HomepageKennisbankBlogDe toekomst van groene auto's in Europa
11 minuten om te lezen

De toekomst van groene auto's in Europa

Door Verizon Content team 31 mei 2022

Wat zijn groene auto’s?

Groene voertuigen, ook wel milieuvriendelijke voertuigen of schone voertuigen genoemd, worden als milieuvriendelijker beschouwd dan voertuigen die op benzine of diesel rijden en worden aangedreven door alternatieve brandstof of elektriciteit.

De verschillende types groene auto's

Groene voertuigen zijn er in alle soorten en maten en omvatten elektrische auto's met batterijen, plug-in hybride elektrische auto's, hybride elektrische auto's en auto's op biodiesel. Andere, minder bekende types van groen transport zijn o.a. auto's op waterstof en brandstofcellen, auto's op zonne-energie, schone dieselauto's en auto's met perslucht. De belangrijkste soorten groene auto's worden hieronder nader toegelicht:

Elektrische auto's met batterijen (BEVS): BEVS worden uitsluitend aangedreven door elektriciteit, die afkomstig is van de batterijen in het voertuig. Zij hebben meestal een groter vermogen dan hybride en plug-in hybride elektrische voertuigen.

Plug-in hybride elektrische auto's (PHEVs): PHEVs hebben zowel een benzinetank als een laadpoort en kunnen dus op brandstof rijden als de batterij leeg raakt of op elektriciteit als de brandstof op is. Zij hebben meestal grotere accu's en krachtigere elektromotoren dan hybriden.

Hybride elektrische auto's (HEVs): De meest voorkomende vorm van HEVs zijn de hybride elektrische auto, hoewel er ook hybride elektrische vrachtwagens, bussen, boten en vliegtuigen zijn. Bij HEVs komt alle kracht van de brandstof, maar er is ook een elektromotor die de door brandstof aangedreven motor kan bijstaan.

Biodiesel auto’s:

Dit type groene auto, dat niet veel verschilt van voertuigen die op diesel rijden, heeft veel voordelen wat betreft doeltreffendheid van brandstof en energie. Biodiesel wordt door de mens gemaakt, waardoor het voor fabrikanten veel gemakkelijker te produceren is, en het is ook veel minder schadelijk voor het milieu.

De voordelen van groene auto’s

Het milieu heeft het meeste baat bij groen transport. De belangrijkste pluspunten zijn:

 • Verminderde CO2-uitstoot
 • Verminderde geluidshinder
 • Verbeterde luchtkwaliteit
 • Duurzaam gebruik
 • Gevolg van dalende vraag naar fossiele brandstoffen en grotere belangstelling voor duurzame energie

De eigenaar van een groene auto profiteert echter ook. Voordelen zijn onder meer:

 • Goedkopere werkingskosten en onderhoud
 • Gemakkelijk en snel thuis opladen
 • Een stillere, meer ontspannen rijervaring (1)

Voor meer informatie over waarom elektrische voertuigen een verstandige keuze zijn, raadpleeg deze link.

Commercieel wagenpark per brandstoftype in Europa

Lichte bedrijfsvoertuigen

Volgens de ACEA (2) worden lichte bedrijfsvoertuigen in Europa op deze manier aangedreven:

 • Diesel: 91.2%
 • Benzine: 6.2%
 • LPG (vloeibaar petroleumgas): 0.8%
 • Aardgas: 0.6%
 • Batterij-elektrisch: 0.4%
 • Plug-in hybride: 0.01%
 • Hybride elektrische voertuigen: 0.06%

Het Belgische wagenpark komt precies overeen met de cijfers van de EU voor diesel en benzine met respectievelijk 91,2% en 6,2%, terwijl 1,5% op LPG rijdt, 0,6% op aardgas, 0,4% tot de categorie "andere" behoort en de resterende 0,2% is batterij-elektrisch.

Uit het verslag van de ACEA valt op te maken dat 91,2% van het wagenpark van bestelwagens in de EU op diesel rijdt en dat slechts 0,4% van de bestelwagens in de EU elektrisch is, wat betekent dat lichte bedrijfsvoertuigen die op diesel rijden in alle EU-landen (behalve Griekenland) nog steeds het meest voorkomen.

De verkoop van personenauto's met alternatieve aandrijving is de laatste jaren gestegen, maar desondanks maken zij slechts 5,3% van het totale wagenpark in de EU uit. Andere groene auto's zoals elektrische auto's met batterijen en plug-in hybrides maken 0,5% en 0,6% van het totaal uit en 1,2% van alle auto's is hybride elektrisch in de Europese Unie.

Middelzware en zware bedrijfsvoertuigen

Volgens de ACEA worden middelzware en zware bedrijfsvoertuigen in Europa op deze manier aangedreven:

 • Diesel: 96.3%
 • Benzine: 0.7 %
 • Aardgas: 0.5%
 • Batterij-elektrisch: 0.24%
 • LPG (vloeibaar petroleumgas): 0.1%
 • Hybride elektrische voertuigen: 0.02%
 • Plug-in hybride: 0.0%

Slechts 0,24% van de vrachtwagens op de Europese wegen produceert geen emissies, hoewel dit een stijging is ten opzichte van de 0,04% in 2019. 

Het brandstofverbruik in België is als volgt verdeeld: 92,3% van de middelgrote en zware bedrijfsvoertuigen rijdt op diesel, 5,3% behoort tot de categorie "andere", 1,7% rijdt op benzine, 0,6% rijdt op aardgas en 0,1% rijdt op LPG.

Bussen

Volgens de ACEA worden bussen in Europa op deze manier aangedreven:

 • Diesel: 93.5%
 • Aardgas: 3.5%
 • Hybride elektrische voertuigen: 1.4%
 • Batterij-elektrisch: 0.9%
 • Benzine: 0.2%
 • LPG (vloeibaar petroleumgas): 0.1%
 • Plug-in hybride: 0.03% 

Hoewel 93,5% van de bussen in de EU op diesel rijdt, lopen bepaalde landen voorop als het om elektrische bussen gaat. Het wagenpark van Nederland bestaat voor 12,4% uit elektrische bussen en dat van Luxemburg staat op 6,6. 

Voor België zien de percentages er als volgt uit: 90.3% van de bussen rijdt op diesel, 7.2% is hybride elektrisch, wat het hoogste percentage in Europa is, terwijl 0.7% op benzine rijdt, 0.5% tot de "andere categorie" behoort, 0.4% batterij-elektrisch is en 0.2% op aardgas rijdt.

Emissiedoelstellingen voor 2020-2024

De Europese Unie heeft als doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot 40% onder het niveau van 1990. Dit moet tegen 2030 bereikt zijn. Sommige sectoren zijn niet opgenomen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten en moeten daarom tegen 2030 30% minder uitstoten dan in 2005. (3)

Verplichte CO2-emissienormen voor nieuwe voertuigen zijn succesvol gebleken om deze schadelijke uitstoot te beperken, maar momenteel gelden deze normen alleen voor auto's en bestelwagens in Europa. Zware bedrijfsvoertuigen (naast auto's en bestelwagens) zijn ook verantwoordelijk voor de productie van grote hoeveelheden broeikasgassen. De EU is de enige voertuigenmarkt ter wereld die geen CO2-emissienormen oplegt voor zware bedrijfsvoertuigen. (4)

Geschat wordt dat de CO2-uitstoot tegen 2030 elk jaar met 14% kan dalen als de maatregelen hiervoor verplichte CO2-richtlijnen voor auto's en bestelwagens zouden bevatten. Ook zouden er verplichte CO2-criteria moeten komen voor zware bedrijfsvoertuigen die vanaf 2020 een jaarlijkse vermindering met 3,0% eisen, bovendien zou de belasting op brandstof in alle lidstaten van de EU met 20 cent per liter extra verhoogd moeten worden. Dit is vergeleken met de niveaus van 2005, uitgaande van een CO2-norm voor auto's in 2025 die overeenkomt met 78 g/km zoals gemeten op de NEDC (ongeveer 3,9% jaarlijkse CO2-reductie).

Dit zou neerkomen op ongeveer de helft van de vereiste vermindering (30%) voor de vervoerssector tegen 2030. Als de CO2-norm voor nieuwe auto's in 2025 zou worden vastgesteld op 68 g/km (ongeveer 6,8% jaarlijkse CO2-reductie), zou de vervoerssector tegen 2030 een totale reductie van 22% van de jaarlijkse CO2-uitstoot kunnen zien. Dit ligt al dichter bij het EU-streefcijfer van 30%, maar is nog onvoldoende, wat betekent dat er andere maatregelen moeten komen, zoals meer gebruik van de trein dan van de auto. (5)

Herziening van de regelgeving (EU) 2019/631

Op 14 juli 2021 heeft de Commissie een voorstel ingediend om deze EU-regelgeving te herzien door prestatiecriteria voor de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen vast te stellen, als onderdeel van het "Fit for 55"-plan. De belangrijkste doelstellingen van dit voorstel zijn:

 • Een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en 2050 door de CO2-uitstoot van bestelwagens en auto's te verminderen.
 • Voordelen aan de burgers geven door de verdere invoering van emissievrije voertuigen. Deze voordelen omvatten een betere luchtkwaliteit, lagere kosten voor het bezit van een voertuig en energiebesparingen.
 • Bevordering van innovatie in emissievrije technologieën, versterking van het technologisch leiderschap van fabrikanten en leveranciers in de EU en werkgelegenheid creëren in de sector.

Het voorstel brengt wijzigingen aan in regelgeving (EU) 2019/631 door ambitieuzere normen vast te stellen voor de vermindering van de CO2-uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens. Alle nieuwe personenauto's die in de EU worden geregistreerd, zouden 55% minder uitstoot moeten produceren en bij nieuwe bestelwagens zou dit 50% minder moeten zijn in vergelijking met de CO2-uitstootdoelstellingen die in 2021 golden. Tegen 2035 zouden de CO2-emissies van nieuwe personenauto's en bestelwagens met 100% verminderd moeten zijn en zouden alle nieuwe voertuigen dus volledig groen zijn zonder emissie. 

De Commissie zou om de twee jaar verslag moeten uitbrengen over de stand van het plan voor geen emissie en de doeltreffendheid en het effect ervan zouden in 2028 moeten worden geëvalueerd. (6)

Sancties voor te hoge emissies

Personenauto's en bestelwagens vallen onder de categorie lichte bedrijfsvoertuigen en dragen respectievelijk ongeveer 12% en 2,5% bij aan de totale hoeveelheid kooldioxide (het belangrijkste broeikasgas) die in de EU wordt geproduceerd.

Op 1 januari 2020 werd regelgeving (EU) 2019/631 ingevoerd, die bedoeld was om de CO2-emissienormen voor lichte bedrijfsvoertuigen vast te stellen. Er werden CO2-emissiedoelstellingen voor het hele EU-wagenpark vastgesteld voor 2020, 2025 en 2030 en er ontstond een plan om groene auto's te promoten, d.w.z. zonder of met lage emissies. (7)

Met deze strikte criteria krijgen de autofabrikanten een sanctie opgelegd voor elk voertuig dat dat jaar wordt ingeschreven, als de emissiedoelstelling in een bepaald jaar wordt overschreden. De boete komt neer op € 95 voor elke g/km die de doelstelling heeft overschreden. (8)

Hoe ziet de toekomst van groene auto's eruit?

Zoals met de meeste nieuwe technologieën zijn er uitdagingen te overwinnen en groene auto's vormen daarop geen uitzondering. Struikelblokken zijn onder meer:

 • Gebrek aan oplaadpunten
 • Lange laadtijden
 • Hoge kosten in het begin
 • Gevolgen voor het elektriciteitsnet
 • De afgelegde afstand

Alles bij elkaar ziet de toekomst van groene auto's er positief uit en naarmate meer mensen groene auto's kopen, zullen zich meer voordelen aandienen, zoals lagere accukosten die gelijk staan met lagere voertuigprijzen en aantrekkelijke stimuleringsmaatregelen van de overheid. Naarmate er meer tijd en moeite wordt gestoken in de bestrijding van de klimaatverandering en de mensen zich meer bewust worden van de gevolgen, zal de vraag naar groen transport ongetwijfeld toenemen, en zal de toekomst van het vervoer geleidelijk ten goede veranderen.

Ontdek hier hoe u een groener wagenpark krijgt met Verizon Connect.

Bronnen:

 1. https://www.goultralow.com/ev-owners/benefits/ 
 2.  https://www.acea.auto/files/ACEA-report-vehicles-in-use-europe-2022.pdf
 3.  https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en
 4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf      
 5.  https://theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EU-CO2-stds_2020-30_brief_nov2016.pdf
 6. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
 7.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631
 8. https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_es 

Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Data & Analytics

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken