Aceste politici sunt disponibile în următoarele țări:

Datele cartografice, imaginile din satelit si conditiile de utilizare privind utilizarea limitata ale Verizon Connect Telo Inc. („VCT”)

Accesul la si utilizarea prezentului website, datelor cartografice, imaginilor din satelit si a oricaror alte informatii sau continut furnizat impreuna cu sau prin intermediul acestui website (in mod colectiv, „Serviciul Software”) se supun urmatorilor termeni si conditii:

IN CAZUL IN CARE NU SUNTETI UN CLIENT DIRECT AL VCT, DAR VI S-A DAT ACCES LA ORICE SERVICIU SOFTWARE LA SOLICITAREA FURNIZORULUI DUMNEAVOASTRA, FURNIZORULUI DE SERVICII SAU UNEI ALTE ENTITATI CARE ESTE CLIENT AL VCT, VI SE ACORDA ACCES LIMITAT LA SERVICIUL SOFTWARE SUB REZERVA ACESTOR TERMENI SI CONDITII. VA RUGAM SA CONSULTATI SECTIUNEA „UTILIZARE LIMITATA” DE MAI JOS.

DREPTURI DE AUTOR

Intregul design al site-ului, textul, grafica VCT si selectia si aranjamentul acestora sunt lucrari cu drepturi de autor ale VCT. © 2000-2018 Verizon Connect Telo Inc. Toate drepturile rezervate

INFORMATII PRIVIND MARCA COMERCIALA

Denumirile produselor si serviciilor VCT identificate pe acest site sunt marci comerciale sau marci de servicii ale VCT. Toate celelalte produse sau servicii la care se face referire pe acest site sunt marci comerciale sau marci de servicii ale proprietarilor respectivi.

UTILIZAREA SITE-ULUI SI A CONTINUTULUI

Nu puteti utiliza, modifica, copia, tipari, afisa, reproduce, distribui sau publica nicio informatie de pe acest site fara permisiunea expresa a VCT. VCT poate face modificari in orice moment la acest site sau la Serviciile Software fara notificare.

DATELE CARTOGRAFICE

Urmatorii termeni si conditii pentru utilizatorii finali se aplica utilizarii de catre dumneavoastra a datelor cartografice furnizate prin orice serviciu sau produs VCT:

Conditii de utilizare a datelor cartografice HERE pentru utilizatorii finali

Datele cartografice („Datele Cartografice”) sunt furnizate exclusiv pentru uzul dumneavoastra comercial sau personal, uzul intern, si nu pentru revanzare. Acestea sunt protejate de drepturi de autor si se supun urmatorilor termeni si conditii care sunt convenite de dumneavoastra, pe de o parte, si VCT si licentiatorii sai (inclusiv licentiatorii si furnizorii sai), pe de alta parte.

Notificarile privind drepturile de autor https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Termeni si conditii

Exclusiv pentru uz personal. Sunteti de acord sa utilizati aceste Date Cartografice impreuna cu produsele VCT exclusiv in scop comercial sau personal, in scopuri interne pentru care ati fost licentiat, si nu pentru birou de servicii, repartizarea timpului sau alte scopuri similare. In mod corespunzator, dar sub rezerva restrictiilor stipulate in urmatoarele paragrafe, puteti copia aceste Date Cartografice doar in masura in care este necesar pentru utilizarea permisa dumneavoastra pentru (i) a le vizualiza si (ii) a le salva, cu conditia sa nu eliminati niciun fel de notificari referitoare la drepturile de autor care apar si sa nu modificati Datele Cartografice in niciun fel. Sunteti de acord sa nu reproduceti, copiati, modificati, decompilati, dezasamblati in alt mod, creati orice lucrari derivate ale sau reconstituiti prin inginerie inversa orice parte a acestor Date Cartografice si nu le puteti transfera sau distribui sub nicio forma, in niciun scop, cu exceptia masurii permise de legislatia obligatorie. Seturile multi-disc pot fi transferate sau vandute doar sub forma de set complet astfel cum sunt furnizate de VCT si nu ca subset al acestora.

