HomepageKennisbankBlogHoe maakt wagenparkbeheer technologie de bedrijfsvoering van kleine bedrijven efficiënter?
5 minuten om te lezen

Hoe maakt wagenparkbeheer technologie de bedrijfsvoering van kleine bedrijven efficiënter?

Door Verizon Content team 29 maart 2022

In de EU zijn 24 miljoen midden- en kleinbedrijven (mkb); dit komt neer op 99% van alle bedrijven in dit deel van de wereld.(1) Ze dragen bij aan meer dan de helft van het bruto binnenlands product van de EU en bieden werkgelegenheid aan ongeveer 100 miljoen werknemers.(2)

Vanwege het grote aantal mkb-bedrijven in Europa is het logisch dat kleine bedrijven technologie gebruiken die ze zoveel mogelijk ondersteunt in hun bedrijfsvoering. Sinds het begin van de coronacrisis heeft tot 70% van het mkb meer digitale technologieën geïntegreerd. Hoewel er veel voordelen zijn, staan sommige mkb-bedrijven nog steeds huiverig tegenover de integratie van digitale systemen. Dit kan echter leiden tot ongelijkheid tussen regio’s, personen en bedrijven.(3) Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de implementatie van wagenpark technologie in kleine bedrijven, kijken we in dit artikel naar de uitdagingen waarmee kleine bedrijven dagelijks worden geconfronteerd.

Uitdagingen voor kleine bedrijven in Europa door COVID-19

Kleine bedrijven in heel de EU zijn hard getroffen door COVID-19 en de crisis is nog steeds niet voorbij. Veel kleine bedrijven worden nog steeds geconfronteerd met een mogelijk faillissement. Dit is afhankelijk van een aantal factoren: de sector waarin ze opereren, welke maatregelen en beperkingen in het desbetreffende land gelden en de financiële ondersteuning waarop de bedrijven eventueel recht hebben.(4)

57% van alle mkb-bedrijven in de EU zag zijn rendement dalen als gevolg van COVID-19. Bedrijven van verschillende groottes werden echter verschillend beïnvloed: 60% van de micro-bedrijven (< 10 werknemers), 56% van de kleine bedrijven (< 50 werknemers) en 43% van de middelgrote bedrijven (< 250 werknemers) hadden lagere winsten. 51% van de mkb-bedrijven in Nederland ondervond een omzetdaling tijdens de pandemie.

Uitdagingen waarmee wagenparkbeheerders in Nederland dagelijks geconfronteerd worden

Hier zijn de obstakels die wagenparkbeheerders in Nederland dagelijks moeten oplossen.

Volgens het 2022 Fleet Management Technology Trendrapport in Europa stelt 78% van de wagenparkbeheerders dat het brandstofverbruik de grootste uitdaging is waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden om hun bedrijf competitief te houden, gevolgd door: veiligheid (74%), voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten (73%), gestegen kosten (73%) en personeelskosten (70%)

Om deze redenen roept de EU bedrijven op om te investeren in databeheer, kunstmatige intelligentie, slimme productiemethoden, het “Internet der Dingen” en kwantumcomputingonderzoek. Op deze manier kan het mkb een belangrijke bijdrage leveren. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel kleine bedrijven al richting een digitaal bedrijfsmodel gaan.(5)

De huidige status van digitalisering bij kleine bedrijven in Europa

Slechts 17% van de mkb-bedrijven heeft tot nu toe met succes digitale technologieën in hun bedrijf geïntegreerd.(6)

Volgens het mkb-onderzoek hebben grotere mkb-bedrijven vaker een ​​strategie of actieplan voor hun digitaliseringsactiviteiten. 59% van de middelgrote bedrijven en 49% van de kleine bedrijven meldden een dergelijk plan te hebben om hun bedrijfsvoering te ondersteunen, vergeleken met slechts 32% van de micro-bedrijven. 71% van de mkb-bedrijven meldde ook dat ze overwegen om meer geavanceerde technologieën te gaan gebruiken.(7)

Hoe GPS-technologie kleine bedrijven kan helpen

Het implementeren van GPS-technologie in het midden- en kleinbedrijf als onderdeel van het digitaliseringsproces kan uw bedrijf helpen de productiviteit te verhogen, de bedrijfskosten te verlagen en de klantenservice te verbeteren. Dit kan op de volgende manieren:

  • Verbeterde klantervaring: GPS-oplossingen voor het volgen van voertuigen kunnen u helpen om klanten op de hoogte te houden waar de bestuurder is en sneller te reageren op vragen van klanten door bijvoorbeeld nauwkeurigere aankomsttijden door te geven.
  • Lagere bedrijfskosten: wagenparkbeheer oplossingen kunnen u helpen bij het monitoren van ongewenst rijgedrag van bestuurders, zoals stationair draaien, te hard rijden en hard optrekken. Dit zorgt allemaal voor hoger brandstofverbruik. 
  • Verbeterde productiviteit: de systemen kunnen de productiviteit verhogen door opdrachten in een efficiënte volgorde te plannen. Zo heeft elk voertuig een geoptimaliseerde route waardoor er meer klantafspraken in een werkdag passen en onnodige acties geëlimineerd worden.

Hoe GPS voertuigvolgsystemen kleine bedrijven heeft geholpen

Hier zijn enkele voorbeelden van hoe de invoering van wagenpark tracking het management van kleine bedrijven heeft geholpen Nederland.

Volgens het Fleet Management Technology Trendrapport in Europa, uitgevoerd door Verizon Connect en ABI Research, zag 45% van de Nederlandse bedrijven een verbetering van de productiviteit sinds de implementatie van GPS-wagenparkbeheertechnologie, meldde 57% een verbeterde klantenservice, verlaagde 50% de brandstofkosten en verlaagde 27% de personeelskosten.

Ontdek hoe we u kunnen helpen met de digitalisering van uw bedrijf en vraag hier een gratis demonstratie aan (CTA).

Bronnen:

(1) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

(2) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

(3)  https://www.oecd.org/industry/smes/PH-SME-Digitalisation-final.pdf

(4) 

 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2021-what-challenges-and-opportunities-are-ahead-european-smes

(5) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

(6) https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20210107STO95112/covid-19-how-the-eu-can-help-small-businesses

(7) 

 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-performance-review_en


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Klantenservice, Controle kosten, Productiviteit & Efficiëntie, Omzet & ROI

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken