu interfejs: Pulpit prezentujący wszystkie aktualne dane.
  • Moduły coachingowe pomagające menedżerom flot podkreślać bezpieczne zachowania na drodze przez 365 dni w roku.
  • Uproszczona zgodność z tachografem.
  • Rozwiązania wideo i kamery skierowane na przód pojazdu oraz na kierowcę

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób firmy postrzegają technologię monitorowania floty GPS, pobierz pełny raport na temat Technologicznych Trendów Flotowych w Europie w 2022 roku. 

Dowiedz się więcej o stanie flotowej branży technologicznej w 2021 roku i odkryj nowe trendy na przyszły rok z raportu Technologiczne Trendy Flotowe 2022. 

Pobierz teraz 


Zespół Verizon Connect

Prowadzimy połączony świat w ciągłym ruchu! Automatyzujemy, optymalizujemy i rewolucjonizujemy sposób poruszania się ludzi, pojazdów i rzeczy na całym świecie


Tagi: Analiza danych