HomepageKennisbankBlog86% van de gebruikers van GPS-fleet tracking behaalde binnen een jaar een positief investeringsrendement
6 minuten om te lezen

86% van de gebruikers van GPS-fleet tracking behaalde binnen een jaar een positief investeringsrendement

Door Verizon Content team 2 december 2021

COVID-19 was vorig jaar de grootste uitdaging. Met daarbij de extra uitdaging om concurrerend te blijven in de digitale, verbonden wereld: het nieuwe tijdperk van slimme industrie, bekend als Industry 4.0. Ondanks alle uitdagingen en de onzekerheid van de markt, is in 2021 de wagenparktechnologie gegroeid in Europa en het Verenigd Koninkrijk (VK). Deze groei zorgt ervoor dat bedrijven de concurrentie voor kunnen blijven.

Volgens het  2022 Fleet Management Technology Trendrapport in Europa , is fleet tracking technologie essentieel geworden voor bedrijven om resultaten te boeken en te groeien, zowel globaal als lokaal. 

Het Fleet Trends Onderzoek is voor Verizon Connect uitgevoerd door ABI Research. Het onderzoek laat zien dat in 2021, 68 % van de wagenparken gebruik maakt van GPS-trackingtechnologie. Hieruit blijkt dat het een geaccepteerde en groeiende oplossing is voor bedrijven in Europa en het VK. GPS-technologie helpt wagenparkbeheerders bij het verbeteren van de productiviteit, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de klantenservice.

De enquêtes zijn ingevuld door meer dan 1.350 wagenparkbeheerders, leidinggevenden en andere mobiele bedrijfsspecialisten. Zij gaven aan dat de GPS-wagenparkbeheertechnologie een positieve invloed heeft gehad op hun dagelijkse activiteiten en de activiteiten van hun wagenpark.

Belangrijke resultaten uit de enquête: klantenservice is cruciaal en van degenen met wagenparktechnologie geeft 56% aan dat er een duidelijke verbetering in deze Key Performance Indicator (KPI) te zien is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven een negatief effect van de pandemie hebben ervaren. Hierdoor hebben veel bedrijven besloten om actie te ondernemen en hun wagenpark voor te bereiden op de toekomst.

Laten we eens verder kijken naar de onderzoeksresultaten:

Concurrentievoordeel met wagenparktechnologie

De meerderheid van de respondenten in verschillende bedrijfstakken verklaarde dat GPS-trackingtechnologie een positieve impact heeft gehad op hun wagenparkactiviteiten - 74% vindt het "zeer" of "extreem" gunstig. Dat geeft deze bedrijven, met name de transport en dienstensector, een serieus concurrentievoordeel.

In de transportsector, realiseerde 62% van de bedrijven die momenteel een GPS-wagenparkvolgsysteem gebruiken, een verbeterde klantenservice, 57% voldeed aan de naleving van de tachograaf wet- en regelgeving, 51% optimaliseerde de routes, 52% verbeterde de productiviteit (inclusief het aantal opdrachten en het voertuiggebruik), en 36% verbeterde het voertuigonderhoud.

In de dienstensector bereikte een groot percentage van de respondenten ook belangrijke doelen met behulp van GPS-fleet tracking technologie. 56% verbeterde het voertuigonderhoud en 54% verlaagde het brandstofverbruik. Ook verbeterde 31 procent de productiviteit wat betreft het aantal opdrachten en het gebruik van voertuigen, en 56% zag een verbetering in voertuigonderhoud.

De meerderheid van de respondenten uit alle onderzochte sectoren was in staat om belangrijke bedrijfsdoelen te bereiken. Download het volledige rapport voor meer informatie.

De waarde van geïntegreerde videotechnologie

Om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren, wat ook van invloed is op de reputatie van het bedrijf, is een dashcam naar voren gekomen als een slimme en innovatieve oplossing. Van de respondenten die een dashcam gebruikten, zag een significante 71% dat de veiligheid van de bestuurder verbeterd was.

De dienstensector boekte veel succes met geïntegreerde videotechnologie in de cabine: 76% van degenen die het momenteel gebruiken, beschouwt het als "zeer" of "extreem" nuttig, en 78% van deze gebruikers was in staat om de veiligheid van de bestuurder te verbeteren. Bovendien kon 70% zichzelf tegen valse claims beschermen.

Zo kan Fleet Technology helpen bij dagelijkse problemen en zorgen voor kostenbesparing

Het thema kostenbesparing blijft een belangrijk punt van aandacht voor bedrijven met wagenparken dit jaar, ook vanwege de pandemie.

70% van de bedrijven gaf aan dat stijgende kosten een grote uitdaging blijven. Technologie biedt een van de beste oplossingen bij het beheersen van de kosten op elk gebied.

Gebruikers van fleet tracking-technologie hebben belangrijke voordelen aangegeven in deze en andere KPI's. Over alle sectoren genomen, verlaagden gebruikers van GPS-tracking de brandstofkosten met gemiddeld 8%. Gebruikers zagen ook een gemiddelde daling van 15% van de ongevalskosten en een daling van de totale arbeidskosten van 12%.

Als we het hebben over kostenbesparing, kan het vermogen om ROI te behalen op technologie-investeringen niet over het hoofd worden gezien. Daarom is het belangrijk op te merken dat een meerderheid van degenen in de transport-, bouw- en dienstensector een positieve ROI in één jaar of minder na de implementatie van GPS-wagenparktracking behaalden.

Organisaties kunnen hun ROI verbeteren door een oplossing voor het volgen van voertuigen te implementeren. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Bevordering van de veiligheid van chauffeurs en vermindering van aansprakelijkheid: met behulp van GPS-tracking kunnen managers mogelijk gevaarlijk gedrag, proactief monitoren. Veilig rijden kan ook ondersteund worden door waarschuwingen in de cabine te gebruiken.
  1. Verbetering van het gebruik van bedrijfsmiddelen: fleet tracking technologie omvat een aantal dashboards die de operationele efficiëntie en het wagenparkgebruik weergeven. Hiermee kunnen wagenparkbeheerders onderzoeken hoe individuele voertuigen worden bestuurd om vervolgens de capaciteit en het voertuiggebruik af te stemmen om gereden kilometers en slijtage te reduceren.
  1. De directe arbeidskosten verlagen: met mobiel personeel is het vaak niet transparant hoe medewerkers hun tijd besteden. Met behulp van GPS-tracking, kunnen managers de voertuiggeschiedenis voor een specifieke dag zien, inclusief alle gemaakte ritten, stops en stilstand van het voertuig waarbij de motor nog loopt.

Wat betekenen deze data voor uw wagenpark?

Gegevens uit het Fleet technology Trendrapport laten zien dat wagenparkbeheerders gebruikmaken van technologie om veerkracht in hun bedrijfsvoering in te bouwen. Uw technologische toolbox kan u helpen bij het verbeteren van bedrijfsresultaten. Denk daarom aan de volgende punten bij het kiezen van een fleet tracking oplossing:

  • Toegang vanaf vrijwel elke locatie: mogelijkheid om gegevens en kaarten op elk apparaat op elk moment te bekijken
  • Gedetailleerde kaarten: zodat u near real-time activiteiten en de huidige status van voertuigen en bestuurders kunt bekijken
  • Gebruiksvriendelijke dashboards: deze laten u actuele wagenparkanalyses zien
  • Coachingmodules om wagenparkbeheerders te helpen veilig rijgedrag te stimuleren, 365 dagen per jaar
  • Vereenvoudigde methode om aan de tachograafwetgeving te voldoen
  • Op de weg gerichte dashcams

Wilt u meer weten over hoe uw collega's GPS-fleet tracking technologie beoordelen? Download dan het volledige 2022 Fleet Management Technology Trendrapport in Europa. 

Lees meer over de Fleet Tech-industrie in 2021 in Europa en ontdek de trends voor volgend jaar in het 2022 Fleet Management Technology Trendrapport. 

Download nu.


Verizon Content team

Het Verizon Content team schrijft graag over de ontwikkelingen in de markt, tips & tricks, quick-wins en inspirerende cases.


Tags: Controle kosten

Wellicht ook interessant voor u

Alles bekijken