Learn more about Verizon's response to COVID-19

Co to jest Telematyka?

Slowniczek Co to jest Telematyka?

Telematyka to dziedzina nauki, która zajmuje się długodystansową transmisją informacji komputerowych. Zasadniczo, słowo to jest używane w odniesieniu do telematyki pojazdów, gdzie informacje, takie jak lokalizacja i prędkość, są wysyłane z pojazdu na oddalony komputer.

Jak działa Telematyka?

Jest kilka etapów, obejmujących otrzymywanie, przechowywanie i wysyłanie informacji telematycznych:

  • Satelity GPS transmitują dane dotyczące lokalizacji na ziemię przy użyciu fali radiowych.
  • Odbiorniki GPS (np. wbudowane urządzenia do lokalizacji, smartfony, itd.) gromadzą dane, aby obliczyć współrzędne GPS (długość i szerokość) oraz przekazać te informacje wraz z innymi danymi związanymi z pojazdem (np. prędkość, wydajność silnika, kody błędów, itd.) przy użyciu sieci komórkowej (np. 4G).
  • Wieże telefonii komórkowej gromadzą takie dane i przekazują je do serwerów komputerowych podłączonych do sieci.
  • Serwery komputerowe przechowują i przetwarzają takie dane, konwertując je na użyteczne informacje.
  • Właściciele floty mają dostęp do danych dotyczących pojazdu po zalogowaniu się na bezpieczną stronę internetową (np. www. telogis.com/login).