Co oznacza Krótki Transport?

Strona głównaSłownik zarządzania flotąCo oznacza Krótki Transport?

Krótki Transport w transporcie ładunków odnosi się do pojazdu komercyjnego prowadzonego na stosunkowo krótkiej odległości. Jest to przeciwieństwo dla transportu pojazdów komercyjnych prowadzonych na dalekich trasach, między państwami, określanego jako Długi Transport lub OTR (ang. Over The Road).

Przykład Krótkiego Transportu to dostawa pokarmów i napojów w ciężarówce obsługującej kilkunastu klientów w ciągu jednego dnia w tym samym regionie.

Kierowcy realizujący Krótkie Transporty mogą być zwolnieni z obowiązku prowadzenia rozliczeń czasu pracy.