HomepageKennisbankBlogWat zijn de boetes voor tachograaf fouten en het overschrijden van de rijtijden? Verizon Connect legt het uit!
7 minuten om te lezen

Wat zijn de boetes voor tachograaf fouten en het overschrijden van de rijtijden? Verizon Connect legt het uit!

Door Verizon Content team 5 augustus 2022

Tachografen zijn essentieel voor het beheren van uw wagenpark. Ze kunnen chauffeurs en transportbedrijven helpen om aan wettelijke verplichtingen, zoals de rij- en rusttijden, te voldoen. Sinds 2006 moeten nieuw ingeschreven professionele voertuigen in de Europese Unie (EU) worden uitgerust met een digitale tachograaf. Deze helpt om data efficiënter te verzamelen. Zo kunnen de autoriteiten makkelijker controleren of er een overtreding van de rijtijdenwet is. Niet alle voertuigen hoeven echter met een digitale tachograaf uitgerust te worden, de uitzonderingen vindt u hier. Tachografen helpen fleet managers om de situatie onderweg te volgen, maar helaas voorkomen ze hiermee niet automatisch boetes voor overtredingen, zoals het rijden zonder bestuurderskaart of het overschrijden van de rijtijden. Daarom is het belangrijk om te weten waar u en uw chauffeurs op moeten letten om boetes te vermijden.  

In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende boetes voor tachograaffouten en -fraude. We leggen u ook uit welke telematics-oplossingen u kunnen helpen om wettelijke overtredingen tegen te gaan. Deze kunnen helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren en uw voertuigen op de weg te houden.

Meest voorkomende overtredingen van de rijtijdenwet in de EU

Het correct gebruiken van de tachograaf is bepaald in artikel vijf van de Europese Verordening EG 2006/22. Wagenparken van Nederlandse ondernemingen, als onderdeel van de EU, werden elk jaar onderworpen aan regelmatige controles overeenkomstig het genoemde artikel, gecoördineerd door organisaties als ROADPOL [1] ). 


Volgens cijfers van ROADPOL (European Road Policing Network) werden van de 210.365 vrachtwagens die werden gecontroleerd, 63.567 overtredingen geconstateerd en moest in 221 gevallen de verdere reis worden verboden totdat de voertuigen of de lading weer in de juiste staat verkeerden [2]
 
Volgens ROADPOL hadden de meest voorkomende overtredingscodes voor tachografen in 2022 betrekking op de volgende soorten overtredingen [3]

 • Rij- en rusttijden
 • Handhaving van de tachograaf
 • Technische staat van voertuigen
 • Snelheid

In meer detail: 

 • 7.119 vrachtwagenchauffeurs hebben de Europese rijtijdenregeling overtreden, wat betekent dat zij langer dan wettelijk is toegestaan met hun voertuig hebben gereden zonder zich te houden aan de verplichte onderbrekingen;
 • De tachografen werden in 5 520 gevallen niet goed beheerd
 • Digitale tachografen werden 537 keer gemanipuleerd. [4]

Overtredingen en tachograaffouten kunnen ernstige gevolgen hebben, zowel voor de chauffeur als voor de werkgever. Boetes voor het rijden zonder tachograaf of bestuurderskaart kunnen immers behoorlijk oplopen en nadelig zijn voor de omzet van uw bedrijf. Bovendien kunnen bepaalde overtredingen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Laten we dus de boetes eerst van dichterbij bekijken. Daarna gaan we na wie verantwoordelijk is in het geval van een overtreding. Tot slot leggen we uit hoe onze Verizon Connect telematics-oplossing Reveal u kan helpen om overtredingen te voorkomen. 

Wat zijn de boetes voor tachograaffouten in Nederland?

De hoogte van een boete voor tachograaffraude of het overtreden van de rijtijdenwet kan in Nederland behoorlijk schommelen naargelang het type overtreding. Boetes kunnen opgedeeld worden per soort overtreding. [5]

Boetes voor overtredingen met de tachograaf

Fraude met de tachograaf, zoals het proberen manipuleren van de data, kan leiden tot een boete van €1.320 voor de werkgever en €440 voor de werknemer. Foutief invoeren van de tachograafstatus, bijvoorbeeld wanneer de chauffeur niet aangeeft dat hij rijdt, leidt tot een boete van €220. Daarnaast kan ernstige fraude of misbruik tot strafrechtelijke vervolging leiden. 

Boetes voor het rijden zonder bestuurderskaart of andere inbreuken met de bestuurderskaart

De bestuurderskaart is uniek voor iedere bestuurder en dient te worden gebruikt voor een correcte registratie van de rij- en rusttijden. Mogelijke boetes zijn de volgende:

 • Geen bestuurderskaart gebruiken: €1.110
 • De kaart van een andere chauffeur gebruiken, ook het achterlaten van de persoonsgebonden bestuurderskaart in het voertuig is een schending: €1.110
 • Wanneer chauffeurs afwisselen en de kaart van de chauffeur die rust in kaartsleuf 1 blijft zitten terwijl de andere chauffeur rijdt: €1.110
 • De bestuurderskaart niet bij zich hebben of vergeten zijn: €550
 • Vuile of beschadigde bestuurderskaart: €220
 • De kaart te vroeg uit de digitale tachograaf halen: €220
 • Bij verlies of diefstal van de bestuurderskaart geen politieverslag kunnen voorleggen: €220

Boetes voor het overschrijden van de rijtijden 

De wet op rij- en rusttijden moet goede werkomstandigheden en de veiligheid van de chauffeurs garanderen. Overtredingen van de rijtijdenwet kunnen ernstige gevolgen hebben, denk maar aan ongevallen door vermoeidheid. Daarom zijn er aanzienlijke bedragen aan deze overtredingen verbonden:

 • Wanneer er meer dan 20 uren op 1 dag gereden wordt: €1.320 en een extra €110 per uur boven de 20 uren grens
 • Overschrijding van het wettelijk vastgelegde aantal rijuren: €110 tot €1.100
 • Tekort op de dagelijkse rust: €110 tot €1.980
 • De wettelijke bovengrens op tweewekelijkse rijtijden overschrijden: €110 per uur
 • Tekort op de wekelijkse rust: €110 per uur

Boetes voor foute of onvolledige registratie

Om de controle van de rij- en rusttijden te vergemakkelijken, moeten chauffeurs en wagenparkbeheerders op elk moment een correcte registratie kunnen voorleggen. Overtredingen hiervan worden hoog beboet:

 • Het niet kunnen voorleggen van een goede registratie voor de afgelopen 52 weken: €4.400
 • Het niet op tijd uitlezen van de rijgegevens en verzaken om deze naar het hoofdkantoor over te brengen: €1.100
 • Het niet handmatig bijhouden of invoeren van de data wanneer de bestuurder zijn kaart verloren of vergeten is: €220

Wie is verantwoordelijk in het geval van een overtreding van de rijtijdenwet?

Bij een tachograafovertreding is er geen eenduidig antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is. Het kan zowel de chauffeur als de werkgever zijn. Waar de schuld ligt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals hoe correct een chauffeur zijn werk uitvoert en waarom een boete wordt opgelegd. Als een chauffeur weigert om informatie over de tachograaf te verstrekken, is het redelijk om aan te nemen dat de fout bij de chauffeur zelf ligt. Als een bedrijfsvoertuig geen of een defecte tachograaf heeft, kan dit in de eerste plaats als de verantwoordelijkheid van het bedrijf gezien worden.

Helaas is de situatie vaak onduidelijk en daarom wordt ze van geval tot geval bekeken. Het is dus belangrijk om te beseffen dat zowel de chauffeurs als het bedrijf aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen met de tachograaf. Dit maakt het implementeren van een betrouwbaar tachograafsysteem des te belangrijker.

Telematica-oplossingen om boetes voor tachograaffouten te voorkomen

Digitale telematica-oplossingen kunnen helpen de administratie voor uw bedrijf te vereenvoudigen. Het is mogelijk dat u uw voertuigen al uitgerust heeft met een gps-tracking systeem. Dit is een eerste grote stap om goed inzicht in uw wagenpark te krijgen. Het bijhouden van chauffeursgegevens kan echter tijdrovend zijn en ervoor zorgen dat u minder tijd heeft voor andere belangrijke taken. 

Digitale tachograafsoftware, zoals die van Verizon Connect, kan helpen bij het monitoren van de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Deze software kan bovendien ook helpen om het registratie- en downloadproces van de tachograafdata te automatiseren. Hierdoor valt een groot deel van de administratieve rompslomp van uw schouders. Onze oplossing registreert de rijtijd met behulp van hardware die fysiek is verbonden met uw vrachtwagens. De verzamelde gegevens geven u een duidelijk overzicht van overtredingen van de EU-regels voor chauffeursuren, inclusief chauffeurs overtredingen op datum, mogelijke boetes en de ernst van elke gebeurtenis. De chauffeurs kunnen zo beter gecoacht worden over de regels die ze zouden moeten volgen. Dit helpt u de naleving van de wettelijke voorschriften na te leven en zorgt ervoor dat uw chauffeurs van administratieve stress verlost worden.

Onze digitale tachograafsoftware wordt near real-time geüpdatet, wat betekent dat u alle nodige informatie binnen handbereik heeft. De digitale tachograafsoftware van Verizon Connect maakt het mogelijk om op afstand tachograafdata te downloaden. Dit betekent dat uw chauffeurs zich kunnen concentreren op de taak die ze moeten uitvoeren en hun aandacht op de weg kunnen houden, want de registratie is altijd correct en hoge boetes worden vermeden.

[1-2-3-4] https://www.roadpol.eu/index.php/6-of-truck-drivers-in-rest-time-violation?fbclid=IwAR3FfQdzFR4VYi6WScf9C0EzTvVwnfeT79IdnxgH0R2BtttWNZOiRzRSKhM)

[5]  https://wetten.overheid.nl/BWBR0021874/2014-05-31


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Productiviteit & Efficiëntie

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken