HomepageKennisbankBlogWat zijn Connected Cars, Vehicles en Fleets? Alles wat u moet weten
7 minuten om te lezen

Wat zijn Connected Cars, Vehicles en Fleets? Alles wat u moet weten

Door Verizon Content team 26 mei 2020

De digitale evolutie heeft een impact op de transportwereld en het fleet management. Nieuwe, innovatieve systemen creëren een wereld waarin alles verbonden is. In de context van transport betekent dit voertuigen die verbonden zijn met het internet, de zogeheten connected vehicles of connected cars. Binnenkort zullen alle nieuwe voertuigen en bedrijfsmaterieel standaard voorzien worden van een internetverbinding.

De potentiële groei van de Europese connected vehicle industrie is groot. Tussen 2018-2023 zal de gehele marktwaarde naar verwachting stijgen tot 30,44 miljard dollar, wat overeenkomt met samengestelde jaarlijkse groei van 7%. Als het over personenauto's gaat, zal de waarde van Europese connected auto markt tegen 2023 17,10 miljard dollar bereiken, een jaarlijks groeipercentage van 3%. De Europese vrachtwagenmarkt zal waarschijnlijk een vergelijkbaar patroon volgen, met een jaarlijkse groei van 12% bij de connected vehicles, wat een totale omzet van 13,33 miljard dollar in 2023 betekent. Wereldwijd wordt geschat dat de waarde van de totale connected car markt tegen 2026 142,49 miljard dollar zal bedragen, een jaarlijkse groei van 16,4%. [1]

Deze schattingen benadrukken het belang van de branche. Laten we dus dieper ingaan op wat een connected vehicle is, en hoe het een voordeel voor bedrijven met een wagenpark kan vormen.

Wat is een connected vehicle?

In essentie is een connected vehicle elk voertuig met een internetverbinding. Echter om echte "connected" auto, vrachtwagen of bestelwagen te zijn, moet het voertuig ook beschikken over een navigatiesysteem met internet en de bijbehorende softwaretoepassingen. Ook gegevensoverdracht van de motor, het chassis en de voertuigelektronica naar gps fleet tracking software moet mogelijk zijn. Vervolgens worden deze gegevens naar een centraal systeem of naar de smartphone van de bestuurder gestuurd.

De connectiviteit van het voertuig berust op een mix van ingebouwde en aftermarket-technologieën. De meeste moderne bedrijfsvoertuigen zijn uitgerust met geïntegreerde software die aan ingebouwde producten is gekoppeld. Deze worden op hun beurt verbonden met een centraal databeheersysteem.

Connected vehicle technologie: V2X, V2V & V2I communication

Connected vehicle technologie kan verschillende vormen aannemen, die allemaal kunnen worden gebruikt in commerciële transportondernemingen. De drie belangrijkste zijn V2V, V2I en V2X. Laten we deze in detail bekijken om een inzicht te verwerven in wat ze zijn en hoe ze werken.

Vehicle-to-vehicle (V2V)

V2V, wat staat voor vehicle-to-vehicle of voertuig-naar-voertuig, verwijst naar slimme technologie die het mogelijk maakt om tussen voertuigen onderling gegevens uit te wisselen. Dit heeft als doel om ongelukken en files te helpen verminderen. De technologie doet dit door gebruik te maken van speciale communicatie op korte afstand (300 meter). Hierdoor hebben connected vehicles toegang hebben tot informatie over andere nabijgelegen voertuigen die over V2V-communication technologie beschikken. Zo worden ondermeer de snelheid en de positie van de omringende voertuigen doorgegeven, deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de bestuurders te waarschuwen voor mogelijke gevaren. V2V kan ook gevaarlijke verkeerssituaties, slechte toestand van de weg en bedreigende weersomstandigheden detecteren.

Vehicle-to-Infrastructure (V2I)

V2I staat voor de verbinding tussen het voertuig en de infrastructuur. Met V2I-communication technologie worden gegevens zoals verkeersopstoppingen en weerberichten, maar ook doorvaarthoogtes van bruggen opgevangen. Deze draadloos verzonden data waarschuwen bestuurders voor gevaren waar ze zich bewust van moeten zijn, wat de veiligheid verbetert. V2I stuurt ook slimme verkeersborden en -signalen aan. Deze helpen bestuurders bij het inschatten van de verkeerssituatie. Nauwkeurigere aankomsttijden en een betere communicatie tussen chauffeurs en klanten kunnen hier een positief gevolg van zijn.

Vehicle-to-Everything (V2X)

V2X staat voor 'voertuig-naar-alles' en omvat zowel V2V- als V2I-software. V2X-communication technologie zal in essentie van elke auto op de weg een smart auto maken. Dit doet V2X door te communiceren met het volledige verkeerssysteem, inclusief andere connected cars en de infrastructuur. Bestuurders kunnen meldingen ontvangen over gevaarlijke weersomstandigheden, maar ook over gevaarlijk rijgedrag, ongevallen en verkeersopstoppingen in de buurt. V2X automatiseert ook de betaling van tol- en parkeertarieven, waardoor het rijproces wordt vereenvoudigd. 

Deze technologieën zijn de toekomst van de connected car. Echter, de werking van V2V, V2I en V2X zal het meest effectief zijn wanneer elke vrachtwagen, bus, auto, motor en zelfs fiets standaard met deze technologie wordt geleverd.

Andere soorten connected car technologie

V2V, V2I en V2X krijgen de meeste aandacht als het gaat om de connected vehicle technologie, maar er worden ook andere innovaties ontwikkeld en ingezet.

Vehicle-to-Network (V2N): Deze technologie maakt communicatie tussen voertuigen via mobiele netwerken, zoals LTE, mogelijk.

Vehicle-to-Grid (V2G): Het uitgangspunt van de V2G-technologie, die momenteel nog in ontwikkeling is, is om de accu's van elektrisch aangedreven voertuigen te gebruiken als energiebron in het elektriciteitsnet. Het gebruik zou gebaseerd zijn op de real-time vraag naar stroom.

Brain-to-Vehicle (B2V): Het principe van deze door Nissan geïntroduceerde technologie is het verbinden van het brein van de bestuurder met zijn voertuig. B2V is momenteel niet in gebruik, maar zou de toekomst van het rijden radicaal veranderen en de verkeersveiligheid erg verbeteren.

Platooning: Bij het concept platooning worden twee of meer rijdende vrachtwagens met elkaar verbonden, om zo het brandstofverbruik en de Co2-uitstoot te verlagen. De voorste truck bepaalt de snelheid en de rest volgt automatisch. Ook automatische remsystemen worden ingebouwd om de veiligheid te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

Vind de juiste oplossing voor uw bedrijf met onze Fleet Management Buyer's Guide.
De voordelen van een connected fleet voor eigenaars en chauffeurs

Uw wagenpark omvormen tot een connected fleet kan uw bedrijf helpen om uw klanten beter van dienst te zijn, de efficiëntie te verhogen, veiliger rijgedrag te stimuleren en de levensduur van uw voertuigen en bedrijfsmaterieel te verlengen. Een connectiviteitssysteem met telematica kan alle voertuigen van het wagenpark in één datastroom integreren. Deze concrete voordelen biedt een connected fleet aan fleet managers en chauffeurs:

Inzet van bedrijfsvoertuigen

Wagenparkbeheerders kunnen een slimmere routeplanning verwezenlijken door connected vehicles die vastzitten in het verkeer of die een ongeplande stop moeten maken, te detecteren. Door data te traceren kan ook de efficiëntie van het voertuiggebruik worden geanalyseerd. Zo kunnen fleet managers optimale routes plannen en een beter inzicht krijgen in de prestaties van hun wagenpark. Dit kan vervolgens leiden tot een betere dispatching en planning.

Naleving van de wet- en regelgeving 

Een connected car stuurt gegevens door die wagenparkbeheerders kunnen helpen om na te gaan of hun chauffeurs zich aan de verkeersregels houden, de wettelijk verplichte pauzes nemen, het vereiste (digitale) papierwerk invullen en de nodige veiligheidscontroles uitvoeren. De verzamelde gegevens kunnen ook nuttig zijn om te controleren of goederen altijd in de vereiste omstandigheden worden vervoerd, bijvoorbeeld binnen een vooraf bepaald temperatuurbereik. Met de digitale tachograaf, kan een telematics connectiviteitssysteem de chauffeurs ook helpen aan de verplichte rij- en rusttijden te voldoen. 

Verbeterde veiligheid en onderhoud

Een connected vehicle kan in near-realtime onderhoudswaarschuwingen sturen naar fleet managers. Een gedetailleerde rapportage over de toestand van het voertuig kan worden aangemaakt. Dit maakt het mogelijk om op vaste tijdstippen onderhoud te plannen. Bovendien kunnen waarschuwingen over risico's zoals verkeersongevallen of gevaarlijk weer bestuurders helpen om veilig te rijden. Fleet managers kunnen ook verzamelde gegevens gebruiken om pijnpunten te identificeren en zo eventuele opleidingen voor chauffeurs te voorzien.

Gestroomlijnde administratie

Wanneer uw bedrijf met connected vehicles werkt, kunnen elektronische opdrachten worden doorgestuurd. Zo kan de tijd die men aan papierwerk besteedt, worden verminderd. Foto's en handtekeningen worden geüpload terwijl de opdrachten worden voltooid. Met gps tracking wordt de locatie van een werknemer of bestuurder op het moment van de opdracht gecontroleerd. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of een levering correct uitgevoerd is. 

De toekomst van connected cars

In een volgende fase zullen ook de afzonderlijke onderdelen van bedrijfsvoertuigen en producten met elkaar worden verbonden. Dit kan leiden tot betere prestaties en een veiligere werking van nieuwe voertuigen. Deze evolutie zal bedrijven in staat stellen brandstof efficiënter te beheren en prestaties te volgen op basis van meer specifieke criteria, zoals het type lading dat wordt opgehaald of het terrein waarop het voertuig rijdt.

De geplande komst van het universele 5G netwerk, zal ook de communicatiemogelijkheden van connected vehicles sterk kunnen beïnvloeden. Een snellere overdracht van voertuiggegevens zal de operationele veiligheid en efficiëntie van elk wagenpark verder helpen verbeteren.

[1] Fortune Business Insights, “Connected Car Market Size, Share & Industry Analysis By Service, by Connectivity, by Vehicle, and Regional Forecasts, 2019-2026”, Nov 2019, https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/connected-car-market-101606


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Data & Analytics

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken