Czym jest lokalizacja GPS?

Lokalizacja GPS jest systemem monitorowania lokalizacji przedmiotu (pojazdu, osoby, sprzętu, itd.) poprzez przymocowanie do niego urządzenia GPS. Na najłatwiejszym poziomie, urządzenie do lokalizacji GPS jest wyposażone w odbiornik GPS i rejestrator lokalizacji (długości i szerokości geograficznej) rejestrujący lokalizację w regularnych odstępach.

Informacje zapisane w ten sposób mogą być przekazywane w czasie rzeczywistym przez sieć komórkową (jeśli urządzenie do lokalizacji GPS jest wyposażone w transmiter danych) lub dane mogą być pobierane ręcznie z urządzenia po ich odebraniu. Te ostatnie określane są mianem dzienników danych.

Oprogramowanie do lokalizacji GPS jest wykorzystywane w celu zrozumienia zarejestrowanych danych, przetłumaczenia zarejestrowanej informacji o lokalizacji na kropki na mapie.

Obawy związane z prywatnością dotyczące lokalizacji GPS sprawiły, że ustanowiono prawa dotyczące tego, w jaki sposób mogą być wykorzystywane urządzenia do lokalizacji GPS.