HomepageKennisbankBlogSmart data om de duurzaamheid van uw wagenpark te vergroten.
11 minuten om te lezen

Smart data om de duurzaamheid van uw wagenpark te vergroten.

Door Verizon Content team 4 augustus 2022

Smart data is wanneer intelligente algoritmes signalen en patronen uit data halen. In traditionele analyses worden de gegevens vaak met bepaalde tussenpozen verzameld. Tegen de tijd dat er naar de data wordt gekeken is deze vaak al veroudert en daarmee te oud om behulpzaam te zijn. Daarom is smart data de beste manier om vooruit te gaan. Maar hoe sluit dit aan op wagenparkbeheer en hoe kan smart data uw bedrijf helpen om de duurzaamheid doelen te behalen? Lees verder om erachter te komen. 

Wat is smart fleet data en waarom is het belangrijk?

De dagen dat wagenparkbeheerders moesten vertrouwen op spreadsheets en uitgeprinte documenten om hun wagenpark te analyseren zijn voorbij. Dankzij digitalisering is wagenpark beheer makkelijker gemaakt. Stapels papier hebben plaats gemaakt voor cloud gebaseerde oplossingen die automatisch gegevens verzamelen, registreren en analyseren. Vervolgens kunnen deze geanalyseerde gegevens worden gebruikt om toekomstplannen te maken voor een hogere efficiëntie en duurzaamheid van het wagenpark. In slechts een paar klikken is het mogelijk om erachter te komen wanneer een voertuig een volgende onderhoudsbeurt nodig heeft en hoeveel brandstof er verbruikt wordt. En met proactief onderhoud is het mogelijk om te weten wanneer een voertuig een volgend garagebezoek nodig heeft nog voordat u zelfs maar tekenen van slijtage hebt opgemerkt. Door de kans op defecten aan een voertuig te verkleinen worden stilstand en kosten tot een minimum beperkt. 

Met smart data, zoals de gegevens die worden verzameld uit telematica softwareoplossingen hebben wagenparkbeheerders in een handomdraai toegang tot vitale informatie. Inclusief het rijgedrag van chauffeurs, verkeersproblemen die om omleidingen vragen en ongeautoriseerd brandstofverbruik. Het gebruik van smart data is de beste manier om uw wagenpark zo productief en efficiënt mogelijk te maken.

30% van de wagenparkvoertuigen in Noord-Amerika wordt al gevolgd met behulp van smart data en dit aantal zal naar verwachting met 50% toenemen in 2022. In de toekomst zal deze software nog goedkoper worden naarmate meer bedrijven het in hun dagelijkse bedrijfsvoering implementeren. Voor sommige wagenparkbeheerders betekent dit wel dat zij hun IT-vaardigheden bij moeten spijkeren om de beschikbare smart data optimaal te benutten. Smart data is revolutionair voor de industrie om de processen efficiënter te maken dan ooit tevoren en uw wagenpark duurzaam en winstgevend te maken.(1)

Huidig gebruik van data in EU-landen

Voordat we ingaan op de statistieken voor de EU-landen is het belangrijk om het verschil te weten tussen big data en smart data. Big data beschrijft de grote hoeveelheden data die verzameld worden door bedrijven welke gestructureerd en ongestructureerd kunnen zijn. De meest interessante onderdelen kunnen er vervolgens uit gehaald worden en omgezet worden in smart data om te worden geanalyseerd in het voordeel van het wagenpark.(2) 

Het digitale kompas van 2030 en digitale technologieën 

Het digitale kompas van 2030 doelstelling bevat de visies voor hoe Europa zich tegen 2030 digitaal zal moeten transformeren. Een van de doelstellingen is dat ten minste 90% van de kleine en middelgrote ondernemingen een basisniveau van digitale intensiteit aanhoudt. Echter was dit cijfer in 2020 slechts 60%. Afzonderlijk bekeken verschillen de resultaten voor ieder EU-land sterk. Denemarken en Finland zijn bijna op niveau met 88% terwijl landen als Bulgarije en Roemenië met 33% een inhaalslag te maken hebben.(3) 

Het digitale kompas vereist ook dat driekwart van de bedrijven in 2030 gebruik maken van AI, cloud oplossingen en big data-technologieën. Momenteel maakt slechts 25% van de bedrijven gebruik van AI of cloud computing en slechts 14% maakt gebruik van big data. Denemarken, Finland en Zweden zijn het verste als het gaat om de digitale transformatie van bedrijven.(4) 

Door digitale technologieën te implementeren, kunnen bedrijven gemakkelijker met elkaar concurreren, hun aanbod verbeteren, hun marktbereik vergroten en profiteren van nieuwe kansen. Volgens DESI(5) maakte 14% van de bedrijven in 2020 gebruik van big data, een stijging van 2% ten opzichte van 2018.

Invoering van digitale technologieën per type onderneming

Grote ondernemingen zullen eerder nieuwe technologieën toepassen in vergelijking met hun kleinere tegenhangers. Dit blijkt uit het feit dat 80% van de grote ondernemingen gebruik maken van ERP software (Enterprise Resource Planning), terwijl slechts 35% van de MKB-bedrijven dit doen. MKB-bedrijven profiteren ook niet van e-commerce omdat slechts een fractie ervan online verkoopt (slechts 17%) in tegenstelling tot de grote ondernemingen (39%). Slechts 8% verkoopt in het buitenland, terwijl bijna een kwart van de grote ondernemingen dat doet. Mkb’ers kunnen om die reden juist veel profijt hebben van cloud diensten en big data.(6) 

Big data doelen in de EU

EU-bedrijven blijven profiteren van nieuwe technologieën om hun gegevens beter te kunnen analyseren, wat op zijn beurt helpt de bedrijven productiever te maken. Het bereiken van de doelstelling van het digitaal kompas (75% van de EU-bedrijven die tegen 2030 big-data technologie toepassen) zou daarom niet zo’n grote uitdaging moeten zijn. Daarentegen is het wel belangrijk om te weten dat 14% van de bedrijven in 2020 een big data-analyse heeft uitgevoerd. 

34% van de grote bedrijven maakt al optimaal gebruik van big data, Mkb’s lopen met 14% een beetje achter. In Malta analyseert bijna één derde van de bedrijven big data en in Nederland en Denemarken is dat 27%. Sommige landen lopen echter achter, zoals Roemenië, Cyprus, Slowakije en Bulgarije, waar slechts 5-6% van de bedrijven big data analyseren.(7) 

Hoe smart data een wagenpark kan helpen om doelen voor duurzaamheid te behalen

De vele voordelen van smart data helpen om uw bedrijf niet alleen productief te laten zijn, maar ook duurzaam. Dit kan onder andere door brandstofverspilling en onnodige ritten te reduceren. Al deze gedragingen kunnen leiden tot een verhoogde uitstoot en een grotere ecologische voetafdruk. Wagenparkbeheerders kunnen de informatie welke verzameld wordt uit smart data gebruiken om de levensduur van voertuigen te verlangen en onverwachte stilstand tijd te voorkomen door proactief onderhoud.(8) 

Hier volgen enkele voorbeelden van de smart data die wagenparkbeheer systemen kunnen leveren:

Rapporten

 • Brandstofefficiëntie: Meet de brandstofefficiëntie van voertuigen door brandstofkosten te vergelijken met te hard rijden, onvoorspelbaar rijden en stationair draaien.
 • Brandstofaankopen: Overzicht van brandstofaankopen voor elk voertuig. 
 • Verdwenen brandstof: onthult of een voertuig niet is getankt ondanks dat de tankkaart is gebruikt of laat zien wanneer er meer brandstof is gekocht dan de tank van hoer voertuig kan bevatten
 • CO2-uitstoot: Meet de koolstof voetafdruk van een voertuig.
 • Afgelegde afstanden: Berekent de afstand die uw wagenpark tijdens werkuren over een bepaalde periode heeft afgelegd.
 • Voertuigonderhoud: Geeft de vervaldatum van de volgende service van een voertuig weer en markeert alle services die te laat zijn om het wagenpark in de beste conditie te houden. 

Duur stationair draaien

Stationair draaien is wanneer de motor van een voertuig draaiende blijft, maar er weinig of geen beweging wordt gedetecteerd. Managers kunnen de hoeveelheid stationair draaien instellen welke zij acceptabel vinden en ontvangen een melding in de resultaten als deze waarden worden overschreden. 

Verspilde brandstof 

Stationair draaien wordt vergeleken met de geschatte verbruikskosten voor het voertuig om uit te rekenen hoeveel brandstof (en dus budget) wordt verspild door voertuigen stationair te laten draaien.

Te hard rijden

Denk hierbij aan snel accelereren, hard remmen en te en te snel bochten nemen. Deze worden allemaal weergegeven in de resultaten met het slechtste gedrag voorafgaand aan de rest. 

Hoge snelheid

Wat telt als een snelheidsovertreding kan worden bepaald door de wagenparkbeheerder. Elke keer dat een dergelijke gebeurtenis wordt geregistreerd, wordt deze weergegeven in de resultaten, geclassificeerd naar de ernst ervan. 

Route optimalisatie

Routeplanningssoftware helpt bij het berekenen van de meest koste efficiënte routes. Wijzigingen en updates zijn bijna in realtime te zien waardoor er gemakkelijker op ingespeeld kan worden. 

Volgens het ‘2022: Fleet Technology Trends Rapport Europa, uitgevoerd voor Verizon Connect door ABI Research, hebben bedrijven die GPS-tracking gebruiken een grotere kans op positieve ontwikkelingen in hun dagelijkse activiteiten op te merken. Na de implementatie van GPS-tracking voor het wagenpark zagen bedrijven in 2021 de volgende verbeteringen:

 • Verbeterde klantenservice: 56%
 • Tachograaf compliance: 43%
 • Verbeterde routes: 45%
 • Verbeterde productiviteit: 45%
 • Daling in het brandstofverbruik: 52%
 • Daling in ongevallen: 43%
 • Verbeterd voertuigonderhoud: 36%
 • Daling in loonkosten: 27%(9)

Hoe de toekomst van smart data, wagenparkbeheer en IoT eruitziet voor wagenparken

Omdat veel delen van Europa werden getroffen door de Covid-19-crisis, hebben bedrijven de afgelopen jaren niet zo goed gepresteerd als gehoopt werd. Dit betekent dat er in de komende jaren een sterke focus zal moeten komen op koste efficiëntie en milieuzorgen naarmate de bedrijven weer op de been komen. Dit zijn beide bewezen voordelen van het gebruik van wagenpark management technologieën. Marktonderzoeker Berg Insight heeft zelfs voorspeld dat de verkoop in 2022 weer normaal zal zijn. Het aantal wagenpark managementsystemen welke actief wordt gebruikt zal naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 14,4% van 11,5 miljoen eenheden aan het eind van 2020 tot 22,5 miljoen eenheden in 2025.(10) 

Het Verenigd Koninkrijk/Ierland en de Benelux zijn nog steeds de meest geavanceerde markten voor wagenpark oplossingen in Europa. Berg Insight schat eind 2020 dat de penetratiegraad respectievelijk 31,7% en 31,2% bedroeg. Voor de Scandinaviërs bedroeg dit 23,4%. Frankrijk, Duitsland en Centraal-Europa waren minder aanwezig met percentages tussen de 13 en 20%, hoewel nog steeds hoger dan de Middellandse Zee gebieden met 10,9%.(11) 

Het verschil in deze cijfers is te wijten aan meerdere redenen. Van landen welke een hogere bereidheid hebben om afstands-tracking te adopteren tot landen welke gebruik maken van minder commerciële voertuigen (Spanje heeft bijvoorbeeld het dubbele in vergelijking met Duitsland). Hierdoor zijn sommige wagenparkbeheerders minder bereid om nieuwe technologieën uit te proberen.(12) 

Wagenparkbeheerders zullen hun IT-vaardigheden moeten bijspijkeren naarmate het wagenparkbeheer zich blijft ontwikkelen en nieuwe technologieën verwelkomd. Op die manier kunnen de bevindingen van smart data gemaximaliseerd worden. Er zullen steeds meer gegevens worden geproduceerd naarmate telematica evolueert, dus is het van vitaal belang om te weten wat u met al deze gegevens doet. En om te weten hoe u het maximale uit uw wagenpark kan halen op het gebied van duurzaamheid en productiviteit. (13)

Bronnen:

 1.  https://thefutureofthings.com/13114-heres-why-big-data-is-the-future-of-fleet-management
 2.  https://www.dataversity.net/big-data-vs-smart-data/
 3.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021
 4.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021
 5.  DESI 2021, European Commission
 6.  Eurostat, European Union survey on ICT usage and e-commerce in enterprises
 7.  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2021 
 8.  https://reveal-help.verizonconnect.com/hc/en-us
 9.  Fleet Technology Trends Survey 2022
 10.  https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe
 11.  https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe
 12.  https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe
 13.  https://www.berginsight.com/fleet-management-in-europe


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Projectmanagement

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken