Czym jest geostrefa?

Geostrefa jest określonym obszarem geograficznym lub obwodem wokół fizycznej lokalizacji. Jak prawdziwe ogrodzenie, tworzy rozdział między daną lokalizacją a obszarem wokół niej. W przeciwieństwie do prawdziwego ogrodzenia, jest w stanie wykrywać ruch wewnątrz ogrodzonego obszaru.

Może mieć jakikolwiek rozmiar lub kształt; może być nawet linią prostą między dwoma punktami.

Geostrefa jest tworzona przy użyciu oprogramowania do mapowania, które umożliwia użytkownikowi narysowanie geostrefy na wybranych obszarze. Składa się z zestawu współrzędnych (długość i szerokość) lub w przypadku okrągłej geostrefy – z jednego punktu stanowiącego środek.

Geostrefa może być wykorzystywana, aby zatrzymać obiekty w danym obszarze (wiedzieć, czy dany pojazd lub sprzęt został zabrany z placu) lub trzymać obiekty poza danym obszarem (ograniczony obszar, którego powinny unikać pojazdy, jak na przykład kopalnia, gdzie pracownicy powinni unikać miejsc gdzie używane są materiały wybuchowe).


Nagrody i wyróżnienia

IT World Awards
Gold 2020
Stevie Awards
Silver 2020
Green Industry Pros
Editor’s Choice 2019
Contractors Top 50
New Products 2019
IT World Awards
Gold 2019
G2
4,2 gwiazdki
Best in Biz
Silver 2019
IOT Innovator
Gold 2019
The Golden Bridge
Gold 2019
One Planet
Gold 2019