Wat is route-optimalisatie?

HomepageFleetmanagement begrippenlijstWat is route-optimalisatie?

Route-optimalisatie is het proces waarbij de meest kostenefficiënte routes worden bepaald. Daar komt meer bij kijken dan alleen het vinden van de kortste route tussen punt A en punt B. Zo moeten bij route-optimalisatie alle factoren worden meegenomen die een invloed hebben op zowel tijdsduur als afstand. Denk daarbij aan:

  • de stops die de bestuurder onderweg moet maken, bijvoorbeeld voor het afleveren van goederen
  • de kruispunten en verkeerslichten die een chauffeur onderweg tegenkomt
  • het aantal keren dat een bezorger linksaf moet slaan, en dus het verkeer kruist
  • de beste of dichtstbijzijnde chauffeur om in te zetten voor een nieuwe opdracht
  • verkeersdrukte op verschillende momenten van de dag
  • rij- en rusttijden

Het aantal verschillende opties loopt al snel op, zeker bij meerdere leveringen op een dag. Zelfs als we het aantal verschillende beschikbare alternatieve routes buiten beschouwing laten, heeft een planner bij één voertuig en tien leveringen al 3.628.800 verschillende route-opties. En bij vijf voertuigen loopt dat aantal al op naar 37.267.043.023.296.000. Route-optimalisatie wordt daarom meestal gedaan met behulp van computers en algoritmes die de beste opties berekenen.

Route-optimalisatie wordt meestal uitgelegd aan de hand van het bekende ‘travelling salesman-probleem’.

Route-optimalisatiesoftware kan helpen om snel de verschillende scenario’s te testen. Door daarbij ook zaken als beschikbare voertuigen en chauffeurs mee te nemen in die scenario’s, wordt het mogelijk om eenvoudig te bepalen wat de meest kostenefficiënte routes zijn en kan u met minder chauffeurs meer werk verzetten.