HomepageKennisbankBlogWat zijn de boetes voor tachograaf fouten en het overschrijden van de rijtijden? Verizon Connect legt het uit!
8 minuten om te lezen

Wat zijn de boetes voor tachograaf fouten en het overschrijden van de rijtijden? Verizon Connect legt het uit!

Door Verizon Content team 5 augustus 2022

Tachografen zijn essentieel voor het beheren van uw wagenpark. Ze kunnen chauffeurs en transportbedrijven helpen om aan wettelijke verplichtingen, zoals de rij- en rusttijden, te voldoen. Sinds 2006 moeten nieuw ingeschreven professionele voertuigen in de Europese Unie (EU) worden uitgerust met een digitale tachograaf. Deze helpt om data efficiënter te verzamelen. Zo kunnen de autoriteiten makkelijker controleren of er een overtreding van de rijtijdenwet is. Niet alle voertuigen hoeven echter met een digitale tachograaf uitgerust te worden, de uitzonderingen vindt u hier. Tachografen helpen fleet managers om de situatie onderweg te volgen, maar helaas voorkomen ze hiermee niet automatisch boetes voor overtredingen, zoals het rijden zonder bestuurderskaart of het overschrijden van de rijtijden. Daarom is het belangrijk om te weten waar u en uw chauffeurs op moeten letten om boetes te vermijden.  

In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende boetes voor tachograaffouten en -fraude. We leggen u ook uit welke telematics-oplossingen u kunnen helpen om wettelijke overtredingen tegen te gaan. Deze kunnen helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren en uw voertuigen op de weg te houden.

Meest voorkomende overtredingen van de rijtijdenwet in de EU

Het correct gebruiken van de tachograaf is bepaald in artikel vijf van de Europese Verordening EG 2006/22. De rechtsgrondslag voor het opleggen van een mandaat voor het niet legaliseren van de tachograaf is Verordening (EEG) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 betreffende in het wegvervoer gebruikte tachografen.

Het wagenpark van Belgische ondernemingen, als onderdeel van de EU, werd elk jaar onderworpen aan regelmatige controles overeenkomstig Art. 5 sec. 5 EG 2006/22, gecoördineerd door organisaties zoals ROADPOL [1] ). 

Volgens cijfers van ROADPOL (European Road Policing Network) werden van de 210.365 gecontroleerde vrachtwagens 63.567 overtredingen vastgesteld en moest in 221 gevallen de doorreis worden verboden totdat de voertuigen of de lading weer in de juiste staat verkeerden. [2]
 
Volgens ROADPOL hadden de meest voorkomende overtredingscodes voor tachografen in 2022 betrekking op de volgende soorten overtredingen [2]

 • Rij- en rusttijden
 • Tachograafhandhaving
 • Technische staat van voertuigen
 • Snelheid

In meer detail: 

 • 7.119 vrachtwagenchauffeurs hebben de Europese rijtijdenregeling overtreden, wat betekent dat zij langer dan wettelijk is toegestaan met hun voertuig hebben gereden zonder zich te houden aan de verplichte onderbrekingen;
 • De tachografen werden in 5.520 gevallen niet goed beheerd;
 • Digitale tachografen werden 537 keer gemanipuleerd. [3]

Overtredingen en tachograaffouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zowel voor de chauffeur als voor de werkgever. Boetes voor het rijden zonder tachograaf of bestuurderskaart kunnen immers behoorlijk oplopen en nadelig zijn voor de omzet van uw bedrijf. Bovendien kunnen bepaalde overtredingen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Laten we dus de boetes eerst van dichterbij bekijken. Daarna gaan we na wie verantwoordelijk is in het geval van een overtreding. Tot slot leggen we uit hoe onze Verizon Connect telematics-oplossing Reveal u kan helpen om overtredingen te voorkomen. 

Wat zijn de boetes voor tachograaffouten in België?

De hoogte van een boete voor tachograaf fraude of het overtreden van de rijtijdenwet kan in België best veel schommelen naargelang het type overtreding. Boetes kunnen opgedeeld worden per soort inbreuk. [4]

Boetes voor overtredingen met de tachograaf

 • Fraude met de tachograaf, zoals het proberen manipuleren van de gegevens, kan leiden tot een boete van €5.280. Wanneer de chauffeur weigert om de tachograaf te laten controleren, leidt dit ook tot een boete van €5.280. Daarnaast kan ernstige fraude of misbruik tot strafrechtelijke vervolging leiden. 
 • Boetes voor het rijden zonder bestuurderskaart of andere overtredingen met de bestuurderskaart
 • De bestuurderskaart is uniek voor iedere bestuurder en dient te worden gebruikt voor een correcte registratie van de rij- en rusttijden. Mogelijke boetes zijn de volgende:
 • Frauduleus gebruik van een bestuurderskaart of deze weigeren voor te leggen bij controle: €5.280
 • Geen proces-verbaal kunnen voorleggen van een verloren of gestolen kaart: €2.640
 • Geen houder van een bestuurderskaart zijn terwijl het verplicht is in het type voertuig: €2.640
 • Een kaart gebruiken waarvan de geldigheid verlopen is: €2.640
 • Vuile of beschadigde bestuurderskaart gebruiken en de controle gebeurt meer dan 15 dagen na de vaststelling van de beschadiging: €1.320
 • Verlies of diefstal van de bestuurderskaart en de controle gebeurt meer dan 15 dagen na de vaststelling van het verlies of de diefstal: €1.320
 • Bij meervoudige bemanning, de kaart niet in de juiste kaartsleuf voor rust of rijden steken: €1.320
 • De kaart zonder geldige reden te vroeg uit de digitale tachograaf halen: €1.320 (wanneer de controle niet in gedrang komt beperkt dit zich tot €55)

Boetes voor het overschrijden van de rijtijden

De wet op rij- en rusttijden moet goede werkomstandigheden en de veiligheid van de chauffeurs garanderen. Overtredingen van de rijtijdenwet kunnen ernstige gevolgen hebben, denk maar aan ongevallen door vermoeidheid. Daarom zijn er aanzienlijke bedragen aan deze overtredingen verbonden:

 • Niet navolgen van verplichte rusttijden tijdens de werkuren: €44 tot €2.200
 • Overschrijding van de wettelijk vastgelegde aantal dagelijkse rijuren: €132 tot €1.760
 • De wettelijke bovengrens op tweewekelijkse rijtijden overschrijden: €110 per uur
 • Tekort op de wekelijkse rust: €110 per uur
 • Tekort op de dagelijkse rust: €55 per uur

Boetes voor foute of onvolledige registratie

Om de controle van de rij- en rusttijden te vergemakkelijken, moeten chauffeurs en wagenparkbeheerders op elk moment een correcte registratie kunnen voorleggen. Inbreuken hierop worden hoog beboet:

 • Vervalste of vernietigde afgedrukte tachograafdata of de bestuurder weigert de data voor te leggen: €5.280
 • Onleesbare afgedrukte tachograafdata door onzorgvuldigheid: €1.320
 • De bestuurder is niet in staat één of meerdere gevraagde registratiebladen voor te leggen: €1.320
 • Beschadigde of onleesbare werkbladen, het gebruik van een fout werkbladmodel, waardoor de relevante data verloren gaan: €1.320
 • Het niet handmatig bijhouden, printen of invoeren van de gegevens wanneer de bestuurder zijn kaart verloren of vergeten is: €1.320
 • Wanneer er geen bestuurderskaart voorhanden is, verzaken de bestuurdersgegevens duidelijk op de registratiebladen te vermelden: €1.320
 • De registratie te vroeg stoppen zonder geldige reden: €1.320 (wanneer de controle niet in gedrang komt, beperkt dit zich tot €55)
 • Er is onvoldoende papier om de registratie van de laatste 28 dagen af te drukken: €55

Wie is verantwoordelijk in het geval van een overtreding van de rijtijdenwet?

Bij een tachograafovertreding is er geen eenduidig antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is. Het kan zowel de chauffeur als de werkgever zijn. Waar de schuld ligt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals hoe correct een chauffeur zijn werk uitvoert en waarom een boete wordt opgelegd. Als een chauffeur weigert om informatie over de tachograaf te verstrekken, is het redelijk om aan te nemen dat de fout bij de chauffeur zelf ligt. Als een bedrijfsvoertuig geen of een defecte tachograaf heeft, kan dit in de eerste plaats als de verantwoordelijkheid van het bedrijf gezien worden.

Helaas is de situatie vaak onduidelijk en daarom wordt ze van geval tot geval bekeken. Het is dus belangrijk om te beseffen dat zowel de chauffeurs als het bedrijf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen met de tachograaf. Dit maakt het implementeren van een betrouwbaar tachograafsysteem des te belangrijker.

Telematica-oplossingen om boetes voor tachograaffouten te voorkomen

Digitale telematica-oplossingen kunnen helpen de administratie voor uw bedrijf te vereenvoudigen. Het is mogelijk dat u uw voertuigen al uitgerust heeft met een gps-tracking systeem. Dit is een eerste grote stap om goed inzicht in uw wagenpark te krijgen. Het bijhouden van chauffeursgegevens kan echter tijdrovend zijn en ervoor zorgen dat u minder tijd heeft voor andere belangrijke taken. 

Digitale tachograafsoftware, zoals die van Verizon Connect, kan helpen bij het monitoren van de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Deze software kan bovendien ook helpen om het registratie- en downloadproces van de tachograafdata te automatiseren. Hierdoor valt een groot deel van de administratieve rompslomp van uw schouders. Dit helpt u de naleving van de wettelijke voorschriften na te leven en zorgt ervoor dat uw chauffeurs van administratieve stress verlost worden. Onze oplossing registreert de rijtijd met behulp van hardware die fysiek is verbonden met uw vrachtwagens. De verzamelde gegevens geven u een duidelijk overzicht van overtredingen van de EU-regels voor chauffeursuren, inclusief chauffeurs overtredingen op datum, mogelijke boetes en de ernst van elke gebeurtenis. De chauffeurs kunnen zo beter gecoacht worden over de regels die ze zouden moeten volgen. Dit helpt u de naleving van de wettelijke voorschriften na te leven en zorgt ervoor dat uw chauffeurs van administratieve stress verlost worden.

Onze digitale tachograafsoftware wordt near real-time geüpdatet, wat betekent dat u alle nodige informatie binnen handbereik heeft. De digitale tachograafsoftware van Verizon Connect maakt het mogelijk om op afstand tachograafdata te downloaden. Dit betekent dat uw chauffeurs zich kunnen concentreren op de taak die ze moeten uitvoeren en hun aandacht op de weg kunnen houden, want de registratie is altijd correct en hoge boetes worden vermeden.

Bronnen:

 1. https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM)
 2. https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM
 3. https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM
 4. https://www.euro-controle-route.eu/fact-and-figures/coordinated-checks-statistics/coordinated-controls-2017/
 5. https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-190700/679-bijlage1

Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Productiviteit & Efficiëntie

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken