HomepageKennisbankBlogDrie tips om met data de verzekeringspremies voor uw wagenpark laag te houden
4 minuten om te lezen

Drie tips om met data de verzekeringspremies voor uw wagenpark laag te houden

Door Jan Willem Doornbos 1 september 2017

De meeste verzekeringsmaatschappijen gebruiken data over schades en claims in het verleden om er hun premies op te baseren. Maar ook u kunt slim gebruikmaken van data en inzichten in uw eigen wagenpark, waardoor u de mogelijkheid heeft om uw verzekeringspremies laag te houden. Of ze mogelijk zelfs te verlagen. Drie manieren hoe een fleetmanagementsysteem u daarbij kan helpen.

1. Zorg voor veilig rijgedrag van uw chauffeurs

De kans op schades verkleinen, en daarmee de kans op verzekeringsclaims, begint met een veilige rijstijl van uw werknemers. Uit recent onderzoek dat Reveal en onderzoekbureau Panelwizard onlangs uitvoerden onder 536 Nederlandse bestuurders van bestelbussen en auto,s, kleine trucks en pick-uptrucks, blijkt dat chauffeurs van bedrijfsbussen in veel gevallen regelmatig gevaarlijk rijgedrag vertonen:

« 27 procent remt weleens te laat, waardoor hij hard moet remmen;
« 34 procent rijdt weleens te hard binnen de bebouwde kom;
« 50 procent rijdt weleens te hard buiten de bebouwde kom;
« 23 procent kreeg een bekeuring voor zijn rijgedrag in de bedrijfswagen.

Het goede nieuws? Het merendeel van de ondervraagde chauffeurs staat wel degelijk open voor feedback. 56 procent vindt dat zijn werkgever meer zou kunnen doen om ze veilig de weg op te sturen, en van deze groep noemt 23 procent specifiek het geven van informatie. Maak gebruik van deze kennis en geef uw werknemers voorlichting over veilig rijden.

Hoe een fleetmanagementsysteem hierbij helpt

Een van de beste manieren om uw werknemers voor te lichten over veilig rijgedrag, is dit te doen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een fleetmanagementsysteem als Reveal geeft u inzicht in het rijgedrag van uw chauffeurs en laat desgewenst per bestuurder zien waar verbetering mogelijk is op het gebied van:

« te hard rijden, gespecificeerd in overtredingen binnen en buiten de bebouwde kom;
« agressief optrekken;
« hard door bochten rijden;
« hard remmen.

GPS tracking een overweging voor uw organisatie? Lees in onze Buyer’s Guide waar u op moet letten bij de aanschaf van een systeem.

Daar komt nog eens bij dat Reveal u inzicht geeft in brandstofverspillend gedrag, zoals het onnodig stationair draaien. Dit kan u dus ook gelijk helpen om te besparen op brandstofkosten.

2. Voorkom ongeoorloofd gebruik van voertuigen

Uit het eerdergenoemde onderzoek van Reveal en Panelwizard komt naar voren dat veel bestuurders van bedrijfsbussen deze weleens buiten werktijd gebruiken. Voor een verhuizing bijvoorbeeld, of om in privétijd bij te klussen, ook als ze daar geen toestemming voor hebben. Een op de tien ging zelfs weleens met de bestelbus op vakantie.

Hoewel het gebruik van de bedrijfsbus buiten werktijd niet per definitie betekent dat uw werknemer onverzekerd is, kan het de kans op ongelukken wel verhogen. Als uw werknemers zonder uw medeweten in de avond- en weekenduren op pad gaan met de bedrijfswagen, heeft u immers minder zicht op wat er allemaal met het voertuig wordt gedaan, en wie er achter het stuur zit. U doet er dus verstandig aan om ervoor te zorgen dat u ook informatie heeft over wat er buiten werktijd gebeurt met uw wagenpark.

Hoe een fleetmanagementsysteem hierbij helpt

Reveal geeft u inzicht in de gps-locaties van uw voertuigen, zowel op uw smartphone als op uw computer. Dit fleetmanagementsysteem biedt u een overzichtelijk dashboard waarop u op elk gewenst moment near-realtime ziet waar uw voertuigen zich bevinden en door wie ze worden gebruikt. Met Reveal kunt u bovendien ook achteraf opzoeken wanneer en door wie er in uw voertuigen werd gereden.

Desgewenst kunt u een live-alert instellen, zodat u een waarschuwing krijgt zodra uw voertuigen buiten werktijd worden gebruikt. Dat levert als bijkomend voordeel op dat u ook in het geval van diefstal snel de locatie van uw voertuig kunt doorspelen aan de politie, en de kans op een claim bij uw diefstal kunt verkleinen.

3. Neem contact op met de verzekeringsmaatschappij

Behalve claimhistorie berekenen veel verzekeringsmaatschappijen de hoogte van de premie voor voertuigverzekeringen op basis van het aantal gereden kilometers. Hoe meer iemand immers rijdt, hoe groter de kans op schade. In de 21e eeuw zijn er echter veel meer relevante gegevens die iets zeggen over het risico op ongelukken.

Het spreekt dan ook voor zich dat verzekeringsmaatschappijen er op een gegeven moment voor openstaan om gegevens over rijstijl mee te nemen bij de hoogte van de premie. Hoe hard iemand gemiddeld door bochten rijdt bijvoorbeeld, of hoe vaak iemand te hard rijdt. Praat daarom eens met uw verzekeringsmaatschappij om te zien in hoeverre dit voor die van u geldt.

Hoe een fleetmanagementsysteem hierbij helpt

Reveal geeft inzicht in de rijstijl van uw werknemers. Als uw werknemers veilig rijden, heeft u dankzij dit fleetmanagementsysteem dus de middelen om dat te bewijzen. En wellicht om uw verzekeringsmaatschappij ervan te overtuigen dat uw onderneming een laag risico vormt en daarom te kunnen praten over een verlaging van de premie.


Jan Willem Doornbos

Jan Willem schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Keurmerk, Facturatie, Projectmanagement

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken