Czym jest geostrefa?

Geostrefa jest określonym obszarem geograficznym lub obwodem wokół fizycznej lokalizacji. Jak prawdziwe ogrodzenie, tworzy rozdział między daną lokalizacją a obszarem wokół niej. W przeciwieństwie do prawdziwego ogrodzenia, jest w stanie wykrywać ruch wewnątrz ogrodzonego obszaru.

Może mieć jakikolwiek rozmiar lub kształt; może być nawet linią prostą między dwoma punktami.

Geostrefa jest tworzona przy użyciu oprogramowania do mapowania, które umożliwia użytkownikowi narysowanie geostrefy na wybranych obszarze. Składa się z zestawu współrzędnych (długość i szerokość) lub w przypadku okrągłej geostrefy – z jednego punktu stanowiącego środek.

Geostrefa może być wykorzystywana, aby zatrzymać obiekty w danym obszarze (wiedzieć, czy dany pojazd lub sprzęt został zabrany z placu) lub trzymać obiekty poza danym obszarem (ograniczony obszar, którego powinny unikać pojazdy, jak na przykład kopalnia, gdzie pracownicy powinni unikać miejsc gdzie używane są materiały wybuchowe).


Nagrody i wyróżnienia

One Planet Awards

Gold 2020

Stevie Awards

Silver 2020

IT World Awards

Gold 2020

Golden Bridge Awards

Gold 2020

G2

4,2 gwiazdki

Green Industry Pros

Editor’s Choice 2019

Contractors Top 50

New Products 2019

IT World Awards

Gold 2019

Best in Biz

Silver 2019

IOT Innovator

Gold 2019

The Golden Bridge

Gold 2019

One Planet

Gold 2019