HomepageKennisbankBlogHoe werkt een gps locatie tracker? Verizon Connect legt het uit!
6 minuten om te lezen

Hoe werkt een gps locatie tracker? Verizon Connect legt het uit!

Door Verizon Content team 26 mei 2020

Veel mensen weten wel ongeveer wat het Global Positioning System (GPS) is, maar de meesten kennen de werking niet in detail. Gps tracking is al geruime tijd beschikbaar op onze mobiele telefoons en in onze autonavigatiesystemen. Daarom is het belangrijk om een diepere kennis over gps te verwerven. Hoe werkt een gps locatie tracker eigenlijk, en hoe is deze technologie zo alomtegenwoordig geworden? 

In dit artikel gaan we in op deze vragen en verdiepen we ons in de manier waarop gps-technologie kan worden geïmplementeerd in een fleet management systeem.

Hoe werkt gps en wat is gps tracking?

De oorsprong van gps gaat terug tot de jaren zestig van de vorige eeuw, toen het navigatiesysteem OMEGA werd ontwikkeld. Tegen het einde van de jaren zeventig had het Amerikaanse Ministerie van Defensie zich op dit soort technologie toegelegd en lanceerden zij gps. Dit systeem kon in essentie de positie van elke persoon, elk voertuig of elk elektronisch apparaat overal op de aardbol lokaliseren. Gps was aanvankelijk alleen gereserveerd voor de Amerikaanse defensie. In de jaren tachtig werd de technologie toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. 

Hoe werken gps locatie trackers exact? Kort gezegd bestaat een gps-volgsysteem uit drie onderdelen: gps-satellieten, grondstations en gps-ontvangers. 

Gps-satellieten

De gps-satellieten zijn een groep van 24 nauwkeurig gepositioneerde satellieten die continu in een baan om de aarde draaien. Elke satelliet zendt straalverbinding signalen uit, die informatie bevatten over de positie van de satellieten en de het tijdstip waarop het signaal werd verzonden.

Grondstations

Radarstations die vanop de aarde de positie van de gps-satellieten voortdurend volgen en berekeningen maken om de atoomklok van elke satelliet precies op de tijd van de aarde af te stemmen. [1]

Gps-ontvangers

Een gps-ontvanger interpreteert de signalen van de gps-satellieten en berekent met behulp van trilateratie – afstandmeting - een exacte locatie. Signalen van vier satellieten kunnen worden omgezet in 3D trilateratie, waarbij de breedte-, lengte- en hoogtelocatie van een gps-trackingapparaat wordt bepaald. Door hun lage stroomverbruik zijn gps-ontvangers klein en relatief goedkoop te produceren. Dit kleine formaat en de lage kosten zorgden er voor dat een gps in de auto hebben of als toepassing in consumentenelektronica algemeen werd. 

Hoe wordt een gps-tracking-systeem gebruikt?

Tegenwoordig wordt gps tracking standaard opgenomen in de meeste mobiele apparaten zoals smart watches, mobiele telefoons, tablets of track & trace apparaten voor voertuigen.

In voertuigen worden gps-apparaten vaak gebruikt in navigatiesystemen om bestuurders te helpen om hun gewenste bestemming te bereiken. 

Hoewel navigatie het meest gangbare gebruik van gps is, zijn voertuigvolgsystemen gemeengoed geworden in het commercieel vervoer. Door telematics zijn deze gps-volgsystemen een essentieel instrument geworden voor wagenparkbeheer.

Telematica, fleet management en gps-volgsystemen

Wat betekent gps tracking voor wagenparkbeheer en hoe wordt het geïmplementeerd in een commercieel wagenpark?

Telematica neemt real-time gps-gegevens van voertuigvolgsystemen, evenals aanvullende voertuigspecifieke ECM-gegevens via de OBD-poort van een auto, en stuurt deze naar gecentraliseerde servers. Al deze informatie wordt gecommuniceerd via cellulaire netwerken, of in sommige gevallen via satellietnetwerken. 

Gps tracking software is een handige tool voor fleet management omdat het locatiegegevens combineert met voertuigprestatiegegevens. Dit kan helpen bij de analyse van de dagelijkse activiteiten en de verbetering van essentiële aspecten zoals veiligheid, energiezuinigheid of productiviteit. 

Laten we dus wat dieper ingaan op de manier waarop een gps-volgsysteem kan worden gebruikt bij fleet management:

De toestand van uw wagenpark volgen met vehicle tracking sofware 

Vehicle tracking sofware interpreteert gegevens die via telematica worden verzonden. Zo wordt de informatie over het voertuig, in near-realtime, in een mobiele of desktopapplicatie bijgewerkt en is deze informatie altijd up to date. Dit complete overzicht van het wagenpark én het rijdende personeel kan fleet managers een beter overzicht van en inzicht geven in hun volledige wagenpark. 

Met behulp van telematica kunnen wagenparkbeheerders de locatie en status van hun voertuigen ook in near-realtime live op een kaart bekijken. Zo kunnen ze het verloop van de werkdag volgen en snel reageren in geval van ongeplande stilstanden, zoals bij een panne of een ongeval. Extra functies, zoals geofencing, kunnen fleet managers ook helpen bij het monitoren van bedrijfsvoertuigen, en de afstand die deze afleggen, zowel tijdens als na de werkdag. 

Gps en telematica: Meer dan alleen stippen op een kaart

Gps vehicle tracking software en telematicasystemen zorgen voor veel meer dan alleen maar simpele puntjes op een kaart. Met het juiste gps-tracking-systeem kunnen fleet managers de status van bijvoorbeeld werkopdrachten of leveringen volgen en de dagelijkse prestaties van hun wagenpark analyseren. Deze systemen kunnen waardevolle informatie over een wagenpark verstrekken, zoals over de toestand van het voertuig, de rijstijl, het brandstofverbruik, eventueel stationair draaien en de gemaakte verplaatsingen. De analyse van deze gegevens kan vereiste verbeteringen in bepaalde domeinen aan het licht brengen.

De automatische rapporten maken het eenvoudig om de minder efficiënte domeinen te identificeren en zo te zien waar verbetering nodig is. Dit kan helpen om de dagelijkse werking van uw wagenpark te verbeteren en om een veilige werkomgeving te creëren. Op die manier kan een wagenparkbeheerder stappen ondernemen om de totale productiviteit te verhogen en het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.

Fleet tracking oplossingen en slimme mobiliteit

Gps tracking en telematica bieden fleet managers een basis om de veiligheid en efficiëntie van hun wagenpark te verbeteren. Slimme mobiliteit is het principe waarbij transport en fleet management worden herbekeken om veiligere en efficiëntere transportnetwerken te creëren. Slimme mobiliteit gebruikt telematics, slimme mobiliteit steunt immers op het verbinden van voertuigen met elkaar en met het verkeersnetwerk, de zogeheten connected cars.

Het is geen verrassing dat veel fleet managers deze slimme mobiliteitsaanpak toepassen. Veel bedrijven hebben gps-tracking-systemen geïmplementeerd, met positieve gevolgen voor de productiviteit, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Fleet management oplossingen zijn echter niet alleen gericht op de voertuigen en de chauffeurs. Deze geavanceerde technologie kan ook voordelig zijn voor klanten. Telematics helpt bij het bieden van goede klantenservice door leveringen op dezelfde dag mogelijk te maken en de communicatie met de klant te verbeteren door deze inzicht te geven in route updates en tracking van de levering mogelijk te maken.

De toekomst van fleet management en gps-tracking-systemen

Prognoses tonen aan dat gps-tracking-systemen en andere oplossingen voor fleet management deel uitmaken van onze toekomst. Er wordt voorspeld dat tegen 2025 90 miljoen bedrijfsvoertuigen op een telematicasysteem zullen zijn aangesloten. Dit zal een ingrijpend effect hebben op de telematicamarkt, die een waarde van ongeveer 20 miljard dollar zal bereiken. [2]

De verwachte groei van telematica- en voertuigvolgsystemen is niet verwonderlijk. Omdat deze systemen gegevens in één platform samenbrengen en gemakkelijk beschikbaar maken, hebben ze een positieve invloed op de bedrijfswerking en de efficiëntie. Deze invloed gaat verder dan het eenvoudig volgen van voertuigen en bedrijfsmaterieel. De ontwikkelingen op het gebied van veiliger rijgedrag, verbeterde klantervaringen, verminderde CO2-uitstoot en verhoogde efficiëntie en productiviteit hebben deze technologie tot een essentiële tool gemaakt om een slimmer wagenpark te managen en een competitievere onderneming te leiden.

Is uw bedrijf klaar voor deze kans? Vraag vandaag nog een prijsopgave aan en haal meer uit uw wagenpark!

[1] https://physicscentral.com/explore/writers/will.cfm

[2]https://www.fleeteurope.com/en/technology-and-innovation/europe/features/following-telematics-future-connected-fleets?a=YHE11&t%5B0%5D=Connected%20Fleets%20Conference&t%5B1%5D=Telematics&curl=1=YHE11&t%5B0%5D=Connected%20Fleets%20Conference&t%5B1%5D=Telematics&curl=1


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Data & Analytics

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken