Co to jest CMV?

CMV (Komercyjny pojazd silnikowy) to pojazd (o masie całkowitej przekraczającej 4.5 tony) wykorzystywany w celach biznesowych, do transportu produktów lub ludzi między państwami. Wszystkie pojazdy transportujące towary niebezpieczne (między państwami lub nie) również muszą być zgodne z przepisami.

Zgodność z przepisami ITD. (Inspektorat Transportu Drogowego) , łącznie z uzyskaniem odpowiednich zgód i certyfikatów, jest wymagana dla każdego Pojazdu CMV we flocie.