Czym jest lokalizacja GPS?

Słownik zarządzania flotą Czym jest lokalizacja GPS?

Lokalizacja GPS jest systemem monitorowania lokalizacji przedmiotu (pojazdu, osoby, sprzętu, itd.) poprzez przymocowanie do niego urządzenia GPS. Na najłatwiejszym poziomie, urządzenie do lokalizacji GPS jest wyposażone w odbiornik GPS i rejestrator lokalizacji (długości i szerokości geograficznej) rejestrujący lokalizację w regularnych odstępach.

Informacje zapisane w ten sposób mogą być przekazywane w czasie rzeczywistym przez sieć komórkową (jeśli urządzenie do lokalizacji GPS jest wyposażone w transmiter danych) lub dane mogą być pobierane ręcznie z urządzenia po ich odebraniu. Te ostatnie określane są mianem dzienników danych.

Oprogramowanie do lokalizacji GPS jest wykorzystywane w celu zrozumienia zarejestrowanych danych, przetłumaczenia zarejestrowanej informacji o lokalizacji na kropki na mapie.

Obawy związane z prywatnością dotyczące lokalizacji GPS sprawiły, że ustanowiono prawa dotyczące tego, w jaki sposób mogą być wykorzystywane urządzenia do lokalizacji GPS.