Co to jest API?

API to akronim oznaczający interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface). Jest to metoda komunikacji pomiędzy składnikami oprogramowania i aplikacjami sieciowymi oraz wymiany danych między oddzielnymi systemami. Integracja API umożliwia rozszerzanie funkcjonalności aplikacji sieciowych poprzez gromadzenie danych ze źródeł zewnętrznych. Ponadto interfejsy API umożliwiają dzielenie dużych systemów na małe usługi, co zapewnia większą elastyczność i przyspiesza proces tworzenia oprogramowania.

Jakie typy interfejsów API rozróżniamy?

Architektura REST (Representational State Transfer)
Interfejsy API REST działają według zbioru reguł, które istotnie upraszczają ich obsługę. Istotą interfejsu API REST jest adres URL odpowiadający na żądania HTTP (zwykle GET lub POST) zawierające fragment danych lub zasób. Dane te przyjmują często format Javascript Object Notation (JSON). Interfejsy API RESTful są często używane w przypadku rozwiązań opartych na otwartym kodzie źródłowym oraz w publicznych API.

SOAP (Simple Object Access Protocol)
Ten interfejs API może wykorzystywać dowolny system operacyjny lub protokół komunikacyjny, a nie tylko HyperText Transfer Protocol (HTTP). Wszystkie zapytania i odpowiedzi SOAP API wykorzystują język XML.

Interfejs API przeglądarki
Interfejsy API przeglądarki umożliwiają interakcję stron internetowych z przeglądarką w celu udoskonalania interfejsu użytkownika strony internetowej, tj. odtwarzania muzyki, korzystania z kamery internetowej lub interakcji z innymi częściami systemu przeglądarki internetowej.

Interfejs API do systemów Android/iOS
Zezwalaj aplikacjom mobilnym na interakcje z elementami sprzętowymi smartfonu, tzn. na robienie zdjęć z wykonanego zadania, rejestrowanie lokalizacji technika lub wyświetlanie powiadomień o zdarzeniach wymagających natychmiastowej reakcji.

Przykłady telematycznych interfejsów API

Verizon Connect oferuje szereg sieciowych interfejsów API ułatwiających oprogramowaniu innych firm udostępnianie danych naszemu systemowi Reveal i platformom telematycznym. Twórcy oprogramowania muszą uzyskać poświadczenia, zanim rozpoczną wywołania API do naszych usług internetowych. Oto kilka przykładów wykorzystania interfejsów API: ​ - pobieranie szczegółów zlecenia z systemu ERP oraz wprowadzanie do systemu ERP szacowanego czasu realizacji (ETA) i szczegółów dostawy - łączenie danych na temat wydajności kierowcy z istniejącymi systemami i rejestrem HR - dodawanie danych o wykorzystaniu pojazdu do systemu zarządzania konserwacją - importowanie informacji o przebiegu pojazdów do własnego oprogramowania ERP w celu obliczenia amortyzacji dla celów księgowych - zestawianie danych o wykorzystaniu pojazdu z transakcjami karty paliwowej celem badania ewentualnych nadużyć.

Aby dowiedzieć się więcej, jak działają nasze interfejsy API i zacząć tworzyć integrację API, kliknij tutaj.

Nasze rozwiązania

Wyświetl wszystko
Monitoring GPS

Monitoring GPS

Innowacyjne oprogramowanie do monitoringu floty od największego w kraju dostawcy usług telematycznych. Śledzenie floty w systemie GPS umożliwia monitoring i zarządzanie wszystkimi pracownikami mobilnymi.

Namierzanie zasobów przez GPS

Namierzanie zasobów przez GPS

Dzięki oprogramowaniu do monitorowania zasobów GPS firmy Verizon Connect możesz monitorować sprzęt i zasoby na miejscu, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, wykorzystania i czasu pracy.


Nagrody i wyróżnienia

2023 Gold Globee Award for Artifical Intelligence Solutions

AI Dashcam

2023 Bronze Stevie Award for Company of the Year

Automotive & Transport Equipment

CompassIntel Award 2023

Artificial Intelligence: Enterprise Solution 2023

MFA 2022

Best Telematics Solution for Fleet Managers Italy 2022

ABI

Top Innovator 2022

IoT Evolution Awards

Produkt Roku 2021

One Planet Awards

Gold 2020

Stevie Awards

Silver 2020

IT World Awards

Gold 2020

Golden Bridge Awards

Gold 2020

G2

4,2 gwiazdki

Green Industry Pros

Editor’s Choice 2019

Contractors Top 50

New Products 2019

IT World Awards

Gold 2019

Best in Biz

Silver 2019

IOT Innovator

Gold 2019

The Golden Bridge

Gold 2019

One Planet

Gold 2019