Strona głównaWarunki korzystaniaInformacja o ochronie prywatności przez Verizon

Informacja o ochronie prywatności przez Verizon

Jeżeli uzyskujesz dostęp do naszych aplikacji, usług lub portali z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii, niniejsza Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Verizon zbiera, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, kiedy przesyłasz informacje za pośrednictwem formularzy internetowych w naszych witrynach internetowych („Witryna”) w celu uzyskania dostępu do zasobów lub nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem Verizon („Marketing”). Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych nazywa się niekiedy przetwarzaniem. W niniejszej informacji wyjaśniono także Twoje prawa związane z tymi danymi.

  1. Używane przez nas dane osobowe: Wszelkie dane, które w uzasadniony sposób mogłyby posłużyć do Twojej identyfikacji, są danymi osobowymi. Dane osobowe zbieramy, kiedy nam je przekazujesz oraz kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej Witryny. Możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów oraz adres służbowy i adres IP.
  2. Administrator danych lub „Verizon” oznacza łącznie i z osobna: Verizon Connect Fleet USA LLC z siedzibą pod adresem 100 Causeway Street, Boston, MA 02114, a także każdą ze spółek europejskich Verizon określonych w Polityce prywatności, działające wspólnie jako administratorzy danych.
  3. Inspektor ochrony danych: Prosimy o kontakt z Jannine Aston pod adresem emeadataprotection@intl.verizon.com.
  4. Powody przetwarzania danych osobowych przez Verizon: Jeżeli uzyskamy na to Twoją zgodę, będziemy używać Twoich danych osobowych do: 1) kontaktowania się z Tobą w celu przekazywania informacji marketingowych i ofert odnoszących się do produktów i usług oferowanych przez Verizon oraz rodzinę jej firm, 2) personalizacji wysyłanych Ci materiałów marketingowych oraz proponowania innych produktów i usług na podstawie analizy używania przez Ciebie naszej Witryny oraz historii transakcji. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda na otrzymywanie naszych usług marketingowych i promocyjnych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub wycofać zgodę na otrzymywanie takich usług oraz komunikacji marketingowej, odwiedzając nasze centrum preferencji. Więcej informacji o naszych praktykach związanych z ochroną prywatności zawiera nasza Polityce prywatności.
  5. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych: W wielu przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane poza obszarem EOG przez Verizon i zatwierdzone przez nas inne podmioty działające w takich obszarach jak: 1) informatyczne usługi sprzętowe i programowe, 2) usługi chmurowe, 3) reklama i marketing, 4) usługi biznesowe i zarządzanie kadrami oraz 5) usługi administracyjne i terenowe. Verizon stosuje wymagane przez prawo zabezpieczenia gwarantujące, że Twoje dane osobowe będą zawsze i wszędzie stosownie chronione zgodnie ze standardami określonymi przez obowiązujące w EOG przepisy o ochronie danych. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych między firmami z rodziny Verizon odbywa się zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi Verizon.
  6. Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe możemy udostępniać między firmami z rodziny Verizon, zatwierdzonym przez nas innym podmiotom (zgodnie z powyższym opisem), a także zgodnie z naszą Polityce prywatności.
  7. Okres przechowywania danych osobowych: Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, dopóki nie zrezygnujesz z otrzymywania od nas usług marketingowych lub przez cały okres utrzymywania z Tobą relacji. Jeżeli nasze relacje dobiegną końca, zatrzymamy Twoje dane osobowe przez okres, który umożliwi nam: 1) zachowanie informacji biznesowych do celów analizy lub audytu, 2) przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących zatrzymywania dokumentacji, 3) obronę przed istniejącymi lub potencjalnymi roszczeniami prawnymi lub ich wnoszenie, 4) rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do tych celów. Jeżeli z przyczyn technicznych nie uda nam się całkowicie usunąć jakichkolwiek danych osobowych, zastosujemy odpowiednie środki uniemożliwiające ich dalsze przetwarzanie bądź wykorzystywanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie zatrzymywania danych prosimy o kontakt pod adresem emeadataprotection@intl.verizon.com.
  8. Prawa dodatkowe. Możesz uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych oraz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez Verizon. Możesz także wnioskować o przeniesienie Twoich danych do innego usługodawcy. Masz także prawo do wniesienia skargi do swojego organu regulacyjnego ds. ochrony danych. Więcej informacji na temat przysługujących Ci praw zawiera nasza Polityce prywatności. Możesz także skontaktować się z nami pod adresem emeadataprotection@intl.verizon.com.