Restrictii. Cu exceptia cazului in care ati fost licentiat in mod specific de catre VCT sa faceti acest lucru, si fara a limita paragraful anterior, nu puteti (a) sa folositi aceste Date Cartografice cu niciun fel de produse, sisteme sau aplicatii instalate sau conectate in alt mod la sau care comunica cu vehicule, sunt capabile de navigarea vehiculelor, pozitionare, expediere, ghidare rutiera in timp real, managementul flotei sau aplicatii similare; sau (b) cu sau care comunica cu orice dispozitive de pozitionare sau orice dispozitive electronice sau computerizate mobile sau conectate prin wireless, inclusiv, dar fara limitare la telefoane celulare, computere de tip „palmtop” si computere de buzunar, pagere si asistenti personali digitali PDA.

Avertisment. Datele Cartografice pot contine informatii inexacte sau incomplete din cauza trecerii timpului, circumstantelor schimbatoare, surselor utilizate si naturii colectarii datelor geografice cuprinzatoare, oricare dintre acestea putand duce la rezultate incorecte.

Fara Garantii. Aceste Date Cartografice va sunt furnizate „asa cum sunt”, iar dumneavoastra sunteti de acord sa le folositi pe propriul risc. VCT si licentiatorii sai (si licentiatorii si furnizorii lor) nu ofera garantii, declaratii sau asigurari de orice fel, exprese sau implicite, rezultate conform legii sau in alt mod, inclusiv, dar fara limitare la, continut, calitate, corectitudine, completitudine, eficienta, fiabilitate, potrivirea pentru un anumit scop, utilitate, utilizare sau rezultate care urmeaza a fi obtinute din aceste Date Cartografice sau ca Datele Cartografice sau serverul vor fi neintrerupte sau fara erori.

Declinare a Garantiei: VCT SI LICENTIATORII SAI (INCLUSIV LICENTIATORII SI FURNIZORII LOR) DECLINA ORICE GARANTII, EXPRESE SAU IMPLICITE, PRIVIND CALITATEA, PERFORMANTA, VANDABILITATEA, POTRIVIREA PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU CONTRAFACEREA. Unele state, teritorii si tari nu permit anumite excluderi de garantie, astfel ca in aceasta masura excluderea de mai sus este posibil sa nu vi se aplice.

Declinare a Raspunderii: VCT SI LICENTIATORII SAI (INCLUSIV LICENTIATORII SI FURNIZORII LOR) NU VOR FI RESPONSABILI FATA DE DUMNEAVOASTRA: CU PRIVIRE LA ORICE PRETENTIE, CERERE SAU ACTIUNE, INDIFERENT DE NATURA CAUZEI PRETENTIEI, CERERII SAU ACTIUNII CARE PRETINDE ORICE PIERDERE, VATAMARE SAU DAUNA, DIRECTA SAU INDIRECTA, CARE POATE REZULTA DIN UTILIZAREA SAU POSESIA INFORMATIILOR; SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFIT, VENITURI, CONTRACTE SAU ECONOMII SAU ORICE ALTE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONEXE, SPECIALE SAU SUBSIDIARE REZULTATE DIN FOLOSIREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA SAU INCAPACITATEA DE A FOLOSI ACESTE INFORMATII, ORICE DEFECT IN LEGATURA CU INFORMATIILE SAU INCALCAREA ACESTOR TERMENI SAU CONDITII, FIE CA ESTE VORBA DE O ACTIUNE CU RASPUNDERE CONTRACTUALA SAU DELICTUALA SAU IN BAZA UNEI GARANTII, CHIAR DACA VCT SAU LICENTIATORII SAI AU FOST INFORMATI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA EXISTENTEI ACESTOR DAUNE. Unele state, teritorii si tari nu permit anumite excluderi de raspundere sau limitari ale daunelor, astfel ca in aceasta masura este posibil ca cele de mai sus sa nu vi se aplice.

Controlul Exporturilor. Sunteti de acord sa nu exportati din niciun loc nicio parte a Datelor Cartografice furnizate catre dumneavoastra sau orice produs direct al acestora cu exceptia cazului in care respecta toate legile, normele si regulamentele de export aplicabile, precum si toate licentele si aprobarile solicitate in baza acestora.

Intregul acord. Acesti termeni si conditii constituie intregul acord intre VCT (si licentiatorii sai, inclusiv licentiatorii si furnizorii lor) si dumneavoastra cu privire la obiectul prezentului si inlocuieste in integralitatea sa oricare si toate acordurile scrise sau verbale existente anterior intre noi cu privire la obiectul respectiv.

Legea aplicabila. Termenii si conditiile de mai sus vor fi guvernate de legislatia din Statul Illinois, cu exceptia Tarilor de Jos unde se utilizeaza Datele Cartografice Europene HERE, fara a produce efecte in ceea ce priveste (i) prevederile sale privind conflictul de legi sau (ii) Conventia Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internationala de marfuri, care este exclusa in mod explicit. Sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei din Statul Illinois si din Tarile de Jos, dupa caz, pentru oricare si toate disputele, pretentiile si actiunile rezultate din sau in legatura cu Datele Cartografice care va sunt furnizate in baza prezentului.

Utilizatorii Finali Institutii de Stat. Daca Datele Cartografice sunt obtinute de sau in numele institutiilor de stat ale Statelor Unite sau de orice alta entitate care solicita sau aplica drepturi similare cu cele pretinse in mod obisnuit de institutiile de stat ale Statelor Unite, aceste Date Cartografice reprezinta un „produs comercial” astfel cum este definit termenul respectiv in 48 C.F.R. („FAR") 2.101, sunt licentiate in conformitate cu aceste Conditii de utilizare a datelor cartografice pentru utilizatorii finali HERE si fiecare copie a Datelor Cartografice livrate sau furnizate in alt mod va fi marcata si integrata ca adecvata cu urmatoarea „Notificare de utilizare” si va fi tratata in conformitate cu respectiva Notificare:


Notificare de utilizare

Nume Contractant (Producator/ Furnizor): HERE

Adresa Contractant (Producator/Furnizor): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Aceste Date Cartografice reprezinta un produs comercial astfel cum este definit in FAR 2.101 si se supun acestor Conditii de utilizare pentru utilizatorii finali in baza carora au fost furnizate respectivele Date Cartografice.

© 2020 HERE – Toate drepturile rezervate.


Limba engleza. Este posibil sa primiti o versiune a acestor termeni si conditii care a fost tradusa din versiunea originala din limba engleza. In cazul unei inconsecvente intre versiunea in limba engleza a acestor termeni si conditii si orice versiune dintr-o alta limba, versiunea in limba engleza va prevala. Versiunea in limba engleza a acestor termeni si conditii va va fi furnizata in momentul primirii de catre VCT a cererii dumneavoastra scrise.

In cazul in care Responsabilul pentru Contracte, agentia guvernamentala federala sau orice functionar federal refuza sa utilizeze legenda furnizata in prezentul, Responsabilul pentru Contracte, agentia guvernamentala federala sau orice functionar federal trebuie sa notifice HERE inainte de a solicita drepturi suplimentare sau alternative cu privire la Datele Cartografice.

UTILIZARE LIMITATA

Urmatorii termeni si conditii pentru utilizatori finali se aplica daca vi se ofera acces la Serviciul Software la solicitarea sau prin intermediul unui tert, cum ar fi furnizorul sau furnizorul dumneavoastra de servicii:

Context

VCT furnizeaza serviciul sau de software de informare asupra locatiei pentru care detine drept de proprietate („Serviciul de Informatii privind Locatia”) catre o entitate care poate fi furnizorul sau furnizorul dumneavoastra de servicii („Clientul VCT”). In legatura cu furnizarea Serviciului de Informatii privind Locatia catre Clientul VCT si la solicitarea Clientului VCT, VCT va furnizeaza accesul la Serviciul Software, care are caracteristici limitate ale Serviciului de Informatii privind Locatia furnizat de VCT catre Clientul VCT. Serviciul Software va este furnizat prin intermediul accesului la acest website. Prin logarea pe website sau prin utilizarea in alt mod a Serviciului Software, acceptati si conveniti ca: (a) Serviciul Software va este furnizat „ASA CUM ESTE”, fara niciun fel de asigurari, exprese sau implicite, de niciun fel; (b) va asumati toate riscurile aferente utilizarii Serviciului Software; si (c) utilizarea de catre dumneavoastra se supune (i) urmatorilor termeni si conditii, (ii) tuturor termenilor si conditiilor stipulate mai sus in prezentul contract privind Datele Cartografice, Imaginile din Satelit si Conditiile de Utilizare privind Utilizarea Limitata ale VCT si (iii) termenilor si conditiilor stipulate in contractul dintre VCT (sau predecesorul sau) si Clientul VCT („Contractul cu Clientul”).

Licenta

Sub rezerva termenilor si conditiilor din prezentul si termenilor si conditiilor din Contractul cu Clientul, VCT va acorda prin prezentul un drept netransferabil, neexclusiv, limitat de acces si utilizare a Serviciului Software exclusiv pe durata Contractului cu Clientul si exclusiv in legatura cu monitorizarea de catre dumneavoastra a executarii de catre Clientul VCT a serviciilor sale catre dumneavoastra. Aceasta licenta va inceta imediat dupa incetarea Contractului cu Clientul sau in momentul in care Clientul VCT transmite catre VCT o notificare cu privire la faptul ca nu mai sunteti eligibil pentru a accesa si utiliza Serviciul Software.

Restrictii

Acceptati ca Serviciul Software contine secrete comerciale si informatii confidentiale ale VCT sau ale furnizorilor sai. Prin urmare, nu veti (i) modifica, crea lucrari derivate, copia, expune public, executa public, revinde, transfera, distribui, sublicentia sau reproduce Serviciul Software, (ii) utiliza Serviciul Software pentru a dezvolta orice alt software care este concurent cu sau similar cu Serviciul Software sau furniza oricarui concurent al VCT accesul la Serviciul Software, (iii) decompila, dezasambla sau reconstitui prin inginerie inversa Serviciul Software, (iv) elimina sau ascunde orice notificare privind drepturile de proprietate furnizata odata cu Serviciul Software sau (v) asista orice tert care se angajeaza in oricare dintre activitatile de mai sus. Sunteti de acord, de asemenea, sa nu utilizati Serviciul Software pentru a accesa sau utiliza sau incerca sa accesati sau sa utilizati orice sisteme sau continut pe care nu sunteti autorizati sa le accesati sau utilizati (inclusiv orice sisteme sau continut care nu v-a fost furnizat de VCT sau de Clientul VCT) sau sa utilizati Serviciul Software in mod ilegal.

Declinare a raspunderii

VCT nu face nicio declaratie si nici nu ofera garantii direct catre dumneavoastra cu privire la Serviciul Software sau utilizarea de catre dumneavoastra a acestuia. Orice declaratii sau garantii cu privire la Serviciul Software (daca este cazul) au fost furnizate de catre VCT exclusiv Clientului VCT. Nu aveti dreptul sa va bazati pe orice astfel de declaratii sau garantii. VCT si furnizorii sai: (a) nu garanteaza ca utilizarea de catre Dumneavoastra a Serviciilor va fi neintrerupta sau lipsita de erori, nici ca Serviciile si/sau informatiile obtinute de catre Dumneavoastra prin intermediul Serviciilor vor fi corecte sau vor intruni cerintele dumneavoastra; (b) nu este responsabila pentru niciun fel de intarzieri, erori de livrare sau orice alta pierdere sau dauna rezultata din transferul de date prin retele si echipamente de comunicare, inclusiv internet si acceptati ca Serviciile pot face obiectul limitarilor, intarzierilor si altor probleme inerente in utilizarea acestor echipamente de comunicatii; (c) nu garanteaza ca Serviciile vor fi vandabile, de calitate satisfacatoare sau adecvate pentru orice scop specific sau realizate cu priceperea, grija sau diligenta cuvenita si orice astfel de garantii sau asigurari similare (fie ca sunt implicite in baza statutului sau in alt mod) sunt excluse prin prezentul in mod expres; (d) nu ofera niciun fel de asigurari sau garantii privind utilizarea, performanta sau rezultatele utilizarii Serviciilor nici cu privire la continutul oricaror informatii privind tertii pe care le pune la dispozitie Clientului in cursul furnizarii Serviciilor; si (e) declina toate celelalte garantii care nu sunt stipulate in mod explicit in prezentul in masura maxima admisa de legislatia aplicabila. In masura maxima admisa de legea aplicabila, nu exista despagubiri, exprese sau implicite, din partea VCT catre Dumneavoastra in baza prezentului Contract de Licenta, iar VCT nu va avea nicio obligatie de a va despagubi, apara sau proteja de sau impotriva oricaror pretentii rezultate din sau legate de prezentul Contract de Licenta.

Nicio raspundere

VCT si societatile sale afiliate si fiecare dintre licentiatorii si furnizorii de servicii si date nu vor fi raspunzatori fata de dumneavoastra in niciun fel cu privire la Serviciul Software sau utilizarea de catre dumneavoastra a Serviciului Software. Daca rezulta orice fel de raspundere in legatura cu Serviciul Software, VCT va fi raspunzatoare (daca este cazul) exclusiv fata de Clientul VCT. Nu puteti ridica niciun fel de pretentii de orice fel impotriva VCT, a societatilor sale afiliate sau a oricaruia dintre licentiatorii sai sau furnizorii sai de servicii sau date in mod direct si renuntati prin prezentul la oricare si toate pretentiile de orice fel pe care le puteti avea impotriva VCT si a societatilor sale afiliate si licentiatorilor sai sau furnizorilor sai de servicii sau date rezultate din utilizarea de catre dumneavoastra (sau incapacitatea de a utiliza) a Serviciului Software si sunteti de acord sa protejati VCT si societatile sale afiliate si licentiatorii sau furnizorii sai de servicii sau date impotriva acelorasi aspecte. VA ASUMATI TOATE RISCURILE REZULTATE DIN UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA A SERVICIULUI SOFTWARE. IN MASURA MAXIMA ADMISA DE LEGE, VCT SI SOCIETATILE SALE AFILIATE SI LICENTIATORII SI FURNIZORII SAI DE SERVICII SI DATE NU VOR FI RASPUNZATORI PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, CONEXE, SUBSIDIARE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU ORICE FEL DE DAUNE REZULTATE DIN SAU IN LEGATURA CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL SOFTWARE, DATELE CARTOGRAFICE, CONDITIILE RUTIERE SAU INFORMATIILE FURNIZATE IN PREZENTUL, NICI PENTRU ORICE PIERDERE DE UTILIZARE, PIERDERE DE DATE SAU SOFTWARE, PIERDERE DE PROFITURI COMERCIALE, INTRERUPEREA ACTIVITATII, VATAMARI CORPORALE SAU ORICE ALTA PIERDERE MATERIALA, CHIAR DACA VCT SAU SOCIETATILE SALE AFILIATE SAU LICENTIATORII SAI, FURNIZORII SAI DE SERVCII SAU DATE SAU AGENTII SAI AU FOST INFORMATI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SAU EXISTENTA ACESTORA SI INDIFERENT DACA PIERDEREA RESPECTIVA ESTE DIRECTA SAU INDIRECTA.

DACA, DIN ORICE MOTIV, EXCLUDERILE SI LIMITARILE DE RASPUNDERE DE MAI SUS SUNT CONSIDERATE INOPOZABILE SAU NEAPLICABILE, RASPUNDEREA AGREGATA TOTALA A VCT SI A SOCIETATILOR SALE AFILIATE SI A FUNCTIONARILOR, ADMINISTRATORILOR, ANGAJATILOR, AGENTILOR, LICENTIATORILOR, FURNIZORILOR SI FURNIZORILOR SAI DE SERVICII SAU DATE, DACA ESTE CAZUL, PENTRU DAUNE NU VA DEPASI CINCIZECI DE DOLARI (50,00$). Anumite tari sau state nu permit declinarea anumitor garantii sau limitarea sau excluderea raspunderii, astfel ca declinarile de mai sus si limitarile/excluderile este posibil sa nu vi se aplice in totalitate. Nicio prevedere din acesti termeni si conditii nu va exclude sau limita raspunderea pentru (1) deces sau vatamare corporala rezultata din neglijenta sau conduita necorespunzatoare intentionata a oricareia dintre parti sau a functionarilor, agentilor sau angajatilor sai care actioneaza in cursul indeplinirii sarcinilor lor, (2) declaratii frauduloase sau (3) orice raspundere care nu poate fi limitata in baza legislatiei aplicabile.

Despagubire

Sunteti de acord sa despagubiti si sa protejati VCT si societatile sale afiliate de si impotriva oricaror si tuturor pretentiilor si proceselor si daunelor, raspunderilor, judecatilor si cheltuielilor rezultate din aceste pretentii si procese in baza utilizarii sau utilizarii neadecvate de catre dumneavoastra a Serviciului Software sau incalcarii de catre dumneavoastra a oricarei prevederi cuprinse in acesti termeni si conditii.

Proprietate intelectuala

Titlul si proprietatea asupra Serviciului Software ramane in permanenta la VCT sau la licentiatorii sai. Nu exista licente implicite acordate in baza acestor termeni si conditii.

Informatii; Monitorizare

Orice informatii sau date pe care le introduceti sau transmiteti prin utilizarea Serviciului Software sau colectate de VCT in cursul utilizarii de catre dumneavoastra a Serviciului Software nu vor fi considerate informatiile dumneavoastra confidentiale sau asupra carora aveti drept de proprietate si vor fi detinute in mod exclusiv de VCT. Cu exceptia masurii in care acest lucru este interzis de legislatia aplicabila, VCT si societatile sale afiliate vor fi libere sa utilizeze si sa dezvaluie aceste informatii si date in orice fel fara nicio restrictie.

Controlul exportului.

Sunteti de acord sa nu exportati sau reexportati din niciun loc nicio parte a Serviciului Software furnizata catre dumneavoastra sau orice produs direct al acestuia cu exceptia cazului in care respecta toate legile, normele si regulamentele de export aplicabile, precum si toate licentele si aprobarile solicitate in baza acestora.

Legea aplicabila; Locul / Jurisdictia

Acesti termeni si conditii si Contractul si executarea de catre partile la prezentul vor fi interpretate in conformitate cu legislatia din Anglia si Tara Galilor, fara a tine cont de prevederile privind conflictele de legi. Inainte ca oricare dintre parti sa initieze orice actiune sau procedura legala, partea respectiva trebuie sa notifice cealalta parte in scris cu privire la disputa sau controversa in vederea incercarii cu buna-credinta sa solutioneze disputa sau controversa. In cazul in care partile nu ajung la un consens conform celor de mai sus, acestea consimt prin prezentul sa solutioneze disputa sau controversa in jurisdictia instantelor din Anglia si Tara Galilor, fara a limita dreptul dumneavoastra de a initia o actiune in fata curtii competente din jurisdictia in care aveti domiciliul sau rezidenta.

Notificare

Orice intrebari, plangeri sau pretentii pe care le aveti cu privire la Serviciul Software pot fi adresate VCT la One Verizon Way, Basking Ridge, New Jersey 07920, SUA, in atentia: Departamentului Juridic Verizon Connect. O copie a respectivei comunicari scrise trimise catre VCT va fi expediata, de asemenea, in atentia Directorul Juridic al Verizon Connect la urmatoarea adresa: Verizon Connect, 5055 North Point Parkway, Alpharetta, Georgia, SUA30022.