HomepageKennisbankBlogWat zijn de Regels voor Rij-en Rusttijden in België en de Europese Unie?
5 minuten om te lezen

Wat zijn de Regels voor Rij-en Rusttijden in België en de Europese Unie?

Door Verizon Content team 9 augustus 2022

Het monitoren van de rij- en rusttijden van uw chauffeurs is cruciaal voor succesvol wagenparkbeheer. Het helpt niet alleen uw vrachtwagenbestuurders en andere weggebruikers te beschermen tegen ongevallen, maar is ook verplicht om te voldoen aan de Europese Tachograaf Verordening. De uitdaging is dan ook om inzicht krijgen in de exacte status van de voertuigen in uw wagenpark. Hiervoor heeft u eenvoudige en directe toegang tot de near real-time tachograafinformatie nodig.

Gelukkig kunnen fleet management oplossingen bedrijven helpen om volledig zicht te krijgen op de rij- en rusttijden.

Laten we dus eens kijken wat de rij- en rusttijden wetgeving is. We gaan ook in op hoe fleet management oplossingen u kunnen helpen om de voorschriften eenvoudiger na te leven en om tegelijkertijd de operationele efficiëntie van uw wagenpark te verbeteren.

Het belang van de rij- en rusttijden wet en regels

Volgens de Europese Commissie voor Mobiliteit en Transport is vermoeidheid een belangrijke factor in een groot deel (10% tot 20%) van de verkeersongevallen. In 2016 vielen er in België 109 dodelijke slachtoffers bij ongevallen met vrachtwagens te betreuren, wat neerkomt op ongeveer een vijfde van alle verkeersdoden in dat jaar. De conclusie is duidelijk: vermoeide bestuurders vormen een aanzienlijk risico voor de verkeersveiligheid. Dit onderstreept ook hoe belangrijk het voor wagenparkbeheerders is om van het correct naleven van de rij- en rusttijden van de chauffeurs een prioriteit te maken. Hiervoor moet een duidelijk schema voor rij- en rusttijden van de vrachtwagens worden opgesteld. Zo beschermen ze hun bestuurders en andere weggebruikers. [1]

De veiligheid en de rust van de chauffeurs is daarom een van de belangrijkste drijfveren voor de Europese Tachograaf Verordening. Het doel van de regulatie omtrent de rij- en rusttijden voor vrachtwagens is om de verkeersveiligheid te verbeteren en goede werkomstandigheden voor de chauffeurs te garanderen.

GPS tracking een overweging voor uw organisatie? Lees in onze Buyer’s Guide waar u op moet letten bij de aanschaf van een systeem.

Wat zijn de regels rond rij- en rusttijden voor vrachtwagens?

De Belgische rij- en rusttijden voor het beroepsgoederenvervoer vallen onder Europese Verordening (EG) nr. 561/2006.[2] In deze verordening zijn de regels vastgelegd voor de maximale dagelijkse rijtijden, de maximale rijtijden per twee weken en voor de dagelijkse en wekelijkse minimum rusttijden. Deze zijn van toepassing op alle bestuurders van voertuigen voor het goederen- en personenvervoer op de weg, met enkele uitzonderingen. De regelgeving gaat vrij breed en is van toepassing op zowel internationale als binnenlandse rijtijden, lange als korte afstanden, werknemers als zelfstandigen.

Volgens de verordening mogen de chauffeurs niet langer rijden dan:

  • 9 uur per dag (kan twee keer per week tot 10 uur worden verlengd).
  • 56 uur per week en 90 uur per twee weken.

Volgens de EU-regels moeten chauffeurs:

  • Dagelijkse en wekelijkse rusttijden respecteren.
  • Ten minste 11 uur per dag rusten (mag ook in 2 delen worden verdeeld; het eerste gedeelte moet dan uit een ononderbroken periode van minstens 3 uur bestaan, en het tweede deel een ononderbroken periode van tenminste 9 uur).
  • 45 opeenvolgende uren per week rusten, of 24 uur elke tweede week. De wekelijkse rusttijd moet na zes opeenvolgende werkdagen worden genomen.
  • Ten minste 45 minuten pauze nemen (kan gescheiden worden in 15 minuten gevolgd door 30 minuten) na maximaal 4 ½ uur rijden.

Alle rijbewegingen die onder deze EU-regelgeving over rij- en rusttijden vallen, moeten met een tachograaf worden geregistreerd. De naleving van deze regels wordt voortdurend gecontroleerd, zowel in eigen land als in het buitenland. De autoriteiten kunnen de tachograafgegevens onderweg of in het bedrijf zelf controleren.

Wat zijn de gevolgen als de regels niet worden nageleefd?

De meeste voorkomende inbreuken op de rij- en rusttijden voor vrachtwagens zijn een tachograafovertreding (bijvoorbeeld door te knoeien met de gegevens) of het niet navolgen van de rij- en rusttijden van de chauffeur. Deze overtredingen werden in 2017 veruit het meest geregistreerd door de transportorganistie Euro Contrôle Route (ECR).

Inbreuken op de rij- en rusttijden leiden tot hoge boetes in België. De maximum boetes werden in 2019 verhoogd van €44.000 tot €80.000 voor Belgische bedrijven. Wanneer een chauffeur die voor een buitenlands bedrijf werkt, bij inspectie op tachograaffraude of overtreding omtrent de rij-en rusttijden wordt betrapt, volgt er een onmiddelijke inning van €10.000. [4]

Voor wagenparkbeheerders is het heel belangrijk om dergelijke zware rij- en rusttijden boetes te vermijden. Als u de rij- en rusttijden niet goed in de gaten houdt, kan dit immers snel negatieve gevolgen hebben voor de winstgevendheid van uw bedrijf.

Digitale tachograaf en fleet management systemen: de perfecte match

Gps fleet management systemen, in combinatie met de digitale tachograafsoftware van Verizon Connect, kunnen fleet managers helpen om op afstand toegang te krijgen tot de tachograafgegevens en de rij-uren van uw chauffeurs. Zo kan een dergelijke oplossing u helpen om de rij- en rusttijden van uw team te monitoren. Dit komt enerzijds de verkeersveiligheid ten goede en vermijdt anderzijds fouten die kunnen leiden tot financiële sancties, zoals wanneer de chauffeur vergeet om de bestuurderskaart in de tachograaf te steken.

Download ons eBook over veelvoorkomende tachograaffouten.

Fleet management software is ontworpen om u op elk moment een beter zicht te geven op uw volledige wagenpark. Hierdoor is het een perfecte tool om de rij- en rusttijden te controleren. De software biedt altijd - ook op afstand -  complete toegang tot de bestuurdersstatus, voertuiggegevens, motorgegevens en digitale tachograafgegevens. U kunt zelfs het downloaden van de tachograafgegevens vanuit uw kantoor automatiseren. Dit komt de veiligheid van uw bedrijfsmiddelen en voertuigen op de weg ook ten goede. De fleet management software zorgt er immers voor dat u altijd eenvoudig toegang heeft tot de gegevens, zonder dat u de chauffeur dient te storen. Zo wordt deze niet afgeleid. Dit helpt wagenparkbeheerders ook om nieuwe taken toe te wijzen binnen het schema van de veilige en verplichte rij- en rusttijden voor vrachtwagens.

Implementeer een gps fleet management oplossing met een digitale tachograaf. Dit kan u helpen om de naleving van de rij- en rusttijden wet te monitoren en om de veiligheid en de werking van uw wagenpark te verbeteren. Vraag vandaag nog een demo aan!

Bronnen:

  1. https://road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2021-07/road_safety_thematic_report_fatigue_tc_final.pdf
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R0561-20150302
  3. https://www.euro-controle-route.eu/fact-and-figures/coordinated-checks-statistics/coordinated-controls-2017/
  4. https://trans.info/en/belgium-to-punish-truck-drivers-more-severely-higher-fines-for-tachograph-manipulation-and-driving-on-someone-else-s-card-140485

Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Veiligheid, Teammanagement, Planning, Prestaties & Training, Productiviteit & Efficiëntie

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken