HomepageKennisbankBlogOngewenst rijgedrag werknemers en de effecten voor uw organisatie
3 minuten om te lezen

Ongewenst rijgedrag werknemers en de effecten voor uw organisatie

Door Jan Willem Doornbos 2 februari 2020

Bestuurders van bedrijfsbussen verbruiken onnodig veel brandstof en houden er vaak een onveilige rijstijl op na, zo blijkt uit onderzoek van Reveal. Erg positief is dat niet, maar gelukkig is het een probleem dat u redelijk eenvoudig kunt verhelpen. Uit het onderzoek komt namelijk ook naar voren dat werknemers wel degelijk openstaan voor feedback en sturing. Het enige wat u daarbij nodig hebt, is inzicht in de rijstijl van uw werknemers om rijgedrag gericht bespreekbaar te maken.

Slechts 43 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat hij tijdens het rijden in de bedrijfswagen bewust met zijn brandstofverbruik bezig is. Daarnaast laat 68 procent zijn motor stationair draaien als hij kort stilstaat, bijvoorbeeld bij een spoorwegovergang. Of zelfs bij het kort parkeren.

Financiële schade

Dat dit slecht nieuws is voor de portemonnee van het bedrijf waarvoor zij werken, is duidelijk. Stationair draaien kost per uur ongeveer 3,5 liter brandstof. Tegen de huidige dieselprijzen is dat dus 4,45 euro, een bedrag waar bijvoorbeeld een gemiddelde koerier wel aankomt als hij zijn motor bij elke levering stationair zou laten draaien. Voor een koeriersbedrijf met tien bestelbussen kost het onnodig stationair draaien dan al gauw meer dan 10.000 euro per jaar.

Gevaarlijk rijgedrag

En dan hebben we het nog niet eens over de schade van ongewenst rijgedrag, die niet in geld is uit te drukken. Gevaarlijk rijgedrag bijvoorbeeld, waar ook aandacht voor was in het onderzoek:

• 33 procent trekt weleens te hard op, bijvoorbeeld bij het stoplicht;
• 27 procent remt weleens te laat, waardoor hij hard moet remmen;
• 34 procent rijdt weleens te hard binnen de bebouwde kom;
• 50 procent rijdt weleens te hard buiten de bebouwde kom;
• 23 procent kreeg een bekeuring voor zijn rijgedrag in de bedrijfswagen. 

GPS tracking een overweging voor uw organisatie? Lees in onze Buyer’s Guide waar u op moet letten bij de aanschaf van een systeem.


Bedrijfsreputatie

71 procent van de ondervraagde bestuurders in het Reveal-onderzoek rijdt bovendien rond met de bedrijfsnaam op het voertuig. Als dat ook in uw organisatie het geval is, loopt u dus het risico reputatieschade op te lopen. Daarnaast hebt u als werkgever natuurlijk de verantwoordelijkheid om uw bestuurders veilig op pad te sturen en ervoor te zorgen dat ze anderen niet ook in gevaar brengen.

Wat dat betreft, is er ook goed nieuws uit het onderzoek: een meerderheid van de ondervraagde bestuurders staat open voor kritiek van de werkgever. Sterker nog: 56 procent vindt dat zijn werkgever meer zou kunnen doen om hem te helpen brandstof te besparen en veilig op weg te gaan – waarbij het geven van voorlichting door 23 procent van deze groep specifiek werd genoemd.

Inzicht in rijgedrag

Het is dan ook belangrijk dat u inzicht krijgt in het rijgedrag van uw bestuurders om ze gericht te kunnen voorzien van feedback. Veel mensen zien een fleetmanagementsysteem vooral als een oplossing om actuele locaties van bestuurders te kunnen inzien, of historische gps-gegevens te gebruiken voor het automatisch uitdraaien van een rittenregistratie voor de Belastingdienst.

Een goed fleetmanagementsysteem als Reveal biedt u echter ook inzicht in het rijgedrag van uw bestuurders. En u ziet het bijvoorbeeld als iemand te hard rijdt in de bebouwde kom of daarbuiten, en of iemand vaak agressief optrekt of hard door bochten rijdt. Inzichten die u kunt gebruiken om dit soort rijgedrag aan te kaarten en uw werknemers te coachen naar een meer brandstofbesparende en veiliger rijstijl.

Positief benaderen

Het is goed om zich daarbij te realiseren dat ongewenst rijgedrag niet altijd voortkomt uit kwade opzet. Zo komt uit het Reveal-onderzoek naar voren dat mensen die hun motor stationair laten draaien, dat in 21 procent van de gevallen doen, omdat ze denken dat ze op die manier juist brandstof besparen. In dat soort gevallen is het voor u dus gewoon een kwestie van het ophelderen van een misverstand en uitleggen dat tien seconden stationair draaien al meer brandstof kost dan het opnieuw starten van de motor.

Hoe dan ook waarderen werknemers een positieve benadering en geldt hier het oude gezegde dat u met stroop meer vliegen vangt dan met azijn. Iets meer dan vier op de tien ondervraagden (42 procent) geloven in elk geval in het belonen van een positieve rijstijl met een bonus of een opslag. Onze rvaring bij klanten is overigens, dat een interne wedstrijd waarbij de chauffeur met de groenste en veiligste rijstijl een etentje wint, ook al wonderen doetJan Willem Doornbos

Jan Willem schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Omzet & ROI, Productiviteit & Efficiëntie, Controle kosten, Voertuigbeveiliging

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken