Besparen op brandstof voor touringcarbedrijven

SHARE

Met een gewicht dat flink in de tonnen loopt, en tientallen passagiers aan boord kan het brandstofverbruik van touringcars aardig in de kosten lopen. Gelukkig zijn er manieren om fors te besparen op brandstofkosten, zeker als uw touringcarbedrijf meerdere bussen heeft rondrijden.

Reveal helpt daarbij. Met dit op gps-technologie gebaseerde fleetmanagementsysteem kunt u heldere inzichten verkrijgen in de prestaties van uw chauffeurs en wagenpark, zodat u weet op welke vlakken er een brandstofbesparing te realiseren is.

Minder stationair draaien

Bij de gedachte aan brandstofbesparingen is stationair draaien misschien niet het eerste dat u te binnen schiet. Veel mensen laten hun motor juist bewust stationair draaien, omdat ze denken dat dit zuiniger is dan elke keer de motor opnieuw te starten.

Maar wist u dat het starten van de motor qua brandstofverbruik ongeveer gelijk staat aan dertig seconden stationair draaien? De motor uitzetten terwijl passagiers in- en uitstappen of als er geen beweging zit in de file, kan op jaarbasis dus al tot flinke kostenbesparingen leiden.

Met Reveal hebt u de middelen in handen om uw chauffeurs hierop te coachen. In het dashboard van Reveal ziet u namelijk hoe vaak en hoelang chauffeurs hun motor stationair laten draaien, en wanneer ze dat doen. Inzichten die u kunt gebruiken om bestuurders erop aan te spreken en ze te informeren over de mogelijkheden tot brandstofbesparing.

Zuiniger rijstijl

Snelheidsovertredingen verhogen niet alleen de kans op verkeersboetes. Door te hard te rijden, verbruiken uw chauffeurs ook nog eens meer brandstof. En dan hebben we het nog niet eens over de gevaren die overtreding van de maximumsnelheid oplevert voor zowel uw personeel als hun passagiers.

GPS tracking een overweging voor uw organisatie? Lees in onze Buyer’s Guide waar u op moet letten bij de aanschaf van een systeem.

Al met al genoeg redenen om het te hard rijden tegen te gaan door uw chauffeurs hierop aan te spreken aan de hand van inzichten die u verkrijgt met Reveal. Met het fleetmanagementsysteem ziet u wie van uw chauffeurs te hard rijden, en zelfs of dat binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt.

Reveal biedt u daarnaast inzicht in zaken als agressief optrekken, hard remmen en andere vormen van ongewenst rijgedrag,zodat u ook deze vormen van brandstofverspilling kunt aanpakken.

Positieve aanpak

Als u de inzichten van Reveal gebruikt om uw chauffeurs aan te spreken, is het belangrijk dat u daarbij kiest voor een positieve insteek. Zonder de juiste toelichting kunnen werknemers de introductie van een fleetmanagementsysteem sowieso al zien als een teken van wantrouwen en schending van hun privacy.

En dat gevoel wordt er niet beter op als u de informatie gebruikt om chauffeurs op een belerende of zelfs bestraffende manier te confronteren met hun rijgedrag. Overtuig uw personeel daarom liever met een positieve aanpak. Bijvoorbeeld door een interne competitie op te zetten, waarbij de meest brandstofefficiïnte chauffeur wordt beloond voor zijn of haar gedrag.

Meer weten?

Het besparen op brandstof is slechts een van de manieren waarop Reveal u kan helpen om efficiënter te opereren. De Kruyff Touringcars zet het fleetmanagementsysteem bijvoorbeeld in om zijn chauffeurs veiliger op weg te sturen, en touringcars beter te kunnen beheren en in te plannen.

Ontdek hoe ons platform u de zichtbaarheid geeft die u nodig heeft om meer gedaan te krijgen.

5 gangbare problemen in de elektrasector en de oplossingen ervoor

Elke sector heeft zijn eigen unieke uitdagingen, maar sommige problemen doen zich regelmatig voor bij verschillende b...

Op vakantie met de bedrijfsbus: maak afspraken over deze vier zaken

De bedrijfsbus uitlenen voor vakanties? Sommige bedrijven staan het toe. Vier zaken waar werkgevers en werknemers afs...

De vijf meest gemaakte fouten door truckchauffeurs

De kleinste fouten kunnen al kostbaar zijn, vooral in de transportsector.

5 tips om verzekeringskosten te besparen voor uw wagenpark

Een wagenpark komt vaak met hoge verzekeringskosten. Toch zijn er manieren om op verzekeringspremies te besparen. Ver...