UTA

Verizon Connect integruje się z UTA, aby automatycznie łączyć dane o transakcjach z wykorzystaniem kart paliwowych z informacjami dotyczącymi lokalizacji i aktywności pojazdu.


Kategoria:
Zarządzanie kosztami paliwa
Rodzaj rozwiązania:
Integration
Wymagane oprogramowanie:
Verizon Connect Reveal
Region:
Polska, Niemcy, Holandia, Francja
Język:
Other

Przegląd

Przeglądanie razem danych o paliwie z informacjami GPS pozwala na lepsze zarządzanie zużyciem paliwa we flotach pojazdów, tak aby zapobiec jego utracie i zwiększyć efektywność spalania. Konto w usłudze Verizon Connect Reveal połączone z kartami paliwowymi UTA codziennie będzie procesować dane z transakcji paliwowych i porównywać je z danymi pojazdów z GPS. Użytkownicy mogą korzystać z raportowania, aby zobaczyć podsumowania i dane historyczne o transakcjach paliwowych, efektywnośćci paliwowej i incydentach, podczas których było możliwe niewłaściwe użycie kart.

Korzyści

  • Wspieraj ograniczanie zużycia paliwa, a co za tym idzie - wydatki na nie
  • Sprawdzaj położenie pojazdu w chwili nabycia paliwa
  • Lepiej zarządzaj kosztami floty i biurokracją związaną z rozliczaniem wydatków na paliwo
  • Pomóż obniżyć ślad węglowy Twojej floty

Funkcje

  • Raport dotyczący zakupów paliwa pozwala identyfikować niską efektywność i wskazuje obszary, gdzie można ją poprawić.
  • Raport efektywności paliwowej pokazuje dane o zużyciu paliwa i wskazuje zachowania kierowcy, które wpływają na jego marnowanie.
  • Raport strat paliwa porównuje transakcje paliwowe dla każdego pojazdu, które określają, czy pojazd był w miejscu transakcji i czy zakupiono nadmiar paliwa.
  • Raport z emisji dwutlenku węgla oblicza ślad węglowy każdego pojazdu, dzięki czemu organizacje mogą redukować negatywny wpływ na środowisko.
  • Możesz przeglądać trendy dotyczące twojej floty dzięki tablicom rozdzielczym z danymi dotyczącymi wydajności paliwowej

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?