Czym jest geostrefa?

Geostrefa jest określonym obszarem geograficznym lub obwodem wokół fizycznej lokalizacji. Jak prawdziwe ogrodzenie, tworzy rozdział między daną lokalizacją a obszarem wokół niej. W przeciwieństwie do prawdziwego ogrodzenia, jest w stanie wykrywać ruch wewnątrz ogrodzonego obszaru.

Może mieć jakikolwiek rozmiar lub kształt; może być nawet linią prostą między dwoma punktami.

Geostrefa jest tworzona przy użyciu oprogramowania do mapowania, które umożliwia użytkownikowi narysowanie geostrefy na wybranych obszarze. Składa się z zestawu współrzędnych (długość i szerokość) lub w przypadku okrągłej geostrefy – z jednego punktu stanowiącego środek.

Geostrefa może być wykorzystywana, aby zatrzymać obiekty w danym obszarze (wiedzieć, czy dany pojazd lub sprzęt został zabrany z placu) lub trzymać obiekty poza danym obszarem (ograniczony obszar, którego powinny unikać pojazdy, jak na przykład kopalnia, gdzie pracownicy powinni unikać miejsc gdzie używane są materiały wybuchowe).